Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Průmysl 2002: +4,8 %
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura:

Průmysl 2002: +4,8 %

Průmyslová produkce se v roce 2002 zvýšila oproti předchozímu roku o 4,8 %.

Tržby z průmyslové činnosti ve stálých cenách (rok 2000) se zvýšily o 3,4 %. Produkce rostla zejména ve výrobě elektrických a optických přístrojů (instalace a montáž počítačů, rádiové a televizní zařízení s přijímacím zařízením), gumárenském a plastikářském průmyslu (pláště pryžové pro automobily a motocykly, trubky z vulkanizované pryže) a dřevozpracujícím průmyslu (okna a rámy ze dřeva, dýhy a překližky). K poklesu došlo především v kožedělném průmyslu (usně, usňová obuv, textilní sportovní obuv), textilním a oděvním průmyslu (pletené výrobky, oděvy z usní) a dobývání energetických surovin (černé uhlí, hnědé uhlí).V roce 2002 došlo k dalšímu posunu struktury průmyslu, zvýšil se podíl zpracovatelského průmyslu (zejména elektrotechniky, automobilového průmyslu, gumárenského a plastikářského průmyslu a dřevozpracujícího průmyslu). Naopak poklesl podíl energetiky, těžkého strojírenství a hutnictví.Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků celkem vzrostly o 15,7 %, v běžných cenách o 7,7 % a jejich podíl na celkových tržbách průmyslových podniků činil 45,2 %. Nejvyššího růstu bylo dosaženo ve výrobě elektrických a optických přístrojů (o 69,9 %), energetice (o 36,0 %) a gumárenském a plastikářském průmyslu (o 15,8 %). Z celkových tržeb z přímého vývozu (885,8 mld. Kč v b.c.) byl nejvyšší objem dosažen v odvětví výroby dopravních prostředků (230,3 mld. Kč) a výroby elektrických a optických přístrojů (188,5 mld. Kč).
Tržby průmyslových podniků pod zahraniční kontrolou se zvýšily o 8,2 % (v běžných cenách o 4,6 %) a jejich podíl na celkových tržbách činil 46,0 %. Tržby z přímého vývozu u těchto podniků vzrostly o 20,5 % (v běžných cenách o 12,3 %) a podílely se na jejich celkových tržbách 66,1 %.Průměrný počet zaměstnanců v průmyslu se v roce 2002 meziročně snížil o 34,3 tis. osob (tj. o 2,9 %). K poklesu došlo ve většině odvětví kromě gumárenského a plastikářského průmyslu a výroby dopravních prostředků. Průměrná měsíční nominální mzda v roce 2002 činila 15 401 Kč a meziročně vzrostla o 6,0 %. Produktivita práce v průmyslu (tržby na jednoho zaměstnance) vzrostla o 6,4 % a jednotkové mzdové náklady se snížily o 0,4 %.
Ceny průmyslových výrobců se v lednu 2003 oproti prosinci v úhrnu nezměnily, neboť oboustranné cenové pohyby se celkově vzájemně vyrovnaly. Nejvíce stouply především ceny rafinérských ropných výrobků o 8,4 % (odrážel se v nich nárůst cen ropy na světových trzích). Významně se zvýšily též ceny vody o 4,8 %, tepla o 2,8 % a chemických výrobků o 1,2 %. Naproti tomu došlo k výraznému poklesu cen elektřiny včetně rozvodu o 4,0 % (snížily se zejména regulované ceny pro všechny kategorie zákazníků). Poklesly i ceny v jiných průmyslových odvětvích, a to v rozmezí od 0,9 % do 0,1 %. Oproti lednu minulého roku zůstaly ceny stále nižší, v úhrnu o 0,8 %.
Po sezonním očištění byl v lednu v meziměsíčním srovnání s prosincem vývoz vyšší o 7,8 % a dovoz o 8,8 %. Nejvíce se zvýšil vývoz (o 7,4 %) a dovoz (o 27,7 %) průmyslového spotřebního zboží a strojů a vývoz (o 7,1 %) a dovoz (o 7,7 %) dopravních prostředků. Meziročně v lednu v běžných cenách vzrostl vývoz (o 6,8 %) i dovoz (o 4,4 %).

Další články

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: