Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Růst navzdory pandemii
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Růst navzdory pandemii

Jen málo oborů v ČR si zachovalo svůj růst i v době koronavirové pandemie. Vedle internetového retailu či logistiky je to oblast podnikových služeb. Obor, který vznikl zhruba před 15 lety, zaměstnává bezmála 120 tisíc lidí a staví na tradici českého průmyslu a díky digitálním technologiím není závislý na konkrétním místě výkonu práce.

I když na první pohled obor podnikových služeb s tradičním českým průmyslem nijak nesouvisí, opak je pravdou. Právě úspěch zdejších výrobců dal tomuto modernímu oboru vzniknout. Firmy totiž často vedle svých výrobních provozů začaly v ČR zakládat i centra služeb, kam centralizovaly některé činnosti – například účetnictví, logistiku, personalistiku nebo IT podporu. Zaměstnanci těchto center je pak zpracovávali pro všechny pobočky dané firmy po celém světě. Na základě úspěchu těchto prvních vlaštovek se pak rozvinul celý sektor, do ČR přišli noví investoři z mnoha oborů a díky kvalitě, kterou zde našli, tu zůstali a svá centra dále rozvíjejí. A to zejména inovačním směrem. „Ukázalo se, že pracovníci center díky správě IT či účetnictví a dalším zpracovávaným procesům dokonale vidí do způsobu fungování svých mateřských firem, a nejlépe proto chápou, co a jak by se mělo změnit, aby se jejich fungování zefektivnilo. A tak se postupně staly centrem inovací a digitalizace,“ říká Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, která v Česku centra podnikových služeb sdružuje.

Hlavní motor: technologie

Hlavním motorem rozvoje oboru a všech inovací jsou logicky technologie. V prvé řadě jde o robotickou automatizaci procesů, velký význam má však i umělá inteligence, strojové učení a další disruptivní technologie. Ty mají také vliv na typ služeb, které se v centrech realizují. Dle průzkumu ABSL v uplynulém roce zaznamenaly největší růst služby jako datová analýza, digitální transformace obchodních procesů, strategický nákup a celá řada IT aktivit, ať už jde o automatizaci, robotizaci, či vývoj a údržbu počítačových systémů. Klesá naopak podíl transakčních služeb, jako je již zmíněné zpracování faktur, reporting či vyřizování objednávek – tento typ procesů se ve velké míře automatizuje pomocí softwarových robotů nebo se přesouvá do jiných zemí.

Hlavním motorem rozvoje oboru a všech inovací jsou logicky technologie. (zdroj: archiv redakce)

Bez digitalizace to nepůjde

Technologie podržely obor i v době probíhající koronavirové pandemie. Zatímco většina firem musela omezit, či dokonce zcela pozastavit svůj provoz, centra podnikových služeb během několika málo dnů přesunula své zaměstnance na home office, a zajistila tak hladký provoz všech služeb. Zhruba polovině center podnikových služeb se podařilo zajistit podmínky pro práci z domu pro všechny své zaměstnance, plných 93 % center převedlo na práci z domova více než 80 % svých lidí, 7 % pak zhruba dvě třetiny. Obor navíc i nyní roste a najímá nové zaměstnance, došlo však k úpravě náborového procesu – probíhá plně online, přes Skype či jiné digitální platformy. „Probíhající pandemie ukázala, že lépe tuto krizi překlenou ty obory a firmy, které v dřívější době investovaly do své digitální transformace. Věřím, že po skončení současného nouzového stavu se k digitalizačním projektům odhodlají i další obory a společnosti. Náš obor je může v mnohém svými zkušenostmi podpořit,“ říká Jonathan Appleton.

Nové služby, nové regiony

Připravenost českého oboru podnikových služeb na neobvyklé situace a krize podobné té probíhající odráží i skutečnost, že některá centra přebírají v těchto dnech procesy od svých sesterských center v Asii, kde infrastruktura neumožnila převést lidi na práci z domu. Zároveň centra začala poskytovat služby jako IT podpora zaměstnanců na home office, konsolidace dat či zavádění robotické automatizace, čímž umožňují fungování mnohým světovým firmám.


Firmy totiž často vedle svých výrobních provozů začaly v ČR zakládat i centra služeb, kam centralizovaly některé činnosti - napřklad účetnictví, logistiku, personalistiku nebo IT oboru. (zdroj: archiv redakce)

Pilíř ekonomiky

Je zřejmé, že nejen česká, ale i světová ekonomika se po skončení pandemie otřese v základech. Poroste nezaměstnanost a dojde k velkým propadům. Podnikové služby v tomto ohledu mohou sehrát velmi důležitou roli – představují totiž jednu z nejširších možností uplatnění znalostní ekonomiky, trendu, který je oproti výrobním oborům nejméně ohrožen ekonomickými krizemi. „Jsem si jist, že rozvoj našeho oboru může v budoucnu výrazně přispět ke stabilizaci české ekonomiky,“ uzavírá pozitivně Jonathan Appleton.

Hana Janišová

Další články

Management a řízení
Legislativa, nařízení

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: