Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Řezné nástroje ve světě motorů
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Řezné nástroje ve světě motorů

Světem automobilů dnes hýbe výzva v podobě elektromobility a společnost Ceratizit zde nemůže zůstat pozadu. Přesto zaměřila část svého vývoje také na nástroje pro spalovací motory. Vývojové týmy se zaměřením na hlavní současné automobilové komponenty byly zřízeny za účelem koncentrování informací a zkušeností pro hledání nejlepších řešení. Zde je výčet několika zajímavých nástrojů pro obrábění současných motorů představených v nedávné době na trhu. Stále častěji se využívá 3D tisk. Zároveň jsou nástroje více modulární a jednodušší na seřízení, než tomu bylo v minulosti zvykem.

Fréza s odsáváním špon

Nástroj pro opracování bloků motorů a hlav válců vyniká díky své konstrukci silným sacím efektem, který při obrábění vymetá špony a chladicí kapalinu nad a mimo obrobek. Výsledkem je redukce nečistot po obrábění téměř na nulu a tím i snížení potřeby následného mytí. Tato PKD destičková fréza hrubuje spolehlivě až do hloubek třísky 8 mm a vyrábí se v rozsahu průměrů 50–315 mm. Další výhodou je její modulární konstrukce, takže frézu není potřeba dodatečně nastavovat.


Vyvrtávací nástroj pro vodní zátku v motorovém bloku s 3D tištěným elementem pro odvod třísek. (Zdroj: Ceratizit)

Vyvrtávací nástroj pro vodní zátku v motorovém bloku s 3D tištěným elementem pro odvod třísek je také zaměřen na redukci nečistot po obrobení.


Fréza s odsáváním špon pro bloky motorů a hlavy válců. (Zdroj: Ceratizit)

Jedná se o původní koncepci využití 3D tisku pro zdokonalení současných nástrojů. Díky tvarovému elementu s kanálem pro odvod třísky a rozvodem chladicí kapaliny, doplněnému ke klasickému PKD nástroji, může tříska společně s kapalinou odejít pouze za nástroj. Element je k tělu nástroje jednoduše přišroubován.

LDS Q-fréza pro zhotovení mikrokontury před následným povlakováním vývrtů válců motorů. (Zdroj: Ceratizit)

Destičky s konturou obrobenou laserem

LDS Q-fréza slouží k zhotovení mikrokontury před následným povlakováním vývrtů válců motorů. Nástroj je navržen tak, aby celou operaci zvládl v jednom chodu. Pro dosažení vysoké přesnosti a životnosti nástroje mají destičky s CVD povlakem konturu řezné hrany obrobenou laserem. To navíc napomáhá ke snížení pracnosti seřizování při novém osazování nástroje.


3D tištěný speciální vyvrtávací nástroj pro vnitřní vývrt statoru elektromotoru. (Zdroj: Ceratizit)

Nástroj, který ovládá chladicí kapalina

Chladicí kapalinou ovládaný speciální nástroj pro velmi přesné obrábění vývrtů pístů je vybaven celkem pěti řeznými hranami s PKD povlakem, které se pro vlastní obrábění navýšením tlaku chladicí kapaliny vysunou do pracovní pozice a jeho snížením po obrobení opět zasunou. Nástroj tedy nezanechává rýhy při zpětném chodu, dosahuje velmi slušné procesní stability s kruhovitostí do 0,01 při krátké době pracovního chodu. Nástroj může být vybaven také kompenzací opotřebení řezných hran pracující jak v manuálním, tak automatickém režimu, za předpokladu, že stroj je k tomu vybaven.

Chladicí kapalinou ovládaný speciální nástroj pro velmi přesné obrábění vývrtů pístů. (Zdroj: Ceratizit)

Optimální rozložení řezných hran díky 3D tisku

Speciální vyvrtávací nástroj pro vnitřní vývrt statoru elektromotoru byl vyroben pomocí 3D tisku. Při výrobě tohoto nástroje byly zcela využity možnosti aditivní technologie, díky nimž došlo k extrémní redukci hmotnosti nástroje, optimalizaci celkové tuhosti a zejména k zefektivnění procesu díky lepšímu rozložení řezných hran. Použité kazety pro standardní ISO destičky jsou také vytištěny. Inovativní rozvod chladicí kapaliny pomáhá ke kontrolovanému odvodu třísek. Takovéto aditivně zhotovené nástroje skutečně posouvají obor obrábění vpřed, protože dosažitelnými řeznými parametry kladou nové a vyšší nároky na ostatní prvky soustavy stroj–nástroj–obrobek–upínač.

Ing. Petr Čáp

www.ceratizit.com 

Další články

3D technologie
Inovace
Automobilový průmysl
Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: