Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Realizace společných zájmů
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Realizace společných zájmů

V dnešní době je již téměř zbytečné opakovat, že obráběcí a tvářecí stroje tvoří nosný pilíř našeho strojírenství. Při hodnocení loňského roku zjistíme, že nejen u nás, ale i v celé Evropě došlo k obnovení dynamiky růstu výroby obráběcích a tvářecích strojů. Nemalou zásluhu na tom mají i členské podniky Svazu výrobců a dodavatelů strojírenské techniky.

V polovině ledna letošního roku byl správní radou zvolen nový prezident Svazu výrobců a dodavatelů strojírenské techniky. Stal se jím ing. Milan Potenec, který zároveň působí ve funkci generálního ředitele akciové společnosti CETOS, našeho předního výrobce brousicích strojů. Naše redakce využila možnosti exkluzivního rozhovoru.

MM: Pane prezidente, úvodem našeho rozhovoru bych vám chtěl jménem redakce časopisu MM Průmyslové spektrum a jménem našich čtenářů pogratulovat ke zvolení a zároveň se vás zeptat, s jakými představami se ujímáte funkce prezidenta SST.

Ing. Potenec: Předem bych chtěl říci, že již dva roky jsem členem představenstva SST, a tak nevstupuji na úplně neznámou půdu. Do činnosti SST jsem se zapojil, neboť jsem přesvědčen, že výrobci obráběcích strojů mají velmi příbuzný předmět podnikání, z čehož vyplývá, že existuje celá řada společných zájmů, které lze naplnit efektivněji ve sdružení. Mým cílem proto bude hledat společně se všemi členy SST tyto společné zájmy a realizovat jejich řešení. To lze efektivně plnit, jen pokud se mi podaří přesvědčit většinu členů SST, že je racionální sdružovat kapacity a prostředky ve vybraných případech - to je mým hlavním cílem.

MM: Charakterizujte prosím současnou úroveň výroby tuzemských obráběcích a tvářecích strojů a jejich konkurenceschopnost na zahraničních trzích.

Ing. Potenec: Výrobní kapacity členských podniků SST jsou tak vysoké, že se nemůžeme spolehnout na to, že většinu své produkce umístíme na tuzemský trh. Nutností je pro nás vyvézt na zahraniční trhy minimálně 3/4 naší produkce, a pokud budeme chtít zvýšit využití výrobních kapacit, bude nutné objem vývozu ještě zvýšit. Abychom toho dosáhli, musíme soustavně zlepšovat technické parametry našich výrobků a přitom si proti konkurenci udržet cenovou výhodu, kterou máme. To, že vývoz je směrován především do vyspělých evropských zemí a do USA, svědčí i o tom, že čeští výrobci obráběcích strojů patří v tomto oboru ke světové špičce, a jsem přesvědčen, že své postavení budou dále zlepšovat.

MM: Jakým způsobem svaz spolupracuje se svými členskými podniky? Mohl byste zmínit některé konkrétní výsledky vzájemné spolupráce?

Ing. Potenec: Již jsem naznačil, že jde o to, hledat společné problémy většiny členů SST a ty pak společně řešit. Jako konkrétní výsledky lze uvést např. společné propagační akce v tisku, včetně velmi široké spolupráce s vaším časopisem. Velmi účinná je společná účast na veletrzích obráběcích strojů formou společného stánku. Pro vaši informaci, na rok 2001 připravujeme těchto účastí asi sedm. Jde např. o výstavy v Minsku, Hannoveru, v Káhiře, Pekingu a v dalších částech světa. Hledáme i další možnosti spolupráce, jako jsou např. soustředěné nákupy, vzájemné využívání volných výrobních kapacit (nabídky přes internet) či spolupráce na společném výzkumu.

MM: Ve vaší odpovědi zazněla i zmínka o vzájemné spolupráci mezi SST a naším časopisem. Co vy osobně si od této spolupráce slibujete a jaký přínos má pro technickou veřejnost?

Ing. Potenec: Abych byl upřímný, nečekám od této aktivity výrazný dopad do objemu prodeje členských podniků SST. Dnes jsou totiž výrobky tak technicky náročné, že je nelze prodávat pouze pomocí inzerce, i když nepodceňuji odbornost čtenářů vašeho časopisu, který je znám po celé Evropě. Strojírenství však v ČR po revoluci velmi ztratilo na popularitě a výsledkem je malý příliv mladých odborníků a růst průměrného věku zaměstnanců. Z tohoto důvodu využíváme všech možností k popularizaci oboru a tím ke zvyšování zájmu veřejnosti se v našem oboru angažovat - a váš časopis tomu velmi pomáhá. Za velmi zajímavou akci považuji například naši dohodu o pravidelných měsíčních čtyřstránkových odborných článcích či pravidelnou prosincovou zvláštní přílohu představující sortiment členských podniků SST.

MM: V současné době již začíná pracovat Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologie, na jehož provozu se vedle Strojní fakulty ČVUT podílí i váš svaz. Co bylo hlavním důvodem založení tohoto výzkumného centra?

Ing. Potenec: Opět jde o to, že jsme dospěli k závěru, že nám chybí základní výzkum, že není efektivně možné, aby se každý výrobce samostatně zabýval otázkami základního výzkumu. Když se navíc objevila možnost toto realizovat s výraznou státní podporou, nebylo třeba dlouho o našem zájmu diskutovat. Spojili jsme se s ČVUT, vypracovali projekt a dnes se centrum rozjíždí. Vybavení tohoto pracoviště technikou bude špičkové, předpokládáme i zájem špičkových odborníků o jeho činnost a věříme, že se tím začne pomalu řešit absence strojírenského výzkumu. Při této příležitosti bych chtěl uvést, že po dobu, kdy je činnost centra dotována i ze státního rozpočtu, jsou jeho výsledky veřejné, a tudíž přístupné i ostatním subjektům v ČR.

MM: Pane prezidente, náš rozhovor se blíží ke konci, ještě si však neodpustím otázku, zda se vám nezdá téměř magická tato kombinace: nové milénium, nové století ... a nový prezident SST.

Ing. Potenec: Pane redaktore, v tom nic magického nevidím. Čas běží stále, a proto muselo přijít i nové milénium. My se zase řídíme stanovami svazu, které přesně definují dobu, po kterou může řídit svaz jeden prezident. Důležité je však to, že na začátku nového milénia nezačínáme od nuly, že v posledních letech naše strojírenství opět nabralo dech, a mojí snahou bude dosáhnout toho, aby výrobky členských podniků SST ovládly rozhodující světové trhy.

MM: Děkuji vám za rozhovor.

PRACOVNÍ ŽIVOTOPIS

Ing. Milan Potenec
prezident a předseda představenstva SST, generální ředitel a předseda představenstva akciové společnosti CETOS
Narodil se 23. května 1952 v Příbrami. Po absolvování Fakulty strojní ČVUT v roce 1976 nastoupil do s. p. TOS Hostivař, kde postupně pracoval na různých pozicích v obchodním oddělení. V roce 1986 dokončil postgraduální studium na katedře ekonomiky řízení strojírenské výroby ČVUT, v roce 1991 získal dekret auditora-ověřovatele účetních uzávěrek a o tři roky později získal dekret daňového poradce. V roce 1996 byl zvolen do funkce generálního ředitele a. s. CETOS a o čtyři roky později se stal předsedou představenstva. Začátkem letošního roku byl správní radou zvolen prezidentem a předsedou představenstva SST.

Další články

Obráběcí stroje a technologie
Nástroje pro obrábění / řezné materiály

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: