Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Reference jsou podstatné
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura:

Reference jsou podstatné

Vladimír Plašil

MM:Pane řediteli, i když se dá předpokládat, že většina čtenářů vaši společnost zná, mohl byste ji alespoň v krátkosti představit, zejména z hlediska obchodovaného sortimentu?

Ing. Plašil: Akciová společnost ALTA je zahraničněobchodní společnost, zaměřená na vývoz strojírenských zařízení do zemí SNS a na dovoz surovin ze stejného teritoria. Mezi strojírenskými komoditami, se kterými obchoduje, zejména v Rusku a Bělorusku, jsou nejdůležitější položkou obráběcí a tvářecí stroje od českých výrobců.

MM: Charakterizujte prosím současnou technickou úroveň českých obráběcích a tvářecích strojů a jejich konkurenceschopnost na zahraničních trzích a v tuzemsku.

Ing. Plašil: Většina českých výrobců obráběcích a tvářecích strojů je schopna nabídnout velmi dobré technické parametry a moderní konstrukci svých strojů, a to za ceny, které náš zákazník považuje za zajímavé. V zemích SNS jsou z minulého období tradiční značky našich strojů velmi rozšířené, avšak při prodeji nových strojů nestačí jen dobrá zkušenost s předcházejícím zařízením téhož výrobce. Je nutné přesvědčit zákazníka o vysoké užitné hodnotě současných českých strojů, a to se vcelku daří.

MM: Jaká je současná poptávka po strojích a jakým směrem se bude ubírat?

Ing. Plašil: Poptávka na trzích, které zpracováváme, bude výrazně stoupat a zájem bude především o zařízení umožňující využití nových technologií, vysokých řezných rychlostí a odpovídajících nástrojů.

MM: Jak byste charakterizoval úroveň českých výrobců z hlediska personální, konstrukční a technologické vybavenosti v evropském kontextu?

Ing. Plašil: Dle mého názoru je mezi našimi výrobci obráběcí a tvářecí techniky celá řada podniků, které splňují moji představu o úspěšném podniku schopném prosadit se v Evropě i ve světě. Vede je management s promyšleným podnikatelským záměrem, nebojí se vsadit na nová konstrukční řešení svých výrobků a dokáží investovat dostatek prostředků do zvýšení technologické vybavenosti. Bohužel těchto zářných příkladů není mnoho a určitě je na místě obava o to, jak jiné naše podniky obstojí při srovnání se zahraniční konkurencí.

MM: Jak vaši dodavatelé reagují na současné požadavky trhu? Jak se díváte na problematiku marketingově orientovaného výzkumu a vývoje

Ing. Plašil: Dodavateli naší společnosti jsou výrobci obráběcích a tvářecích strojů. Ti, kteří jsou v dobré kondici, jsou schopni v technickém vývoji a konstrukci strojů reagovat na požadavky trhu. Tam, kde je situace ve výrobním podniku složitá, začíná se projevovat nižší schopnost nabídnout zajímavé technické řešení a nabídnout zákazníkovi to, co potřebuje.

MM: Jaká exportní teritoria jsou pro vás zajímavá? Jak velkou část tržeb představuje export?

Ing. Plašil: Naše společnost se snaží o maximální záběr ve všech zemích SNS, ale nejzajímavější je pro nás samozřejmě Rusko – a to nejen Moskva a Moskevská oblast, ale také další průmyslové regiony, ať již v Evropě nebo za Uralem. Podíl exportních a importních dodávek se rok od roku různí, obecně jej lze ohodnotit jako vyrovnaný.

MM: Jaký bude podle vás vývoj marží obchodních společností za situace, kdy se zvyšují tuzemské náklady a pokračuje celosvětový trend snižování ceny finálních výrobků?

Ing. Plašil: Dovolte mi polemizovat, zda se skutečně snižují ceny finálních výrobků, jsou-li na nejvyšší technické úrovni a výsledkem moderního vývoje, a zda nejsou pohyby v cenové úrovni pouze odrazem zostřeného boje o ovládnutí trhu nebo o přežití, zvláště v poslední době. Marže obchodních společností, které budou nabízet maximální komplexnost služeb při odbytu strojů, se pravděpodobně přizpůsobí současnému boji o trh, ale musejí rozhodně pokrýt náklady na čím dál složitější prodej strojů a zařízení.

MM: Jakou úlohu hrají v současné době a jak se budou vyvíjet obchodní společnosti za situace, kdy většina podniků usiluje o přímý vztah s odběratelem?

Ing. Plašil: Ukazuje se, že přímý prodej od výrobce k odběrateli je velmi příjemný, když už je odběratel nalezen a když se zjistí, že je schopen a připraven odebírat na bázi standardních obchodních a finančních podmínek. Jako generální ředitel obchodní společnosti musím ovšem připomenout, že varianta přímého prodeje na odběratele má svoje značná omezení a že obchodní společnosti jsou schopny nabídnout svoje zastoupení na konkrétním trhu, vyhledat tam potenciálního zákazníka a připravit zpracování nového obchodního projektu včetně vyřešení financování, a to s takovými obchodními podmínkami pro výrobce, že je zbaví většiny obchodních i finančních rizik.

MM: Jak hodnotíte současnou úroveň proexportní politiky státu?

Ing. Plašil: Samozřejmě že ve srovnání se situací v polovině 90. let jsme dnes úplně jinde. Nicméně věřím, že koncepce proexportní politiky, která se v současné době zpracovává, bude opět výrazným krokem kupředu. Naše společnost má určitě štěstí i v tom, že zastupitelské úřady v zemích našeho působení (Ruská federace, Ukrajina a Bělorusko) by mohly v řadě případů sloužit jako příklad aktivní podpory domácích exportérů.

MM: Jaké metody financování vývozu používáte a jaký máte pohled na současné přístupy bank k profinancování obchodu strojírenskými výrobky?

Ing. Plašil: Společnost využívá velkou část spektra bankovních produktů, které financují její vývozní potřeby (včetně služeb EGAP a ČEB) stejně jako související výrobní potřeby našich partnerů. Máme reálné zkušenosti s projektovým financováním (tj. dlouhodobé zdroje a s tím související bankovní produkty), tak i s financováním zbožových dodávek do zahraničí. Nabízené produkty jsou dle našeho mínění dostačující, rovněž si nemůžeme ve většině případů stěžovat na jejich cenové parametry. Vzhledem k našemu cílovému teritoriu bychom uvítali možnost řešit větší část dodávek bez nutnosti pojištění EGAP. Náklady na pojištění se mohou v některých případech stát limitujícím faktorem znevýhodňujícím financování z ČR oproti našim konkurentům.
Děkujeme vám za rozhovorIng. Vladimír Plášilgenerální ředitel ALTA, a. s.

Další články

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: