Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Řídicí systém z vlastní dílny, 4. díl: Tabletová filosofie OSP-Suite
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Řídicí systém z vlastní dílny, 4. díl: Tabletová filosofie OSP-Suite

Čtvrté pokračování seriálu o řídicím systému OSP-P300A japonské firmy Okuma přináší téma "OSP Suite". Pod tímto označením je prezentován soubor (suite) aplikací, které usnadňují operátorovi stroje zvládnout opracování obrobku bezpečně, co nejrychleji a přitom přesně. Okuma využila masového rozšíření tabletů a chytrých telefonů a na dotykové obrazovce řídicího systému poskytuje operátorovi stroje rychlý přístup k řadě aplikací stejným způsobem jako na tabletu.


Základní obrazovka OSP Suite – přístup k aplikacím a dalším funkcím. (Zdroj: Misan)

Na OSP Suite obrazovce vidí operátor jednak ikony statusu stroje (Auto/MDI/Manual režimů), jednak ikony některých Suite aplikací, které může otevřít přímo. Jsou to například velké aplikace Údržba a Manuály, ale také malé ikony, tzv. Shortcuts (Zkratky) k dalším aplikacím. Přes ikonu označenou jako „NC obrazovka“ může obsluha přejít na obrazovku pro obrábění a teprve na ní použít ikony dalších aplikací. Příklady ukážeme dále v textu.

Rozvrh NC obrazovky. (Zdroj: Misan)Tabulky míst denní a periodické údržby. (Zdroj: Misan)

Aby bylo možné vyhovět přáním operátorů střídajících se na stroji, nastavují se Zkratky individuálně. Na základní obrazovce k tomu slouží ikona „Změna operátora“. Každý operátor může tedy mít na základní obrazovce i na NC obrazovce jiný soubor ikon. Zohledňují se tak hlavně rozdílné pracovní zkušenosti obsluhy a také rozdílná potřeba rychlého přístupu k aplikacím při změně druhu obrobku, např. v různých směnách. Okuma totiž předpokládá, že její stroje mohou být nasazeny i v malosériové (kusové) výrobě s velmi proměnlivým sortimentem obrobků. 


Základní NC obrazovka, detail aplikace Data zakázky. (Zdroj: Misan)

První úkol operátora: každodenní údržba

Jestliže se například jedná o ranní směnu, kde se začíná obrábět nový výrobek, může být postup operátora takový, že nejprve dotykem ikony „Obrazovka údržby“ zobrazí tabulky s instrukcemi o nutné údržbě. Hlavně o každodenní údržbě. Postupuje podle tabulky místy, která musí zkontrolovat. Zobrazí tabulku Denní kontrola. Po vykonání denní údržby přepíná v záhlaví tabulky na tabulku Pravidelná údržba. Stav položek periodické údržby je rozlišen barevně. Žlutá barva značí přibližující se údržbu dané položky, červená značí akutní nutnost kontroly. Přesněji vidí zbývající hodiny do limitu v tabulce a má možnost zobrazit si i podrobnější instrukce ve sloupci „Info“. Předpokládá se, že pečlivé provádění denní i periodické údržby redukuje nucené odstávky stroje. Po ukončení údržby přechází na ikonu „NC obrazovka“ a vyvolá další aplikace sloužící k přípravě obrábění.Vizuální kontrola obrobku, celek a detail. (Zdroj: Misan)

Příprava obrábění nové součásti

Výchozí NC obrazovka pro přípravu obrábění se zobrazí dotykem ikony „NC obrazovka“. Tlačítka v levém horním rohu slouží k zobrazení výkresů obrobků (Parts), přípravků (Jig) a nástrojů (Tool). Tlačítkem 3D model se vyvolá další okno s nástroji umožňujícími po doteku model posouvat, zvětšovat, natáčet nebo zobrazit detail.
Je-li potřeba zkontrolovat postup navrženého obrábění, spustí operátor na NC obrazovce simulační program 3D Virtual Monitor (3DVM) a vzdáleně se připojí na PC v technologické kanceláři. Software provede přesnou 3D simulaci založenou na přesné specifikaci stroje tak, aby bylo předem zřejmé, že stroj obrobí součást bezpečně, rychle a přesně. 3DVM odstraní nákladné testování a editování partprogramů.


Výkresy zobrazené postupně SW tlačítky Díly, Přípravek a Nástroj. (Zdroj: Misan)

K přípravě obrábění patří také různé technologické výpočty, jejichž příklady jsou uvedeny na obrázku. Pop-up obrazovky výpočtů se objevují na NC obrazovce stejně jako obrazovky Suite aplikací. Kromě technologických výpočtů je k dispozici také běžná kalkulačka.

Pro časté úkony, jako jsou registrace a korekce nástrojů a nulových bodů, modelování tvaru nástrojů a čelistí sklíčidla pro antikolizní systém, jsou připraveny aplikace ulehčující tuto rutinní činnost a současně eliminující chyby. Činnosti jsou po zadání dat automatizovány.


3D Virtual Monitor, simulační ověření navržené technologie na PC. (Zdroj: Misan)

Mezi další vymoženosti systému patří i možnost zanechat vzkazy a provozní informace nebo upozornění střídající obsluze stroje. Na NC obrazovce se k tomu využívá další pop-up okno, tzv. Vzkazovník a Bílá tabule. Píše se ručně nebo na virtuální klávesnici. Vzhled aplikačních polí na NC obrazovce se může lišit podle volby operátora.

Příklady technologických výpočtů. (Zdroj: Misan)

Knihovna manuálů

Knihovna manuálů strojů Okuma slouží operátorovi k vyhledání nějaké podrobné informace o zvoleném stroji a jeho části. Aplikace využívá při zpracování textu stejné postupy jako tablet nebo chytrý telefon. Pracuje se opět na dotykové obrazovce běžným způsobem jako na tabletu. Vyhledávání textu je stejné jako na tabletu nebo v chytrém telefonu.

Obrazovky pro registraci nástrojů (vlevo) a pro snadné nastavení nástrojových offsetů (vpravo). (Zdroj: Misan)

Monitoring

Na strojích Okuma je kladen důraz na monitorování zátěže všech NC os, které chrání stroj i obrobek před nenadálým výpadkem v důsledku poškození nebo opotřebení nástroje. Zátěž se monitoruje prostřednictvím fluktuací krouticího momentu pohonů. Zvýšená zátěž proti normálu indikuje opotřebení nástroje. V případě detekce náhlého nárůstu zátěže monitor zastaví stroj. Kromě toho funguje na strojích Okuma adaptivní řízení, které reguluje posuvovou rychlost NC osy podle aktuální zátěže a tím optimalizuje čas cyklu i produktivitu obrábění. Kromě zátěže sleduje Monitor využití stroje také startovní čas cyklu, odhadnutý čas ukončení cyklu a čas zbývající do dokončení obrábění.

10 Aplikace pro vzkazy. (Zdroj: Misan)

Aplikace Spindle Output Monitor (Výkon vřetena) zobrazí na základní obrazovce momentovou a výkonovou charakteristiku vřetena včetně aktuální situace během obrábění.

V úvodu článku jsme zmínili použití inteligentní funkce Machining Navi jako jedné z Suite aplikací. Do Suite apps patří i další inteligentní funkce, kterým jsme věnovali samostatný článek jako druhé pokračování naší série o OSP-P300A (www.mmspektrum.com/200515). Jako připomínku jmenujme nyní ty, které může operátor využít při aktuálních potížích. Kromě Machining Navi jsou to: Antikolizní systém, Servo Navi, 5-axis Auto Tuning System, Reversal Spike Auto Adjustment, Vibration Auto Adjustment nebo Gear Programming Guide.


První obrazovka knihovny (vlevo nahoře), zvolený manuál OSP, vyhledávání textu (dole). (Zdroj: Misan)

Závěr

Velká většina Suite Apps je zahrnuta ve standardním vybavení Multitasking strojů Okuma, pětiosých obráběcích center, soustruhů a vertikálních i horizontálních obráběcích center i portálových center.


Monitor času cyklu, využití a výkonu stroje. (Zdroj: Misan)

Aplikace zahrnuté do OSP Suite zlepšují operátorovu efektivnost. Díky OSP Suite jsou stroje Okuma inteligentnější, nabízejí návody, jak obrábět, a snáze se ovládají. Suite rovněž zrychlují programování, přípravu výroby, samotné obrábění a kontrolu výrobků.


Monitoring vřetena, resp. vřeten. (Zdroj: Misan)

 

Ondřej Svoboda

www.misan.cz

Další články

Průmysl 4.0
Automatizace, regulace
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: