Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Roboty v éře digitalizace
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Roboty v éře digitalizace

Jaká je role robotů v současném průmyslu a nakolik se v praxi uplatňují kolaborativní roboty? To je otázka zajímající asi každého manažera nebo technika, který se zamýšlí nad automatizací výroby ve své firmě.

Proto jsme položili několik otázek Petru Kučerovi, obchodnímu řediteli podnikové jednotky ABB Robotika a automatizace. V oblasti robotiky se pohybuje téměř 20 let a v ABB vede tým obchodníků, kteří nabízejí průmyslové roboty a robotická pracoviště nejenom na lokálním, ale i na světovém trhu.

MM: Jak spolu souvisí digitalizace a robotika? Nahrává proces digitalizace většímu uplatnění robotů ve výrobních firmách?

P. Kučera:
Na danou otázku není možné najít univerzální odpověď, protože každý zákazník má jiné představy o procesu digitalizace a komplexnosti, s jakou ji chce zavádět. Pokud se pro digitalizaci rozhodne, je nezbytně nutná jeho spolupráce s dodavatelem automatizační technologie.

Pokud se však přidržíme předmětu otázky: požadavky na digitalizaci nemusejí nutně přinášet nové projekty, nicméně ABB je jako přední dodavatel automatizačních technologií připraveno digitalizaci podpořit. A to jak na úrovni už „nejnižšího“ automatizačního členu představovaného samotným robotem, tak i na úrovni výrobní buňky nebo dokonce na úrovni celého výrobního závodu.

Pokud se na digitalizaci podíváme zjednodušeným pohledem jako na technologii související se sběrem a vyhodnocením dat, pak použití robota implikuje požadavek na zavedení solidní digitalizační platformy, protože robot je, na rozdíl od operátora, schopen do systému poskytovat data v reálném čase, a navíc je zde vysoký potenciál pro zefektivnění výroby v rámci využití dat získaných zavedením digitalizační platformy.


Petr Kučera, obchodní ředitel podnikové jednotky ABB Robotika a automatizace. (Zdroj: ABB)

MM: Objevují se v současnosti nové typy aplikací průmyslových robotů, jaké byly v minulosti víceméně nemyslitelné? Můžete uvést příklady?

P. Kučera:
Technický rozvoj na úrovni robotů a jejich periferních zařízení přispívá k tomu, že se nové aplikace objevují. Hezkým příkladem takovéto aplikace je tzv. bin picking. Jedná se v podstatě o to, že robot vybírá z boxu zcela náhodně orientované produkty. Ještě tři roky nazpět byla podobná aplikace téměř nemyslitelná, a to jak z pohledu praktického (například co se týká řešení potenciálních kolizí ramena robota se stěnou boxu), tak i z pohledu procesního (zde jde například o příslušenství pro snímání scény a uživatelské rozhraní).

MM: Velkým hitem veletrhů zaměřených na automatizaci jsou v posledních letech kolaborativní roboty. Jak je to ale s jejich skutečným uplatněním v praxi? Jak se firmám daří nacházet vhodné aplikace s reálným ekonomickým přínosem?

P. Kučera:
Odpověď na váš dotaz je nutné rozdělit do několika částí. Při úvahách o zavádění automatizace (obecně kolaborativní i nekolaborativní) nemusí být ekonomický přínos nutně zásadním motivem. Důvody mohou být iniciované požadavky na zvýšení kvality práce či produktivity a v neposlední řadě i faktory souvisejícími s ergonomií a monotónností aktuálního procesu.

Použití kolaborativních robotů ve smyslu jejich názvu (spolupráce člověka a robota v automatickém režimu stroje) je možné, nicméně je nutné dodržet náročné požadavky podle zákona č. 22/1197 Sb., zákona č. 90/2016 Sb., doplněného o nařízení vlády a technický předpis TS 15066. Dané normy a předpisy jednoznačně stanovují, za jakých podmínek je možná spolupráce operátora a robota v automatickém režimu stroje. Při odpovídajícím výkladu norem (nezjednodušeném) je dosažení výše uvedeného principu velmi náročné. Pokud problematiku zjednoduším, nesmí při kontaktu ramena robota a lidské tkáně dojít k jejímu poranění (poškrábání, modřiny, sevření končetiny apod.), přičemž kontakt s hlavou operátora je víceméně zapovězen. Podobných požadavků se ve většině případů dosahuje poměrně náročně. Zde bych použil názorného přirovnání: pokud máte robot certifikovaný pro kolaboraci s člověkem, neznamená to, že je aplikace za použití kolaborativního robota nutně kolaborativní. Robot, byť kolaborativní, může v chapadle nést různé druhy ostrých nástrojů, které ve výsledku mohou lidskou tkáň nenávratně poranit.


Při spolupráci operátora a robota v automatickém režimu stroje je třeba dodržet požadavky odpovídajících norem a předpisů. (Foto: autor)

Aplikace s kolaborativními roboty rozhodně existují, nicméně nejedná se o majoritu, hlavně z důvodů výše popsaných.

MM: Jaké roboty nebo robotická řešení představí ABB na veletrhu Amper 2020?

P. Kučera:
Nevětším lákadlem bude jistě představení nejnovějšího přírůstku do rodiny kolaborativních robotů YuMi IRB 14050 ve verzi s jedním ramenem, který byl vyvinut na základě úspěchu klasické dvouramenné varianty robota YuMi, tedy prvního skutečně spolupracujícího robota na světě.

V tomto případě bude jednoramenný YuMi předvádět aplikaci drobné montáže elektrosoučástek, aby jasně deklaroval jeho nejvhodnější použití ve výrobě. Robot je navíc řízen zcela novým kontrolérem z řady Omnicore.

MM: Děkuji za rozhovor.

Pavel Marek

https://new.abb.com/products/robotics/cs

Další články

Novinky z veletrhů a výstav
Automatizace, regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: