Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> S prostředím EU jsme již dlouhodobě konfrontováni
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura:

S prostředím EU jsme již dlouhodobě konfrontováni

Společnost Šmeral Brno se specializuje zejména na výrobu svislých kovaích, ostřihovacích a avýstředníkových lisů, pneumaticko-hydraulických bucharů či strojů pro příčné klínové válcování. Ing. Vladimír Novák, generální ředitel společnosti

MM: V roce 2004 má Česká republika vstoupit do EU. Jak ovlivní tato skutečnost chod vámi řízené firmy, a to nejen z hlediska marketingu a obchodu, ale i technické úrovně, výroby a v neposlední řadě i logistiky?

Ing. Novák: Naše společnost Šmeral Brno, a. s., realizuje více než 3/4 své produkce na západních trzích. Z toho vyplývá, že již dlouhou dobu jsme s tímto prostředím konfrontováni jak v oblasti marketingu a obchodu, tak v oblasti technické úrovně včetně kompatibility s evropskými normami. Z tohoto pohledu jako výhodu vstupu do EU vidím v tom, že především odpadne velmi zdlouhavé celní vyřizování v případech, kdy zpracováváme materiál zákazníka, který je z EU. A dále se současně zrychlí a zjednoduší dovozy komponentů pro konečnou kompletaci tvářecích strojů, které jsou naším nosným výrobním programem.

MM: Jaký dopad bude mít pro váš podnik větší otevření konkurenci a naopak, jak se zvýší vaše exportní možnosti?

Ing. Novák: Vzhledem k tomu, že základem výroby naší společnosti jsou lisy speciálně upravované pro konkrétního zákazníka, střetáváme se s konkurencí v plné míře již dnes, takže vstup České republiky do EU nás z tohoto pohledu neovlivní, ani z tohoto pohledu nezvýší naše exportní možnosti. Snad jako firma z členské země EU budeme mít lepší vstupní podmínky pro vývoz na trhy zemí tzv. třetího světa.

MM: Po vstupu Irska do Společenství evropských států započala následně v této zemi masivní podpora vědy a výzkumu ze strany státu. Myslíte, že se dá něco podobného očekávat i u nás?

Ing. Novák: Srovnávat situaci, která se vyvinula v Irsku po vstupu do EU s budoucí situací, která nastane v České republice po našem vstupu do EU, je podle mého názoru velmi obtížné, protože každá ze zemí se potýká se svými specifickými problémy. Nicméně nejsem přesvědčen o tom, že situace našeho státního rozpočtu umožní masivní podporu vědy a výzkumu ze strany státu.

MM: Domníváte se, že stát změní svoji daňovou politiku vůči výrobcům nejen zvýhodněním nákladů na vývoj, ale i novou odpisovou politikou pro urychlení inovace a modernizace výrobní základny (podobně jako v Itálii či v poslední době v USA)?

Ing. Novák: V současné době je v České republice v rámci proexportní politiky podporován vývoj různými formami dotací. Přestože na naší politické scéně občas zaznívají hlasy podporující zvýhodnění nákladů na vývoj a odpisovou politiku pro urychlení inovace a modernizace výrobní základny, nejsem přesvědčen, že tyto hlasy nabudou významu schopného prosadit tyto myšlenky až do podoby zákona. Přestože tento postup bych považoval za velmi pozitivní, je to "běh na dlouhou trať". Vzhledem ke stavu našeho státního rozpočtu stát v tomto okamžiku spíše hledá krátkodobější opatření na jeho naplnění.

MM: Ve které zemi - a nemusí být pouze na evropském kontinentě - si myslíte, že jsou nejvýhodnější podmínky pro podnikání ve vaší komoditě?

Ing. Novák: Jak je již výše uvedeno, vzhledem k tomu, že naše společnost vyrábí v převážné míře speciální lisy, je velmi obtížné srovnávat komplexně naše podmínky s podmínkami ostatních výrobců. Nicméně se domnívám, že nejvyšší výhody, které jsou nám známy, požívají především italské firmy, z mimoevropských pak zřejmě čínské a tchajwanské.

MM: Jak byste v krátkosti shrnul klady a zápory vstupu do EU nejen z pohledu vrcholového manažera firmy, ale též občana ČR?

Ing. Novák: Pokud bych chtěl v krátkosti vyjádřit svůj názor na vstup do EU jako generální ředitel, pak jsem názoru, že vstup do EU přinese naší společnosti Šmeral Brno, a. s., klady např. v podobě odstranění zdlouhavého celního vyřizování. Pokud se mám k témuž vyjádřit jako občan, pak podle zkušeností ze SRN se obávám, že za stejné služby postupně zaplatíme více a rovněž tak, že stoupnou náklady spojené s bydlením.

Děkujeme vám za rozhovor

Další články

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: