Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Řešení pro logistiku letecké nákladní dopravy
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Řešení pro logistiku letecké nákladní dopravy

Když byl na jaře roku 2018 uveden do provozu nový nákladní terminál na letišti Helsinki-Vantaa, posílila největší finská letecká společnost - jedna z předních, které zajišťují leteckou dopravu mezi Evropou a Asií - své vedoucí postavení leteckého přepravce v severském regionu. Zásadním rozhodnutím pro budoucí rozvoj bylo rozšíření flotily o 19 nových Airbusů A350, z nichž 11 již bylo dodáno. Investice do pozemní infrastruktury i do letadel vytvářejí základnu pro posílení objemu přepravy pasažérů a nákladu v rámci evropských a mezikontinentálních destinací. Řešení pro kompletní tok materiálu pochází od společnosti Lödige Systems z Warburgu a pohonná technika od firmy Lenze.

Rozhodujícími faktory úspěchu intralogistického systému pro přepravu leteckých nákladů jsou mj. rychlost a spolehlivost procesů. Od roku 1975 realizuje firma Lödige po celém světě zařízení pro leteckou přepravu všech velikostí. Spektrum služeb a produktů sahá od poradenství a plánování systémů až po zprovoznění a budoucí servis leteckého přepravního systému. Dobré jméno, které odborníci na tok materiálu po celém světě mají, je založeno především na zkušenostech sbíraných po celá desetiletí v oblasti letecké přepravy. Cílem společnosti je plánovat v úzké spolupráci se zákazníky efektivní a promyšlené koncepty logistiky a realizovat je v souladu s místními podmínkami. Obecně platí, že pouze správnou kombinací vybavení terminálu a stacionární i mobilní dopravní techniky lze docílit obzvlášť efektivního provozu při překládání nákladu.

Modulární systémy a optimalizované procesy

Pro manipulaci se standardními nákladními jednotkami (Standard Cargo Unit) se kombinovaná mechanická a manuální řešení různého stupně automatizace optimálně přizpůsobují procesu. Modulární design a integrované komponenty umožňují plánování individuálních systémů pro konkrétní zákazníky a rychlou reakci na měnící se podmínky. To je umožněno použitím flexibilního vybavení a modulárně sestavitelných strojních zařízení. Pomocí dynamických pohonných systémů a inteligentního řízení se náklad přepravuje rychle a bezpečně v rámci celého skladovacího prostoru. Rychlé a bezpečné uskladnění a vyskladnění zajišťují v regálových skladech plně automatizované dopravní prostředky. Pohonná technika musí nejen výkonově zvládat přepravované hmotnosti, ale i dosahovat nezbytné dynamiky a přesnosti pro požadovanou obrátku nákladu a přesnost polohování.


Sklad palet s kapacitou 2 000 skladových míst

Význam pohonné techniky

Procesně optimalizované řízení a regulace pohonné techniky regálových vozidel představují jednu z největších výzev v kontextu mechanické a elektrické integrace. Pohonná technika je v celém systému nejdůležitější, zároveň musejí být zpracovány a vyřešeny velice složité tematické oblasti. Přepravovaný náklad vážící několik tun se musí transportovat ve 3D souřadnicovém systému bez poškození a na správné místo maximálně možnou rychlostí a nejkratší cestou. Mimoto se musí při plánování a realizaci zohlednit otázky jako disponibilita, výkon, energetická účinnost, provozní náklady, skladování náhradních dílů a údržba. Včas se musí řešit i infrastruktura budov, aby se mohla přizpůsobit a optimalizovat pro plánování a podle požadavků pohonné techniky regálových zakladačů. Dále se musí zohlednit rozsáhlé elektrotechnické, mechanické a organizační normy a směrnice z oblasti všeobecné bezpečnosti a bezpečnosti práce. V raných fázích plánování a v detailním projektování hrají rovněž důležitou roli elektrická konstrukce a softwarová integrace.


Pro pohon válečkových dopravníků se využívá smart motor Lenze.

Software a datové propojení

Celý systém řídí a reguluje promyšlený software. Systém řízení a software pro správu skladu v rámci skupiny Lödige Industries Group vytváří a individuálně přizpůsobuje vlastní softwarová firma s týmem IT a PLC odborníků, kteří mají mnohaleté zkušenosti, znalosti norem a mohou se opírat o know-how celé řady realizovaných projektů. Základ řešení tvoří propojený systém nejrůznějších účastníků datové sítě zahrnující výpočetní techniku, řízení, displeje, kamery nebo váhy. Součástí kabelové nebo bezdrátové datové sítě jsou také regálové zakladače i veškerá pohonná technika.

Chytrá řešení pohonů

Srdcem zařízení je skladovací a transportní systém kontejnerů pro leteckou přepravu a palety. V systému pracují ETV vozidla (Elevating Transfer Vehicle) s užitečnou nosností až 7 tun a regálové zakladače s užitečnou nosností až 1,5 tuny. Zatímco pro pohony zdvihů a pohony pojezdů se používají především elektropřevodovky firmy Lenze v kombinaci se servoregulátory řady 9400, pro předřazenou dopravní techniku využívá firma Lödige Systems vedle smart motorů Lenze i decentralizované měniče frekvence 8400 motec.

U horizontální dopravní techniky sází firma Lödige Systems především na smart motor Lenze – kombinaci inteligentního motoru s volně nastavitelnými otáčkami a vysoce účinné převodovky. Benefitem tohoto řešení pohonu jsou výhody rychlého zprovoznění síťového motoru a zároveň možnost práce s variabilně nastavitelnými pevnými otáčkami. Díky této flexibilitě lze u smart motoru Lenze v pohonu válečkových dopravníků při uvádění do provozu snadno nastavit požadované otáčky a v rámci skupiny pohonů je přesně doladit. „U úseků dopravníků navazujících na sebe je vždy nutné provádět přizpůsobení rychlostí,“ vysvětluje Frank Hoffmann ze společnosti Lödige Systems. Při nasazení smart motoru není potřeba žádný měnič frekvence a požadované otáčky lze rychle a jednoduše přenést do smart motoru pomocí funkce NFC.

Pro pohonné úkoly s vysokými požadavky na funkčnost a výkon v horizontálním toku materiálu využívá firma Lödige Systems také další výrobky firmy Lenze, zejména elektropřevodovky s integrovaným decentralizovaným měničem frekvence 8400 motec.

Spolupráce již ve stadiu projektu

Aby bylo možné časově náročný projekt ve Finsku bez problémů realizovat, bylo do řešení od samého začátku zapojeno projekční oddělení firmy Lenze. „Pro nás je důležité mít po boku partnera z oboru pohonné techniky, který nejenže může pokrýt všechna rozhraní a celý řetězec tvorby hodnot od koncepce, dimenzování, detailního plánování přes dodání, předběžné zprovoznění a realizaci na místě až po servis a opravy, ale který tuto koncepci také aktivně podporuje,“ podtrhuje Frank Hoffmann. Tato úzká spolupráce podle jeho zkušeností umožní včas identifikovat a vyloučit chyby v návrhu vzájemným porovnáním a sladěním. To je důležité, neboť později při uvádění systému do provozu chce daný pracovník zařízení efektivně zprovoznit a neztrácet čas nějakým hledáním závad. Firma Lödige Systems přešla s ohledem na stále kratší termíny pro realizaci projektů na nový způsob realizace, při kterém již nenakupuje jednotlivé motory nebo měniče frekvence, nýbrž pohonná řešení, která jsou již připravená k zapojení. Tato řešení jsou mezi Lenze a Lödige Systems předem detailně projednána a odsouhlasena – a to až po softwarová rozhraní. Paralelně s kontaktem s hlavním závodem v Německu probíhá rozsáhlá spolupráce také se servisním týmem pobočky Lenze ve finském Espoo. Zapojení místního zastoupení firmy Lenze díky geografické blízkosti výrazně zkracuje reakční časy.


U pohonu řetězových dopravníků je vyžadován vyšší výkon – ideální úkol pro decentralizovaný měnič frekvence 8400 motec.

Projekty s krátkými termíny realizace vyžadují flexibilní partnery

Rychlost je důležitá hlavně proto, že krátká časová okna mezi ukončením hrubé stavby a zprovozněním systému představují u takovýchto projektů opravdovou výzvu. Proto je pro firmu Lödige Systems důležité mít partnery, kteří se zaměřují na výsledek projektu. Při realizaci projektu patří k podstatným argumentům důvěra. „Požadujeme, abychom mohli vytáhnout ze šuplíku již hotová vyprojektovaná zařízení. Proto vyhledáváme dodavatele, kteří jsou flexibilní a okamžitě reagují, když potřebujeme při uvádění do provozu rychle technickou podporu. Nemůžeme si dovolit nechat zařízení dva týdny stát jen proto, že naši lidé nedokážou zprovoznit měnič frekvence,“ zdůrazňuje Frank Hoffmann. „Při technické podpoře se odděluje zrno od plev.“


Regálové zakladače odebírají z vysokoregálového skladu zboží pro určitý let a předávají ho dále ke komisionování.

Přesně definovaná rozhraní od mechaniky přes elektroniku až po software – firma Lödige Systems využívá pro aplikace toku materiálu v logistických centrech pohonná řešení šitá na míru, mj. od firmy Lenze. Spolupráce obsahuje i jasně definovaný balíček podpory při uvádění do provozu. Pouze tak je možné realizovat komplexní projekty, jakým nákladní terminál je, během doby výstavby kratší než jeden rok.


Dobré manželství: cestující a letecký náklad

Náklad a cestující v letecké přepravě spolu úzce ekonomicky souvisejí. Podle studie BDL (Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft) potřebuje přeprava cestujících letecký náklad a naopak. Podíl přepravy nákladů, jako je zboží či pošta (tzv. belly freight), je značný a v roce 2015 představoval v mezinárodním měřítku 46,7 %. Je to možné díky novým typům letadel (např. Airbus 350 nebo Boeing 787), která mohou naložit větší objem nákladu než starší generace letounů. Zajímavé je, že podíl belly freight vztažený na letecké trasy je o to větší, čím častěji se v týdnu do určité destinace létá. Tento aspekt se výrazně projevuje u Severní Ameriky a Asie. Zatímco z Německa startuje týdně do celkem 34 destinací v Severní Americe cca 600 strojů, do Asie je to pouze 379 strojů na 37 letišť (čísla z léta 2016). A právě tato vyšší frekvence způsobuje, že přeprava zásilek zboží formou belly cargo mezi Německem a Severní Amerikou je atraktivnější než do Asie. Ve Finsku je naopak situace jiná, protože Helsinky se staly významným dopravním uzlem s vysokou frekvencí odbavených letů směrem do Asie, což dokládá i vysoký počet přímých letů například do Pekingu.

Lenze

Volker Kuhoff

petr.pesek@lenze.com

www.lenze.cz 

Další články

Letecký průmysl
Logistika/ manipulační/ dopravní technika
Automatizace, regulace
Převody/pohony/ložiska/spojky
Elektrotechnika a regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky


Sledujte nás na sociálních sítích: