Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Průmyslové chlazení
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Průmyslové chlazení

Nedávná tropická vedra vedla ke zvýšenému zájmu o problematiku chlazení a klimatizace. A podle meteorologů a klimatologů bychom se měli připravit na to, že horké dny nebyly rozhodně poslední.

V příštích letech lze i v naší geografické poloze očekávat až 50 dnů, kdy teplota přesáhne 25oC. Jinými slovy: je nejvyšší čas začít vážně přemýšlet o řešení, které i za těchto extrémních situací zajistí bezproblémový provoz firmy a umožní eliminovat rizika spojená s výpadky výroby v důsledku extrémních podmínek.

Pro většinu firem to bude znamenat zvážit instalaci odpovídajících systémů chlazení či klimatizace. Ovšem není chlazení jako chlazení a špatná volba (nevhodného) systému situaci příliš nezlepší, resp. může vést ke zklamání a problémům, kterým je lépe se vyhnout hned zpočátku.

Typy chlazení, chladicích systémů a klimatizací (pozor, není to jedno a totéž!) je řada a pro neodborníky může být orientace v nich poměrně komplikovanou záležitostí. První pomoc může poskytnout následující stručný průvodce.

Typy průmyslového chlazení

V segmentu průmyslového chlazení se uplatňují hlavně průmyslové chladiče, chladicí věže a další, které jsou užívány pro vychlazování průmyslových médií ve výrobě, energetice, ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních, v železniční dopravě a v zahraničí i v dopravě lodní. Běžně užívanými jsou:

Kompresorové chladicí jednotky

Kompresorové chladicí jednotky slouží jako zdroj chladu v sestavných chladicích a klimatizačních jednotkách, pro fan-coily (moderní designové jednotky vhodné jak pro vytápění, tak i pro chlazení) nebo pro chlazení technologií v průmyslu. Jsou vybaveny kompresorovým chladicím okruhem, který pracuje s ekologickým chladivem.

Kompaktní jednotky

Kompaktní jednotky se dodávají v provedení s vodou nebo vzduchem chlazeným kondenzátorem (kondenzační teplo se odvádí do chladicí vody nebo do okolního vzduchu) nebo s odděleným kondenzátorem. Sem patří tepelná čerpadla systému vzduch/voda nebo systému voda/voda.

Suché chladiče

Suché chladiče jsou zařízení pracující na principu přestupu tepla z kapalin, popř. jiných médií do okolního prostředí. Zpravidla se jedná o samonosný rám s výměníkem (potrubí se žebry) a ventilátor. Médium protéká výměníkem se žebry, která jsou ochlazována proudem vzduchu nasávaným ventilátorem. Teplo odebrané kapalině je vyfukováno do okolí. Jedná se o velice efektivní a levné řešení, jak ochladit kapaliny. Nevýhodou je výše minimální dosažitelné teploty výstupní kapaliny, která je o cca 2 K vyšší než teplota okolí.


Kompresorová chladicí jednotka

Chladicí věže

Dalším zdrojem chladu v průmyslových aplikacích jsou chladicí věže. Jejich provedení je určeno pro venkovní instalace s možností tlakově otevřeného nebo uzavřeného okruhu. Jsou schopny chladit vodu až na 23 °C (léto). Pokud je požadavek na teploty nižší, je doporučováno kompresorové chlazení. Výhody chlazení pomocí chladicí věže jsou v nižší energetické náročnosti a nižší pořizovací ceně. Je ale nutné dbát na hlídání kvality vody a zabezpečení ochrany proti mrazu.

Volné chlazení

Řadu chladicích systémů doplňuje ještě tzv. free-cooling (volné chlazení) – tato technologie využívá nízkých venkovních teplot pro výrobu chladu (chladicí vody) bez nutnosti používání kompresorového chlazení. Provoz free-coolingových jednotek je z energetického hlediska velice nenáročný, protože při tomto druhu chlazení rotují pouze ventilátory, jež nasávají vzduch skrz lamelový výměník s nemrznoucí kapalinou, která své teplo odevzdává do vzduchu, a tím se ochlazuje. Elektrický příkon ventilátorů přitom bývá v porovnání s příkonem kompresorů desetinový.

Chladicí a mrazicí místnosti nebo boxy

Samostatnou kapitolou je chlazení průmyslových prostorů, ve kterých se nevyskytují lidé, kde je funkce ochlazování nezbytná pro udržování provozní teploty. Například v potravinářském průmyslu, v nemocnicích, farmaceutickém průmyslu, laboratořích a podobně. Tam se uplatňují např. chladicí místnosti, kde chlazení probíhá v teplotním rozmezí přibližně 2 °C až 10 °C, nebo chladicí (příp. mrazicí) boxy, kde se teplota pohybuje přibližně mezi –2 až +4 °C (v mrazicích boxech kolem –18 až –20 °C). V převážně míře lze využít kompresorová chladicí zařízení.


Suchý „atmosférický“ chladič

Klimatizace

Funkci ochlazování pracovních prostor zajišťuje i klimatizace - ta je však primárně určena hlavně pro pracoviště kancelářského typu, nikoliv pro výrobní prostory a areály, které jsou doménou průmyslového chlazení. Tvoří samostatnou kapitolu, která není předmětem tohoto článku.

Nejčastější chyby v souvislosti s volbou a provozem chladicího systému

Primárním problémem mnoha uživatelů je jejich nevšímavý přístup k chladicímu systému, jakožto nutné součásti výrobních linek. Obecně chladicí technologie samy o sobě nepřinášejí žádný zisk a tak je na ně také pohlíženo. Ovšem položme si otázku, co se stane, když chlazení nebude fungovat – zastaví se stroje a tím i výroba. Úsudek si může udělat každý sám. Bohužel řada firem začne tento problém řešit, až když nastane, což je z hlediska času velmi náročné. Díky své půjčovně chladicích jednotek ale Veskom dokáže zákazníkovi pomoci i v takovýchto urgentních případech a zároveň do budoucna vyřešit jeho problém s chlazením.

Další chybou je, že firmy často nerozlišují mezi jednotkami pro klimatizace a pro průmyslové chlazení a s tím související pořizovací cenou. Obecně řečeno, klimatizace je používána v průběhu roku jen na pár měsíců a s tím také počítají výrobci. Zařízení je tedy levnější, jelikož konstrukce je jednoduchá a interní komponenty jsou voleny s ohledem na provoz klimatizace např. pět měsíců v roce. Pro takovouto klimatizační jednotku, pokud se používá v průmyslové výrobě 24 hodin 365 dní v roce, znamená kontinuální provoz extrémní a často neúnosné zatížení, zatímco chladicí jednotky pro průmyslové aplikace jsou právě na toto navrženy. Úměrně tomu je pořizovací cena průmyslových chladičů mnohem vyšší, což se ovšem brzy vrátí. Samotný návrh chladicího zařízení má svá určitá pravidla, zajišťující, aby výrobní linky byly v provozu trvale a s patřičnou přesností. Bohužel pro někoho je stále jediným kritériem pořizovací cena, a to na úkor technického vybavení a konstrukce zařízení. Proč by se to mělo řešit, vždyť je to „jen“chladič, často dokonce označovaný jako „lednička“...


Chladicí věž

Pronájem chladicích jednotek a kompresorů

V případě, že je potřeba rychlé řešení (tedy vyrovnat se s nepředvídanou situací doslova „ze dne na den“), nabízí Veskom pronájem chladicích jednotek a kompresorů. Konkrétně jde o pronájem chladicích strojů od 3,2 do 180 kW a kompresorů od 2 do 132 kW (na přání lze zajistit i jiné výkony). Možnost pronájmu chladicích jednotek se uplatní například v případech, kdy je nutné přechodně navýšit chladicí výkon v případě zajištění výroby při získání krátkodobé zakázky, pro vykrytí sezonních špiček či jako záloha v případě poruchy stávajícího zdroje chladu nebo stlačeného vzduchu. Umožňuje tak řešení problému, aniž by bylo nutné si drahý systém hned pořizovat. Tato investice ovšem nemusí být enormní ani v případě koupě chladicích jednotek, pokud se zákazník rozhodne využít další službu, kterou Veskom nabízí v podobě bazaru.

Zpracováno redakcí

Veskom

samkova@seteva.cz

www.veskom.cz

Další články

Vzduchotechnika/ klimatizace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: