Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Samonasávací mobilní čerpací agregát
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Samonasávací mobilní čerpací agregát

Čerpadla užívaná ve stavebnictví by měla spolehlivě pracovat s minimálními nároky na obsluhu a údržbu, v rozličných provozních podmínkách, v širokém parametrovém spektru, nezávisle na cizím zdroji energie, s vysokou účinností a sací schopností, s nízkou hlučností a minimálními emisemi.Všechny tyto požadavky se v co nejlepší míře snaží splnit samonasávací čerpací agregát Sterling Autoprime.

Tento agregát je vybaven čerpadlem se spirálním oběžným kolem s velkou průchodností pevných částic a vynikající sací schopností. Zavodnění sacího potrubí probíhá automaticky pomocí rotační lamelové vývěvy. Jakmile je sací prostor zavodněn, vývěva se vypíná, aby nedocházelo k jejímu opotřebování a ke zbytečným ztrátám energie. Lamely vývěvy jsou vyrobeny z kevlaru, který se vyznačuje velkou odolností proti opotřebení. Pracovní prostory vývěvy jsou těsněny a mazány olejem. Uzavřený olejový okruh je vybaven odlučovačem a jemnými filtry, které zabezpečují, aby vzduch vystupující z vývěvy byl zbaven všech stop oleje. Hřídel čerpadla je utěsněna dvojitou mechanickou ucpávkou. Ucpávka je mazána olejem, takže nemůže dojít k jejímu zadření ani při dlouhodobém běhu čerpadla nasucho. Speciálně řešeným zavodňováním je dosaženo odolnosti proti přetlaku na sání. To spolu s dokonalým utěsněním hřídele umožňuje zapojení více čerpadel do série a tím dosažení vyššího tlaku při čerpání do větších dopravních výšek.
Mezi hlavní charakteristiky čerpadla patří zejména jeho vysoká účinnost, vysoká spolehlivost ve všech provozních situacích včetně běhu nasucho, samonasávací schopnost z hloubky až 9 m, možnost čerpaní kalů s příměsemi pevných částic a také nízká hlučnost (65 dB), která dovoluje použití čerpadla v osídlených oblastech, a to i v noci.
Vedle řady QI zahrnuje Sterling Autoprime další mobilní čerpací agregáty poháněné dieselmotorem nebo elektromotorem na kolovém podvozku nebo na lyžinách, které souvisle pokrývají parametrovou oblast do průtoku 2600 m3.hod-1 a dopravní výšky 160 m.

Příklady použití

Z obrázku 1 je zřejmá výhoda čerpadla nezávislého na cizím zdroji energie. Bezvýkopové sanace kanalizací kladou vysoké nároky na přečerpávání kalů kolem sanovaného úseku potrubí. Celokapotované provedení zajišťuje dokonalé tlumení hluku. To dovoluje provozovat čerpadlo ve městě i v nočních hodinách. Obr. 2 ukazuje odčerpávání vody ze stavebních jam (systém Wellpoint). Sání čerpadla tvoří kolektory napojené na čerpací jehly, které spolehlivě sníží hladinu spodní vody v celé délce výkopu. Čerpadlo Sterling Autoprime lze použít i jako pohotovostní při záplavách a haváriích (obr. 3), v případě potřeby ho lze rychle přesunout na místo ohrožené záplavami nebo ekologickými haváriemi. V období sucha je možno čerpadlo využít pro zavlažování.
V dubnu 2002 obdržela firma Sterling Fluid Systems za tento výrobek hlavní cenu pro technický rozvoj od prestižního časopisu Construction News. Oceněno bylo technické řešení reflektující potřeby trhu.

Další články

Čerpadla/ armatury/ doprava tekutin

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: