Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Repasování ložisek a vřeten
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Repasování ložisek a vřeten

Vřetena obráběcích strojů v současné době vyžadují velmi specifický přístup. Ideální cesta pro repasi vřeten spočívá v použití těch nejmodernějších technologií v kvalitním a odborném zázemí.

Velmi důležité jsou tyto moderní technologie už při demontáži, měření a diagnostice či při zjišťování příčin havárie vřeten. Pouze s odborným a kvalitním přístupem je možné předcházet dalším haváriím či poškození.

Repasování vřeten

Společnost SKF pro repase a opravy řemen na svých zkušebních testovacích stanicích používá celou řadu specializovaných nástrojů včetně nejmodernější technologie pro vibrodiagnostiku, například SKF IMx-8. Díky tomu je možné zajistit splnění nejvyšších nároků na přesnost a kvalitu. Repase vřeten je vhodným řešením i kvůli tomu, že až 65 procent oprav vřeten je neefektivních. Příčinou většiny závad na vřetenu je nedostatek nebo úplná absence pravidelné údržby a prohlídek nebo jejich zanedbávání.

Všechny vřetenové jednotky musejí procházet komplexními pravidelnými prohlídkami. Taková kontrola se skládá z kontroly stavu ložisek, vibrací, vyvážení, chlazení nástrojů, těsnosti převodníků médií, upínacích systémů a mnoha dalšího. SKF spolu s komplexní repasí vřeten nabízí pravidelné prohlídky a servis vřeten s možností tzv. trendování – sledování stavu opotřebení ložisek a celkového stavu vřetenové jednotky. Díky tomu lze plánovat včasné opravy, které nenaruší provoz a nedochází tak k finančním ztrátám. Stejně tak lze díky repasi vřeten, která již výrobní provoz vlastní, uspořit značné finanční náklady, jelikož repasovaná vřetena jsou podstatně výhodnější než nákup vřeten nových. V případě dlouhodobé spolupráce obdrží zákazník slevu na opravy podle jejich objemu. Zákazníci mají také možnost navštívit výrobní závod SKF.
 

Repasování ložisek

Repasování nabízí významné výhody mnoha odvětvím těžkého průmyslu, v nichž jsou používána středně velká a velká ložiska. K těmto výhodám patří například nižší náklady na životní cyklus a menší počet nežádoucích odstávek. Repasování navíc podporuje úsilí podniků v oblasti udržitelnosti, jejíž význam neustále roste.
V mnoha aplikacích může být provozní životnost ložisek kratší, než je výpočtová trvanlivost. Důvodem je poškození ložisek způsobené například částicemi nečistot a rovněž ojedinělým stykem kov na kov v místě valivého styku. Znalost jak výrobního procesu ložisek, tak i specifik aplikací, ve kterých jsou ložiska provozována, je pro volbu správného postupu repase ložisek zásadní. Tak je možné zajistit, aby ložisko bylo repasováno způsobem odpovídajícím požadavkům aplikace.

Poškození ložisek je pečlivě analyzováno a na základě analýzy je zpracována kalkulace repasování. Analýza obvykle zahrnuje vizuální prohlídku, která určí druh a hloubku poškození ložiska. Její standardní součástí je také měření vůle, ovality a kolísání tloušťky stěny kroužku. V závislosti na požadavcích zákazníků nebo specifikaci ložisek mohou být rovněž provedeny nedestruktivní zkoušky.


Repasování ložisek představuje důležitou službu pro řadu odvětví těžkého průmyslu. (Zdroj: SKF)

Při repasování jsou opraveny příslušné funkční plochy a podle potřeby jsou vyměněny díly ložiska. Díky tomu je možné prodloužit potenciální provozní životnost ložiska. V závislosti na stavu ložiska může repasování trvat několik hodin, ale i několik dnů. V závislosti na rozsahu prováděných prací je při repasování spotřeba energie až o 90 % nižší v porovnání s výrobou nového ložiska. S ohledem na velikost ložiska, složitost, stav a cenu lze repasováním dosáhnout podstatných úspor nákladů.

Předcházení budoucímu poškození

Firmy, které si nechají repasovat ložisko, mohou navíc využít odborné znalosti SKF v oblasti prediktivní údržby, aby předešly opakovanému poškození, které by si vyžádalo opravu ložiska. Prediktivní údržba poskytuje informace o stavu zařízení ve výrobním závodu prostřednictvím různých monitorovacích služeb. Existuje také možnost analýzy prvotní příčiny selhání. Analýza určí příčiny a následky, které mají vliv na poškození ložiska. Jejím výsledkem je komplexní plán nápravných opatření, který umožní takovým problémům v budoucnosti předejít.

V mnoha průmyslových aplikacích má selhání ložiska závažné dopady na provozní náklady. Z toho důvodu SKF vyvinula řešení, která umožňují snížit celkové náklady na vlastnictví točivých strojů. K takovým řešením patří program SKF Rotation for Life. Jedná se o dlouhodobou smlouvu založenou na dosažených výkonech. Tento program zahrnuje ložiskovou techniku, zjišťování závad, spolehlivost a služby repase.


Stav ložisek před a po repasi. Výsledkem repasování ložisek je výrazné snížení provozních nákladů a úspora energie, jakož i snížení celkových výdajů v průběhu životního cyklu díky delší provozní životnosti ložiska a době použitelného stavu stroje. (Zdroj: SKF)

Na základě skutečných provozních podmínek kritických zařízení SKF definuje klíčové indikátory výkonu. Tyto ukazatele pomáhají snižovat celkové náklady na vlastnictví provozních zařízení podniku díky nabídce součástí, odborných znalosti a služeb od jediného dodavatele. Úspory jsou zčásti dosahovány vyšší dostupností stroje a dále snížením investičních nákladů díky optimalizaci skladových zásob náhradních dílů a snížením odpadu na nejnižší možnou úroveň.
 

Michaela Fikejzová

SKF CZ

Další články

Logistika/ manipulační/ dopravní technika
Renovace a údržba
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: