Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Průmysl 4.0: rozvoj i rizika
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura:

Průmysl 4.0: rozvoj i rizika

Čtvrtá průmyslová revoluce přináší všem průmyslovým výrobcům, vybaveným digitální technikou a propojeným digitálními sítěmi vedle nových možností i nová provozní rizika. Celý kybernetický ekosystém Průmyslu 4.0 potřebuje strategii, aby byl budován jako bezpečný, odolný a ostražitý k novým kybernetickým rizikům.

Digitální transformace průmyslu, která je veřejně známa jako Průmysl 4.0, bude znamenat, že případné kybernetické události budou mít mnohem hlubší dopady než dříve. Výrobci, jejich dodavatelé a odběratelé totiž nemusí být dostatečně připraveni na kybernetická rizika, která jim mohou způsobit vážné problémy.

Útoky na infrastrukturu...

Kola průmyslu v historii roztáčela mimo jiné pára, elektřina a automatizované řídicí systémy. Dnes to už jsou chytré stroje, propojené globální sítí. Podniky se tak snaží zvýšit efektivitu svého obchodu, marketingu, výroby nebo logistiky stále větším zapojením digitálních nástrojů a jejich celosvětovou konektivitou. Jejich úsilí jim ale mohou narušit nebo poškodit více či méně viditelní protivníci. Ti náhodně nebo konkrétně cíleným útokem chtějí podnikům či organizacím znepříjemnit podnikání. A tak jsme dnes a denně svědky zpráv o kybernetických událostech, jejichž nejkřiklavější dopady pronikly až do médií.

V éře Průmyslu 4.0 se tedy podniky a organizace nemusí obávat jen obvyklých rizik, jako jsou třeba přírodní katastrofy, nepříznivá publicita a ztráta reputace či selhání nebo nedbalost personálu. Stále více se objevují jednoduché nebo sofistikované útoky, zaměřené na ovládnutí infrastruktury, jednotlivých strojů nebo inteligentních zařízení. Moderní informační systémy jsou i přes řadu zabezpečení náchylné ke zranitelnostem, které mohou útočníci využít, aby se dostali ke svému cíli. Výrobní linky, průmyslové roboty, technologické, logistické a další systémy tak mohou například být nastaveny na jiné hodnoty a mohou vyrábět či dodávat vadné zboží. Nedostatečně zabezpečená a napadená IoT zařízení mohou být použita k provozování DDoS a dalších útoků, které podniky ochromují.

...a jak se jim bránit

Tak, jak jsou zdůrazňovány výhody a přínosy nové éry Průmyslu 4.0, jsme povinni hovořit i o rizicích, které nasazení umělé inteligence, chytrých továren, výrobních linek, robotů a mnoho dalších komponent s podporou IoT přináší. Podniky budou muset rizika monitorovat a mírnit více než kdy jindy. Budou potřebovat komplexní přístup ke kybernetické bezpečnosti, který bezpečností počítačů jen začíná.

Kybernetická rizika lze tedy analyzovat, technologicky a organizačně ošetřovat ve spolupráci s týmy odborníků na kybernetickou bezpečnost. Kybernetická rizika lze podobně jako mnohá další rizika pro podnikání také ve spolupráci s pojišťovnami a makléři pojišťovat. Takové pojištění je pak součástí celkového ošetření kybernetických rizik podniku či organizace. Aby však takové pojištění bylo funkční a pojistníkům v případě kybernetické pojistné události pomohlo, je třeba připravit celý pojišťovací ekosystém.


Tématem kybernetických rizik se bude zabývat již třetí ročník konference Cyber Risk Insurance 2019. (Na obr. loňský, velmi úspěšný ročník.)

Tímto tématem se bude zabývat již třetí ročník konference Cyber Risk Insurance 2019, kterou pořádá ČAP (Česká Asociace Pojišťoven) a Principal engineering. Cílem akce je přiblížit problematiku kybernetických rizik odborníkům na pojištění a risk management. Měla by ale také pomoci zodpovědět otázky, jak je pojištění prakticky využitelné, jak kybernetická rizika hodnotit a jaké další služby by pojišťovna mohla pojistníkům poskytovat. Přednášet budou zahraniční i domácí odborníci na problematiku cyber risk insurance, právo nebo cyber security.


Principal engineering

Petr Moláček,Daniel Konečný

petr.molacek@principal.cz

Další články

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: