Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Rozšířený a inovovaný systém sledování řízených procesů
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura: Automatizace, regulace

Rozšířený a inovovaný systém sledování řízených procesů

V loňském březnovém vydání tohoto časopisu jsme představili systém řízení podniku firmy Schneider Electric nazvaný Transparent Factory, který je určen pro poskytování informací z řízeného procesu na libovolné místo. Od té doby se systém dočkal vylepšení, rozšíření své výkonnosti, nových funkcí a možností. Rozšířil se i jeho název - nyní je systém pojmenován Transparent Ready (dále jen TR).

Předešlý článek se věnoval pouze základní funkci řešení TR založené na webových serverech v řídicích systémech (jak lze vidět na českých stránkách Schneider Electric v sekci Extranet Automatizace). V této části se více zaměříme na služby, které rozšiřují použitelnost TR zejména v kategorii vyšší úrovně správy provozu a diagnostiky zařízení. Stručně řečeno, služby TR vycházejí z potřeb a zkušeností požadovaných v průmyslových komunikacích a ze služeb v informačních technologiích.

Webový server a integrovaná diagnostika

V řídicích systémech zabudovaný webový server používá pro přenos stránek standardní protokol HTTP, umožňuje tak přímé sledování provozních, diagnostických a jiných informací kdekoli ve světě, na kterékoliv úrovni podniku, a to v libovolném internetovém prohlížeči. Všechny tyto služby jsou poskytovány jako standardní HTML stránky.
Řešení TR poskytuje také přímou diagnostiku zařízení v reálném čase. Integrovaný webový server umožňuje sledovat následující informace:
 • detailní konfiguraci řídicího systému;
 • hodnoty paměti dat v řídicím systému;
 • nastavení a stav vzdálených i distribuovaných I/O;
 • statistiky provozu a záznamu chyb Ethernet TCP/IP.
 • Druhým způsobem diagnostiky zařízení je správa alarmových hlášení z řízeného procesu. Podobně jako u specializovaných programů poskytuje tato diagnostika možnosti kvitování poruch, selekci a uchování aktivních i minulých alarmů, potvrzených a nových alarmů a podobně.

  I/O Scanning

  Služba sledování vzdálených a distribuovaných vstupů a výstupů v reálném čase je využívána při výměně informací mezi vstupy a výstupy distribuovanými v síti Ethernet TCP/IP. Tato služba nevyžaduje speciální programování, ale pouze jednoduché nastavení v konfiguraci řídicího systému. I/O Scanning je desetkrát rychlejší než standardní přenos dat, rychlost přenosu je až 4000 zpráv za vteřinu. Metoda navíc obsahuje diagnostiku zařízení I/O a možnosti sledování stavu probíhající výměny informací apod.

  Global Data

  Synchronizaci dat a sdílení databází mezi řídicími systémy umožňuje služba Global Data, která také probíhá v reálném čase. Služba se opět nastavuje rutinou v konfiguraci řídicího systému bez nutnosti programování přenosu v aplikačním programu. Poskytuje v rámci segmentu sítě přenosovou rychlost 800 kbit.s-1, mimo jiné je zde opět zajištěna diagnostika a sledování stavu probíhající synchronizace.

  Náhrada chybujícího zařízení

  Služba FDR (Faulty Device Replacement - náhrada porouchaného zařízení) poskytuje užitek zejména při servisním zásahu (kombinuje technologie BOOTP, DHCP, File Storage a TFTP). FDR vytváří systém, kde je závada a následná náhrada zařízení automaticky detekována, zařízení je ihned automaticky nakonfigurováno a začleněno do systému bez jakéhokoli uživatelského zásahu.
  Pro správu síťových komponent využívá TR tzv. Simple Network Management Protocol (SNMP - jednoduchý síťový řídicí protokol), umožňující analyzovat případné komunikační problémy a nacházet jejich příčiny. To dovoluje získávat statistiky o provozu sítí stejným způsobem jako v informačních úrovních.
  Kromě standardního MIB (Management Information Base) pro identifikaci a sledování zařízení v síti rozšiřuje TR využití i v průmyslové úrovni.

  Monitorování šířky pásma

  Služba monitoruje zatížení komunikace Ethernet TCP/IP, umožňuje uživatelům sledovat a předcházet problémům dříve než nastanou. Zatížení modulů je zobrazováno třemi způsoby: jednak standardními prostředky pro správce sítě, jednak ve vývojovém prostředí pro programování řídicích systémů a jednak v podobě webové stránky. Šířka pásma je zobrazována v procentech dostupné šířky pásma modulu, která je přiřazena pro Messaging, I/O Scanning, Global Data a další přenosy.
  Transparent Ready využívá pokrokové systémy a řešení, které mohou být využity nejen ve velmi rozsáhlých provozech, ale i v malých strukturách řízení.

  Další články

  Automatizace, regulace

  Komentáře

  Nebyly nalezeny žádné příspěvky

  Sledujte nás na sociálních sítích: