Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Sběr dat, analýza a predikce pro rychlé děje
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Sběr dat, analýza a predikce pro rychlé děje

Společnost DEL vyvinula a nabízí vlastní systém delMES pro on-line sběr dat, který firmám umožňuje firmám šetřit náklady nejen v údržbě, ale díky predikci omezit i případné ztráty, které by jinak vznikly zastavením výrobní linky. Firma systém postupně rozšiřuje o další moduly týkající se predikce a zpracování rychlých dějů.

V oblasti strojní údržby jsou v současné době často nasazovány databázové systémy, které sbírají data z procesu, ukládají je do databází a následně prezentují uživatelům. Signály, které tyto systémy ukládají, však mají běžně periody vzorkování v řádech jednotek či desítek sekund. V posledních letech jsou však v automatizaci používána i řešení, kde je nutné analyzovat data, která musejí mít periodu vzorkování maximálně v řádech desítek milisekund. Řeč je například o sledování průběhů veličin regulovaných elektrických pohonů, měření síly, tlaku apod. Tyto moduly jsou nasazovány na řadu úloh například u manipulátorů či při řešení transferových mechanismů.


Struktura modulu Fast Data pro rychlé děje umožňuje při překročení nastavených parametrů okamžité odeslání alarmů ve formě SMS či e-mailu.

Z technického hlediska jde o víceosé úlohy, kde bývá mechanická vazba mezi jednotlivými řízenými osami. Jádro problému diagnostiky uvedené úlohy tkví v tom, že nejsou běžně dostupné prostředky, které umožní snímat, zaznamenávat a analyzovat data z více pohonů (řízení os) v daném čase. Tato data jsou však nezbytná pro zjištění příčiny případného problému. V reálném provozu se totiž velmi často problém na jedné z os (příčina) projeví systémovou poruchou na jiné ose (důsledek). Údržba se pak často soustředí na osu, jež je v pořádku, a pouze reaguje chybou na problém jiné osy či mechanismu. K dobré detekci takového problému je nutné mít záznam dat od všech os, které se na úloze podílejí. To vede k možnosti správné detekovat příčinu, v ideálním případě pak předpovědět chování sledovaných os.

Uvedený technický problém řeší modul pro rychlé děje, který má označení delMES – mFD (modul Fast Data). Tento modul primárně řeší sběr a uložení rychlých dat z jednotlivých os, analýzu uložených dat ve vazbě na vyráběný produkt, vyhodnocení alarmů při překročení nastavených mezí či při odchylce měřeného průběhu od vzoru pro vyráběný produkt a následné generování reportu s průběhy v případě, že došlo ke vzniku alarmu.


Manažer marketingu společnosti DEL Zdeněk Navrátil představuje během Mezinárodního strojírenského veletrhu výhody systému delMES.

V praxi jsou alarmy odeslány ve formě SMS či e-mailu na určené místo, základní systém delMES pak vedle archivace umožňuje i zpětnou prezentaci reportů problémových událostí. Vlastní vyčtení procesních dat z jednotlivých os je postaveno na systému, který odposlouchává telegramy na procesní sběrnici. Tyto telegramy jsou odesílány jednotlivými osami směrem na PLC řízení, odkud jsou, přes extrémně rychlou sběrnici, přeneseny na průmyslový počítač (IPC), kde dojde k jejich uložení a následné analýze. Uživatel má možnost analyzovat data přímo v reportu či si zpětně otevřít uložené datové záznamy. Nový modul mFD tedy rozšiřuje informační systém delMES o schopnost sbírat, ukládat a analyzovat data, u kterých je nutná vysoká vzorkovací frekvence.

Vedle projekce a výroby elektrických zařízení, automatizace technologických procesů, robotizace a komplexního inženýringu je tak sběr dat, jejich vyhodnocování a predikce dalším pilířem činnosti inženýrské společnosti DEL.


DEL

Zbyněk Bezchleba

zdenek.navratil@del.cz

Další články

Průmysl 4.0
Management a řízení
Informační technologie/E-business

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: