Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Rozhovor se zástupci odborných garantů o přípravách veletrhů
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Rozhovor se zástupci odborných garantů o přípravách veletrhů

MACH, FINET, METAL 2003

V rámci příprav technických veletrhů MACH, FINET a METAL 2003, které se uskuteční 13. - 15. 5. 2003, jsme položili dvě následující otázky vybraným zástupcům odborných garantů jednotlivých akcí.
Otázky:
1. Proč jste se rozhodli podpořit svojí odbornou garancí další ročník veletrhu?
2. V čem spatřujete přínos veletrhu pro zúčastněné firmy?

Za veletrh strojírenských technologií MACH odpovídal

Ing. Václav Daněk, CSc., Asociace strojních inženýrů
1.
Ve shodě s naší technickou veřejností podporuje i naše Asociace strojních inženýrů záměr veletržní správy Terinvest vrátit Praze tradici průmyslových a strojírenských veletrhů na vysoké odborné úrovni, a to za dostupné a důstojné ceny pro všechny. To znamená i pro střední a menší firmy, které jsou rozhodující pro zaměstnanost, technickou úroveň strojírenství i ostatní ekonomické ukazatele našeho hospodářství. Pozitivně hodnotíme, že veletržní správa Terinvest garantuje to, k čemu se zavázala, i pro letošní ročník: vysokou úroveň služeb, stejné ceny a rozšíření veletržních akcí ve stejném termínu.
Jednoznačně se shodujeme s obsahem a záměrem veletrhu. Technologie jsou dnes totiž více než kdy jindy nejsledovanější a nejdůležitější otázkou strojírenství a strojírenské výroby. A že jde o přínos především pro naše firmy, potvrzuje jejich vysoká účast na prvním ročníku veletrhu MACH a především značný zájem o veletrh MACH 2003.
Ing. Petr Borovan, Svaz výrobců nářadí a měřidel
Posláním Svazu výrobců nářadí a měřidel je podporovat rozvoj oboru i jednotlivých členských podniků svazu. Podpora rozvoje oboru nářadí v České republice se tedy neobejde bez propagace výrobků členských podniků a šíření informací o jejich výrobcích nejrůznějšími formami. Z toho důvodu jsme přesvědčeni, že naše odborná garance oboru nářadí na veletrhu MACH 2003 pomůže účinně informovat odbornou technickou veřejnost o českých firmách vyrábějících, resp. dodávajících nářadí, o jejich dodavatelských možnostech a o vyráběném sortimentu.
Přínos veletrhu MACH 2003 spatřujeme v účinném pokrytí Čech potřebnou obchodní nabídkou. Stávající renomované veletrhy jsou soustředěny v Brně a máme dojem, že střední a západní Čechy jsou prezentační nabídkou nářadí nepokryty; tím spíše, že máme zájem oslovit i malé firmy.

Za veletrh povrchových úprav, finálních technologií a obalové techniky FINET odpovídal

Ing. Ladislav Obr, CSc., Česká společnost pro povrchové úpravy
ČSPÚ si již v letech 1999 a 2000 uvědomovala, že zde chybí opravdu reprezentativní veletrh, který by odborné i laické veřejnosti ukázal, že naše firmy jsou v oboru povrchových úprav konkurenčně schopné vůči zahraniční konkurenci. Navázali jsme kontakt s firmou Terinvest Praha a v roce 2001 jsme ji odbornou garancí podpořili při realizaci 1. ročníku veletrhu FINET. Myslíme si, že tímto veletrhem byl položen nový základ pro prezentaci novinek v oboru povrchových úprav.
Přípravy na vstup naší země do EÚ přináší i otázky, zda jsou naše průmyslové podniky na tento vstup dostatečně připraveny, zda snesou konkurenční vztahy s renomovanými zahraničními firmami. Právě odborné veletrhy dávají možnost vzájemného porovnání, a to nejen pro samotné podniky, ale i pro odbornou a laickou veřejnost. Je proto žádoucí ukázat svoji odbornou vyspělost. Úspěch na veletrhu je předpokladem pro další technický i obchodní růst jednotlivých podniků.
Ing. Milan Maxa, Asociace výrobců nátěrových hmot ČR
Sekretariát asociace provedl průzkum spokojenosti s veletrhem FINET 2001 u našich členů a na základě jeho výsledků představenstvo konstatovalo, že celková úroveň této akce byla dobrá jak z hlediska účasti odborné veřejnosti a obchodních partnerů na veletrhu, tak z hlediska organizačního zajištění a specializace. Na základě výsledků průzkumu u našich členů bylo představenstvem asociace rozhodnuto poskytovat odbornou garanci tomuto veletrhu v každém jeho ročníku.
Výroba nátěrových hmot našich členských firem představuje 75 % z celkové české produkce. Přínos naší odborné garance veletrhu FINET 2003 spatřujeme v možnosti prezentovat jak laické a odborné veřejnosti, tak i našim obchodním partnerům a naší asociaci naše členské firmy a jejich výrobky na společném výstavním stánku. Doprovodného programu veletrhu chceme stejně jako v minulém ročníku využít k prezentaci novinek ve výrobních programech členských firem a věříme, že tak zvýšíme odborný charakter této akce.

Za veletrh metalurgie METAL odpovídal

RNDr. Jaroslav Raab, Hutnictví železa, a. s.
Ocel a železo považujeme za tradiční materiál vyráběný v naší republice. Užitné vlastnosti ocele a příznivý vliv na životní prostředí tento materiál právem předurčují na čelní pozici z hlediska 21. století. Proto vždy, když se jedná o akce, které podporují využití a zpracování našich výrobků, patříme mezi přední podporovatele takovýchto akcí.
Ocelářské výrobky zaznamenávají v poslední době výrazný nárůst jak z hlediska výrobkové struktury, tak i z hlediska jakosti a šíře užití. Výrobci oceli věnují velkou pozornost výzkumu a vývoji. Právě na veletrhu mají výrobci možnost svoje představy konfrontovat s uživateli.
Ing. Zdeněk Králíček, Sdružení obchodníků s hutními materiály
Svoji podporu veletrhu formou odborné garance vidíme především v tom, že SOHM je významným činitelem trhu hutních výrobků v ČR. Sklady sdružených velkoobchodních podniků prochází ročně téměř 2 mil. tun hutních výrobků s obratem vyšším než 12 mld. Kč. Podniky SOHM tak dosahují až 25 % českéhotrhu těchto komodit. 2.
Přínosem účasti na veletrhu je výraznější zviditelnění i subjektů malého a středního podnikání v oboru. Společnou vystavovatelskou aktivitou tak přibližujeme odborné veřejnosti sortiment a služby ve všech regionech ČR.

Další články

Novinky z veletrhů a výstav

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: