Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Řezání vysokým tlakem
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Řezání vysokým tlakem

Pro řezání drobných a kompletních tvarů kombinovaných (složených) materiálů nebo oceli používá řada podniků řezání vysokoenergetickým kapalinovým paprskem s abrazivem. Na trhu jsou nyní nabízeny tři rozdílné stroje, od základního modelu až po vysoce rychlostní variantu.

Řezání abrazivním kapalinovým paprskem se používá převážně pro řezání kovů, keramiky nebo skla, ale také pro řezání kombinovaných materiálů, například gumových dopravníkových pásů vyztužených ocelovými dráty. Oproti řezání čistým kapalinovým paprskem se zde přidáním brousicích zrn využije jejich brousicí efekt a zvýší se výkon řezání. Používají se zrna z granátu, olivínu nebo z korundu.

Brousicí zrna jsou přiváděna do směšovací komory, na jejímž výstupu vytváří vodní paprsek o tlaku 4 000 barů svojí rychlostí vakuum, které „vytahuje“ zrna ze směšovací komory. Tím je paprsek vody o brousicí zrna obohacen a ve speciální trysce, umístěné v pracovní hlavě, zaostřen na průměr 0,8 až 1 mm. Výhodou této technologie je, že na hraně ani na ploše řezu nedochází k tepelnému ovlivnění nebo ke změně struktury materiálu.

Většina výrobců zařízení pro řezání materiálů vysokoenergetickým kapalinovým paprskem navrhuje, konstruuje, vyrábí, instaluje a uvádí do provozu také speciální stroje a zařízení podle požadavků zákazníků. K tomu samozřejmě patří i servis a údržba zařízení, ale také řezání součástí na zakázku. S cílem uspořit výrobní náklady zakoupila firma Concept Sweden stroj pro řezání vysokotlakým vodním paprskem. Volba padla na víceúčelový systém T model Advanced od firmy Water Jet Sweden.


T model firmy Water Jet Sweden se systémem řezání vysokotlakým abrazivním paprskem, velikost pracovního stolu 3 x 2 m.

Jeden nástroj na více materiálů

Stroj může opracovávat téměř každý materiál tím samým nástrojem. Pracovní stůl měří 3 x 2 m a umožňuje upínat rozmanité tvary obrobků. Stroj provádí základní funkce, přesnost polohování obrobku je ±0,08 mm.m-1, opakovaná přesnost polohování ±0,05 mm.

Stroj byl koncipován pro použití jak ve vývojovém středisku, tak i v běžné výrobě s malosériovou výrobou zpracovávající různé druhy materiálů. Již po půl roce pozorovala firma Concept Sweden kladný účinek této investice. Převedení na výrobu součástí řezaných vysokotlakým paprskem se ukázalo jako ziskové. Další neočekávanou výhodou instalace řezacího stroje byl zlepšený servis zákazníkům, zkrátily se dodací lhůty.

Přesnost a rychlost

Firma Flow Waterjet je hrdá na své stroje pro řezání vysokotlakým kapalinovým paprskem. Typ Mach 500 umožňuje měkkým plynulým pohybem a přesností rychlou výrobu součástí. Přesnost lineárního pohybu je ±0,0381 mm.m-1, rychlost pohybu činí 17,78 m.min-1 a opakovatelná přesnost je ±0,03 mm. Vedle pětiosého řídicího systému Compass patří do dodávky stroje systém podávání abraziva Paser CF900, jakož i mobilní obslužný panel. Množství dodávané vody je zde regulovatelné. Od čistého vodního paprsku až po abrazivní vodní paprsek (nebo pro typ Dynamic Waterjet až po systémy s několika druhy řezacích hlav) je k dispozici celá řada řezacích hlav, které je možné volit podle potřeby. Osa Z je programovatelná.

Jako základní model má firma Maximator Jet vyvinut model Ecocut. Jeho opakovatelná přesnost je ±0,15 mm, stejná je i přesnost polohování. Rychlost pracovního pohybu je 10 m.min-1. Pro řezání vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem ovládá množství dodávaného abraziva ventil HD se soustavou pro řezání abrazivním paprskem. NC řídicí systém, který řídí dodávání abraziva, je opatřen senzorem pro zabránění nežádoucímu vracení brusiva zpět do zásobníku. Zásobník má objem pro 250 kg abraziva. Vodní paprsek je řízen softwarem Smartcut a osa Z rychlým Up servem. Pro bezpečnost obsluhy je systém vybaven světelnou závorou.


MM Das Industriemagazin, č. 25, 2017, str. 42–43

Simone Käfer, zpracoval: J. Řasa

jar.rasa@seznam.cz
 

Poznámka zpracovatele: První stroje pro řezání vysokotlakým kapalinovým paprskem dovezené do Československa v roce 1985 byly ve Výzkumném ústavu obráběcích strojů a obrábění podrobeny výzkumu použití v technologii obrábění. Zkoušena byla kolmost řezu, přesnost rozměrů řezaných součástí, velikost „courání“ paprsku při řezání čtverců nebo oblouků, výroba dutin (náhrada za frézování) a soustružení.

Další články

Technologie spojování/ dělení materiálů

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: