Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Schody z počítača
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Schody z počítača

Ako vo všetkých oblastiach remeselnej výroby, tak aj v oblasti výroby schodov zohráva technická príprava výroby pomocou počítača stále väčšiu úlohu.

Potom čo v minulých rokoch prenikli na trh softvérové programy na konštrukciu schodov, v súčasnosti stále viac podnikov investuje do CNC riadenej frézovacej techniky a do príslušných softvérov. Silná konkurencia v oblasti strojárskeho priemyslu zapríčinila značný pokles cien, a dokonca aj špeciálne stroje na výrobu schodov sa stali dostupnými i pre malé a stredné podniky. Táto skutočnosť im umožňuje obstáť v konkurencii pri silne sa rozrastajúcom konkurenčnom trhu. Na tento vývoj reagovala tiež známa firma Compass Software z Dortmundu intenzívnym vývojom svojich schodišťových programov.

Modulová stavba konštrukčného softvéru

Menšie podniky sú vďaka svojej väčšej flexibilite schopné priblížiť sa želaniam každého zákazníka. Konštrukčný program má pre tieto podniky zmysel len vtedy, ak po prvé bude s ním možné zostrojiť všetky konštrukcie schodov, a po druhé podklady pre výrobu vypracované systémom budú čo najkompletnejšie a pre konečné použitie ich nebude potrebné ďalej upravovať. Väčší podnik očakáva od konštrukčného softvéru navyše podporu v oblasti organizácie práce a riadenia výroby, aby podľa možnosti čo najviac znížil každodenné komunikačné problémy. Ak sa potom ešte pomocou softvéru prepojí odbyt s riadením podniku, hladkému priebehu spracovania požiadaviek zákazníkov a objednávok nestojí viac nič v ceste.
Týmto rozsiahlym aspektom vychádza v ústrety systém od Compass Softwaru prostredníctvom svojej rozvinutej modulovej stavby programov. V oblasti konštrukcie schodov sa môže začať už s najnižšou cenou za program, bez toho, aby sa užívateľ musel zrieknuť dôležitých funkcií programu, ako je vytvorenie projektu pôdorysu a vyhotovenie šablón a tiež priestorového zobrazenia konštrukcie. Tieto funkcie sú vo všetkých stupňoch softvéru rovnaké. Stredné a väčšie podniky, ktoré sa špecializujú na určité typy schodov (napríklad svorníkové schody), si môžu svoje riešenie softvéru zostaviť na mieru pomocou ďalších prídavných verzií a opcií.

Nastavenie strojného zariadenia

To isté platí aj pre nastavenie CNC strojov. Aj tu sa ponúka široká paleta rozširujúcich modulov softvéru. Tieto moduly sa môžu nastaviť podľa potreby na už používané strojné zariadenie. V cenníku sú zohľadnené odlišné potreby podnikov rôznych veľkostí, pričom vôbec nie je potrebné prijímať opatrenia na zásadné obmedzenia pri výrobe. Nástup k výrobe pomocou CNC techniky umožňuje modul CNC-Basis. Rozdiel oproti rozšíreným riešeniam je hlavne v tom, že užívateľ nemusí vo veľkej miere sám zasahovať do riešenia CNC programu, ako je to v prípade "veľkých" riešení. U väčšiny cenovo výhodných strojov to ani nie je nutné, pretože ich možnosti pre obmeny nie sú tak veľké, ako je to pri 5-osovom stroji s veľkým počtom nástrojov.
Softvér obsahuje tiež možnosti pre optimálne využitie strojov s obmedzenými funkciami. Napríklad všetky horizontálne a vertikálne otvory sa môžu frézovať jedným druhom špirálového pohybu, aby sa tak použil čo najmenší počet nástrojov. Aj ohybníky sa môžu opracovať na 3-osových strojoch, samozrejme je pritom potrebné počítať s adekvátne väčšími dodatočnými úpravami ako v prípade 5-osového stroja. Ďalej existuje možnosť spracovania dlhých dielcov na krátkych strojoch pomocou posuvných funkcií.
Ak sa však výrobcovi schodov jedná o špecializovanú výrobu, potom sa mu odporúča, aby si zadovážil výlučne na tento účel koncipovaný stroj najmenej so štyrmi a ešte lepšie s piatimi osami, na ktorom by sa mohlo uskutočniť čo najviac pracovných operácií. Compass Software ponúka všetky možné pracovné operácie, ktoré sa dajú ľubovoľne zostaviť pre najrôznejšie výrobné situácie a typy schodov z rozšírených modulov verzií. Toto platí pre všetky dielce schodov ako aj pre všetky časti galérie. Nový konštrukčný modul umožňuje výrobu tak rôznych variant galérie, ako aj voľné zadanie stropného otvoru a konštrukciu opláštenia stropu. Cieľom CAM-softvéru ako aj konštrukčných modulov je dať užívateľovi do rúk účinný nástroj, ktorý ho vo všetkých oblastiach podporí a pritom ho nebude obmedzovať.

Virtuálne štúdio schodísk

K podpore predaja bolo vyvinuté virtuálne štúdio schodísk. Výrobca schodov môže pomocou neho ukázať svojmu zákazníkovi veľký výber rôznych typov schodov. Doteraz často používané albumy fotografií môžu zachytiť len zlomok z jeho možností. Zvláštnosťou oproti doterajším statickým zobrazovacím systémom trojrozmerných obrázkov je, že sa bezprostredne v reálnom čase mení dekoračná výbava každého typu schodov ako sú priečky zábradlia, typy stĺpikov (s alebo bez podstupníc), sedlové alebo zadlabané, druh dreva jednotlivých častí a veľa ďalších prvkov.
Pre externých spolupracovníkov sú k dispozícii takzvané "mobilné prídavné systémy na zber dát" - MAE. Sú to balíky konštrukčných programov, ktoré umožňujú externým obchodným parterom uložiť základné línie konštrukcie vo forme prednastavenia typu schodov. Tým sa mu podstatne uľahčí práca v mieste jeho pôsobiska. Vytvorené dáta sa potom jednoducho doručia výrobcovi, ktorý má pri príprave výroby menej spätných otázok a okrem toho nemusí venovať veľa času prípravným prácam.
V súčasnosti sú k dispozícii vhodné softvérové riešenia pre všetky podniky bez ohľadu na ich veľkosť. Toto platí tak pre cenový aspekt ako aj pre možnosti použitia. Dôležité je, aby sa užívateľ dostatočne informoval o schopnostiach softvéru a nechal si od výrobcu poradiť. Nie vždy býva to najlacnejšie riešenie aj výhodné, tu je nevyhnutne nutné mať na zreteli výkonnosť celého systému. Dodatočné úpravy sú vždy drahšie, ako trošku vyššia obstarávacia cena, a na stroji sa dá vyrobiť len to, čo sa dá aj skonštruovať. Okrem toho hrá veľkú úlohu výkonnosť dodávateľa softvéru v oblasti ďalšieho vývoja programu a služieb zákazníkom, aby bola zaručená ochrana investícií a aby sa zákazník neocitol v slepej uličke. Spoločnosť Compass Software na českom a slovenskom trhu zastupuje firma Profil.

Další články

Zpracování dřeva
CAD/CAM/CAE/CIM

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky


Sledujte nás na sociálních sítích: