Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Sdružení pro ekologickou výchovu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura: Ekologie

Sdružení pro ekologickou výchovu

Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu, patří mezi nevládní neziskové organizace s celostátní působností v 72 okresech.

Posláním Terezy je ukazovat cesty a nabízet možnosti, jak rozvíjet ekologické vnímání světa kolem nás, a podporovat spolupráci a aktivní účast lidí při obnově a ochraně zdravého životního prostředí

Poslání sdružení

Prostřednictvím celé řady projektů a programů Tereza probouzí v dětech i dospělých pocit spoluzodpovědnosti za současný i budoucí stav planety Země. Snaží se upozornit na vědomí nejen možnosti, ale i práva ovlivňovat stav životního prostředí a učí veřejnost chápat fakt, že mezi základní lidská práva patří právo na zdravé životní prostředí.

Trocha historie

V letech 1979 až 1989 se na Tereze (TERÉnní kladně) v Prokopském údolí v Praze 5 vystřídaly stovky mladých nadšenců, kteří pro ochranu této vzácné lokality odpracovali tisíce hodin a společně se učily poznávat tajemství přírody,ale také respektovat a prosazovat vlastní názor. Tereza tehdy pro mnohé představovala "malý ostrůvek svobody" v jinak ne příliš svobodné době. Rok 1989 umožnil tomuto sdružení pustit se do práce v celostátním měřítku. Hlavní cílovou skupinou se staly školy - učitelé a hlavně děti a mládež. Rok 1999 znamenal v historii Terezy veliký mezník. Od září letošního roku Tereza sídlí v domě s názvem Labyrint světa ráj srdce. Díky tomu rozšířila organizace svou činnost o nové aktivity, pro které dosud neměla podmínky.

Hlavní oblasti činnosti sdružení

 • Tereza organizuje několik celostátních školních ekologických projektů, ve kterých je zapojeno 1840 účastnických skupin, hlavně školních tříd.
 • Aktivně se účastní také několika mezinárodních programů a je uznávaným partnerem v mezinárodní ekologicko-výchovné komunitě. V rámci programu Globe spolupracuje s řadou vědeckých pracovníků, učiteli, podniky i státními institucemi z celého světa.
 • Kromě celorepublikových ekologických projektů se Tereza věnuje i přímé práci s pražskou veřejností. Dětem a školám nabízí výukové programy, kroužky a řadu akcí. Pro širokou veřejnost každoročně pořádá dva festivaly (Den Země a Slavnost padajícího listí), besedy, výstavy, kluby atd.
 • Tereza se také věnuje ediční činnosti, vydává klubový časopis, řadu odborných a metodických materiálů, publikace o životním prostředí apod.
 • Již několik let po sobě obdržela pro šíření školních ekologických projektů akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
 • Partneři Terezy

  Organizace spolupracuje v České republice s celou řadou odborných institucí, jako jsou Český hydrometeorologický ústav, Botanický ústav AV ČR, Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta UK v Praze, Pedagogická fakulta MU v Brně a Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, s podniky a nevládními organizacemi. Má řadu partnerů a přátel po celém světě. Důležitými orgány jsou Poradní sbor a Vědecká rada, ve kterých jsou zastoupeny významné vědecké kapacity z nejrůznějších přírodovědných oborů. Programy sdružení Tereza podporují Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a další.

  Den Země

  V roce 1970 proběhla první kampaň pod názvem Den Země ve Spojených státech amerických. Žádala zvýšit energetickou účinnost a hledat obnovitelné zdroje energie, recyklovat materiály a odpady, vyloučit z používání chemikálie a odpady, které ničí ozónovou vrstvu Země atd. Akce, která měla za cíl prosadit otázku ochrany životního prostředí do politické diskuse a podpořit veřejný zájem o tuto problematiku, se v roce 1970 zúčastnily miliony občanů USA, a to zejména studentů základních, středních a vysokých škol. Kampaň měla nebývalý ohlas a dala vzniknout tradici oslav Dne Země - 22. dubna - jako mezinárodního svátku životního prostředí. V roce 1990 se k americké tradici připojil zbytek světa. 200 milionů lidí na celém světě ze 140 zemí znovu dokázalo, že se zajímá o ochranu životního prostředí na Zemi. Zprávy z celého světa informovaly o pochodech, soutěžích, koncertech, festivalech, úklidových akcích a jiných aktivitách na 3600 místech a ze Dne Země 1990 se tak stala největší veřejností organizovaná aktivita v historii. Od roku 1990 je 22. duben jako světový svátek životního prostředí slaven i v České republice. Sdružení Tereza každoročně pořádá v tento den tvořivý festival, jehož se účastní několik tisíc dětí i dospělých. Největší význam Dne Země spočívá v tom, že umožňuje i té nejmenší organizaci a jednotlivcům zařadit svůj malý příspěvek k péči o životní prostředí do celostátního a celosvětového kontextu. Den Země umožňuje spojit síly k výraznějšímu oslovení široké veřejnosti i představitelů politické i ekonomické moci ve jménu ochrany přírody a životního prostředí. Každým rokem takto probíhá velké množství akcí, do nichž se stále více zapojují vedle nevládních organizací zejména školy, místní a státní úřady, místní samospráva a velké množství jednotlivců.
  Více informací o ekologickém sdružení Tereza naleznete na www.terezango.cz.

  Další články

  Ekologie

  Komentáře

  Nebyly nalezeny žádné příspěvky


  Sledujte nás na sociálních sítích: