Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Průmyslu zpracování plastů se otevírají nové možnosti
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Průmyslu zpracování plastů se otevírají nové možnosti

Společnost Engel, která si v letošním roce připomíná 30. výročí bezsloupkových vstřikovacích lisů, představí na veletrhu K 2019 řadu moderních technologií a automatizačních řešení. Jedním z hlavních témat letošního „káčka“ je také cirkulární ekonomika.

Velkým tématem letošního veletrhu K v Düsseldorfu je tzv. cirkulární ekonomika, která se mj. zabývá možnostmi recyklace plastů. Nejde zde pouze o ekologické téma, ale i o ekonomické zpracování plastového odpadu. Vývoj směřuje jednak k přímému využití recyklovaného materiálu (regranulátu) při vstřikování nových dílů, což vyžaduje vývoj vhodných technologií, jednak k využití plastového odpadu jako suroviny pro výrobu nových polymerů, což je úkolem výrobců plastových materiálů. Třetí možnost představuje energetické využití plastového odpadu.

Vstřikování recyklovaného plastu

Řešení společnosti Engel, které bylo v červnu představeno na tiskové konferenci ve Schwertbergu, využívá technologii skinmelt. Jedná se o vstřikování dvou materiálů do dutiny formy, kdy je nejprve vstříknut nový plast jako pohledový materiál, následovaný recyklovaným materiálem, který vytvoří jádro výlisku. Touto technologií, která bude na veletrhu představena na stroji Engel duo 3660H/1560W/450, lze dosáhnout podílu recyklovaného materiálu ve výlisku více než 50 %. Jelikož však regranulát nebývá příliš homogenní materiál, nebylo by při jeho zpracování standardními postupy možné udržet stabilitu procesu. Díky moderním technologiím zahrnutým do programu Inject 4.0 však bylo řešení po ruce – iQ weight control, který se postará o automatickou kompenzaci odchylek během vstřikovacího procesu. To umožňuje úspěšně vyrábět díly i z recyklovaného materiálu.


Technologické centrum společnosti Engel ve Schwertbergu. (Foto: autor

Výrobní buňka pro zpracování organoplechů

K dalším zajímavým exponátům firmy Engel na veletrhu K 2019 bude patřit výrobní buňka na zpracování organoplechů (tj. kompozitních dílů) pro automobilový průmysl využívající technologii organomelt. Zařízení jako první na světě využívá infračervený ohřev umožňující zpracování tří různých tlouštěk organoplechů a jejich tvarování a zastříknutí v jediném pracovním stupni. Systém určený pro velkosériovou výrobu je vybaven třemi roboty Engel easix.

Technologie skinmelt umožňuje zpracování recyklovaného plastu. (Foto: Engel)

Lineární roboty s prodlouženými zdvihy

Engel také rozšířil svou nabídku automatizačních řešení a pro veletrh K 2019 v této oblasti chystá hned tři premiéry, které si následně představíme. První z nich se týká lineárních robotů Engel viper, které v dlouhém provedení při identickém zatížení a maximální dynamice dosáhnou delších zdvihů pro vyjmutí z formy. Například u robotu viper 20 to je 1 100 mm místo dosavadních 900 mm. Díky tomu robot viper 20 kompletně dosáhne na europalety, k čemuž byl doposud i při menších manipulačních hmotnostech dosud nutný minimálně viper 40. Prodloužení zdvihu v ose X umožňuje kompaktní manipulační prostor a snižuje investiční náklady.
Kromě mechanické optimalizace umožnily tuto inovaci funkce smart inject 4.0 – jednak iQ vibration control pro aktivní kompenzaci vibrací, jednak multidynamic, která velmi přesně určuje zatížení a na tomto základu optimálně využívá kinematiku robota. Obě softwarová řešení patří ke standardnímu vybavení lineárních robotů viper. Prodloužení zdvihu v ose X bude od veletrhu K 2019 dostupné jako volitelná výbava pro lineární roboty viper s konstrukčními velikostmi 12 až 60.


Výrobní buňka pro zpracování organoplechů s infračerveným ohřevem. (Foto: Engel)

Pneumatický tahač vtoků s mimořádně dlouhou životností

Cílem nového pneumatického tahače vtoků Engel pic A je překonat hned dva rekordy zároveň. Je to nejkompaktnější tahač vtoků s nejdelší životností na trhu. Místo klasické pevné osy X má pic A jako první výrobek v tomto segmentu otočné rameno, které pracuje na nejmenším možném prostoru. Nový kinematický systém umožňuje plynulé nastavení zdvihu pro vyjmutí z formy do maximálně 400 mm.

Další výhodu představuje komfortnější obsluha: ve zcela zaklopené poloze otevírá pic A celý prostor formy, což umožňuje velmi jednoduchou a rychlou výměnu formy. Časově náročné vyklápění tahače vtoků a seřizování nastavovací jednotky XY patří minulosti. Řízení pic A je stejně jako řízení všech ostatních robotů Engel integrováno do řízení vstřikovacího stroje CC300. Tímto způsobem lze celý proces řídit centrálně. Pneumatický tahač vtoků pic A splňuje přísnou normu pro roboty EN ISO 10218 podle PL d a má kompletní dvoukanálové provedení.


Roboty viper jsou nyní k dispozici s větším dosahem. (Foto: Engel)

Kompaktní bezpečnostní buňka

Při integraci robotů, periferních systémů a dalších procesních jednotek nejde pouze o kompaktní uspořádání, nýbrž také o souhru komponent s certifikovanou bezpečností. Pro hospodárné spojení obou aspektů nabízí Engel standardizovaná modulární řešení a představuje novou kompaktní bezpečnostní buňku, která bude předvedena při plně automatizované výrobě součástí krytů v expozici technologie pro oblast lékařského průmyslu. Buňka zde obklopuje oblast manipulace s díly a měnič boxů, a přesto je výrazně užší než standardní ochranné zakrytování. Při otevření buňky se měnič boxů automaticky posune do strany, aby bylo možné jedním pohybem rychle získat volný přístup k formě. Pomocí kompaktní bezpečnostní buňky lze vytvořit ochranné kryty i u dalších typů automatizačních jednotek. Její standardizovaná konstrukce mimořádně usnadňuje přestavbu zařízení a umožňuje rychlou změnu produktu dokonce i v regulovaném prostředí čistého prostoru.

Průmysl hledá možnosti recyklace plastů

Tisková konference pokračovala druhý den v Linci v konferenčních prostorách výrobce plastových materiálů – firmy Borealis. Tematicky byla tato část zaměřena na oblast recyklace materiálu. Zúčastněné firmy představily několik svých projektů, v nichž v podstatě jde o nalezení vhodného zdroje určitého typu plastového odpadu a technologie jeho zpracování. Produktivita takovýchto řešení totiž závisí na dostupnosti dostatečného objemu vhodného plastového odpadu v určité kvalitě. Například společnost Erema představila projekty recyklací obalových polyetylenových fólií ze supermarketů a plastových lahví, společnost Borouge projekt recyklace použitých mulčovacích fólií od indických zemědělců, které obvykle končily na různých pochybných skládkách.


Instalace Stop Ocean Plastics, kterou pro Borealis vytvořili Claire Chaulet a Saba Tsereteli. (Foto: autor)

Společnost Borealis má ambice stát se lídrem v oblasti recyklace polyolefinů (polyolefin circular economy; jedná se o běžné plasty, jako např. polyetylen, polypropylen a řadu dalších). Přitom spolupracuje se společností Erema na modelech recyklace a jde rovněž cestou akvizicí společností, které se zabývají recyklací plastů. Spolu se společností Systemiq je zakladatelem projektu Stop, jehož cílem je zamezit znečišťování oceánů plastovým odpadem prostřednictvím vybudování udržitelného systému odpadového hospodářství.

Na tiskové konferenci ve Schwertbergu bylo také připomenuto 30. výročí unikátní bezsloupkové technologie firmy Engel. K tomuto tématu se vrátíme v samostatném článku v někerém z příštích vydání. Expozici společnosti Engel na veletrhu K 2019 najdete na stánku C58 v hale 15.

Pavel Marek, Schwertberg a Linec

pavel.marek@mmspektrum.com

www.engel.com

www.stopoceanplastics.com

Další články

Novinky z veletrhů a výstav
Technologie zpracování pryže/ plastů

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: