Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Síla nápadu, síla vůle
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Síla nápadu, síla vůle

Jaro – a možná nejen jaro – 2020 vejde vinou rozšíření nemoci covid-19 do dějin ekonomiky i společenského dění jako nová, draze vykoupená zkušenost. Na druhé straně už dnes přináší nové výzvy, generuje nápady, motivuje k sounáležitosti. Podívejme se nyní na několik příkladů, zejména z oblasti různých typů výroby, kde firmy ani lidé nerezignovali. Právě naopak..

Jedni šijí roušky, jiní míchají dezinfekci, další pomáhají seniorům s nákupy, tisknou ochranné štíty nebo vyvíjejí nové technologie. Firma Acam Solution v čele s Ing. Pavlem Brotlíkem sestavila a zprovoznila robotickou výrobní linku na výrobu filtrů do respirátorů.
První impulz přišel od generálního ředitele CzechInvestu Ing. Patrika Reichela, který kontaktoval Pavla Bortlíka. Hrozilo, že Sigma VVÚ Lutín, který vyrábí filtry do respirátorů a ochranných masek, nebude moci kvůli poklesu počtu zaměstnanců z důvodu nařízené karantény vyrábět a dodávat dnes tolik potřebné a žádané ochranné pomůcky v takovém množství, jaké by bylo za normálních okolností možné.

Pavel Bortlík, jehož firma se specializuje na automatizaci výroby, oslovil svůj tým a několik obchodních partnerů a okamžitě začali plánovat, navrhovat, automatizovat jednotlivé uzly výrobního procesu, programovat a po 11 dnech byla plně funkční robotická linka na světě. Od 6. dubna již jede na plné obrátky. Sigma VVÚ díky tomu navýšila výrobu o minimálně 2/3 a funguje ve třísměnném provozu.

Jedná se o filtry, které splňují nejvyšší stupeň ochrany FPP3 a v kombinaci s maskou dokáží udržet lékaře a pracovníky IZS v bezpečí po dobu 10 hodin.

Celý projekt je realizován formou zápůjček jednotlivých dílů, bezplatným poradenstvím odborníků a výroba dílců je zajištěna pouze za vzniklé náklady, na kterých se podílí Sigma VVÚ.

Do projektu se zapojila také společnost Schunk, která nabízí širokou škálu koncových efektorů a v tomto případě poskytl paralelní chapadla řady JGP. Uvažuje se o následném použití kolaborativních chapadel.

V Sigmě Lutín vyrábějí filtry, které splňují nejvyšší stupeň ochrany FPP3 a v kombinaci s maskou dokáží udržet lékaře a pracovníky IZS v bezpečí po dobu 10 hodin. (Zdroj: Acam Solutions)

Speciální technologie

Do výroby 3D respirátorů pro zdravotníky v první linii vstoupil také Český Siemens. Spojil síly s CIIRC při ČVUT a v závodě Siemens Elektromotory Mohelnice na speciální 3D tiskárně denně vyrábí přes 40 ochranných respiračních polomasek model RP95-3D s nejvyšším stupněm ochrany. Výrobu koordinuje a respirátory kompletuje společnost 3Dees Industries, filtry dodává právě již zmíněná Sigma Lutín. Všechny polomasky, které touto cestou vzniknou, předává Ministerstvo zdravotnictví lékařům, sestrám a dalším zdravotníkům, kteří s koronavirovou pandemií bojují v první linii.

„S výrobou respirátoru podle návrhu ČVUT jsme začali jako jedni z prvních,“ říká Michal Průša, který 3D tisk v mohelnickém závodě zaštiťuje. „Nachází se zde jedna ze sedmi českých tiskáren pracujících s technologií Multi Jet Fusion, které dohromady mohou vytisknout až 550 respirátorů denně.“

V tiskárně Multi Jet Fusion se spojuje plastový prášek se speciálními pojivy, výsledný produkt je následně vytvrzen vysokoenergetickým infračerveným zářením. V běžném provozu tato technologická novinka nachází své uplatnění zejména v nástrojárně.

Pomáhat těm, kdo pomáhají

Také společnost Pilz Czech, významný dodavatel produktů, systémů a služeb v oblasti automatizace, se snaží být v boji proti nákaze aktivní. Pod heslem „pomáhejme těm, kdo pomáhají“ nabízí firmám odbornou pomoc v oblasti průmyslové automatizace a legislativy bezpečnosti strojních zařízení.

Do projektu se zapojila také společnost Schunk, která nabízí širokou škálu koncových efektorů a v tomto případě poskytla paralelní chapadla řady JGP. (Zdroj: Schunk)

„Stavíte nebo rozšiřujete strategickou, či aktuálně potřebnou technologii na výrobu jakýchkoli pomůcek nebo předmětů, které pomáhají v boji s koronavirem?“ ptá se generální ředitel Michal Nevěřil a dodává: „V tom případě byste měli vědět, že v České republice disponujeme velkým skladem produktů, které můžeme distribuovat ihned. Vzhledem k současné nelehké situaci jsme připraveni určité množství, na skutečně strategické projekty, poskytnout zdarma.“

Pomoc v oblasti služeb je také možná formou diskuze či workshopu s kolegy z technického oddělení firmy. Předmětem workshopu bude například debata na témata z oblasti bezpečnosti strojů a zařízení, například: Přidávám roboty do technologie na výrobu zdravotnického materiálu / roušek / masek / plicních ventilátorů…, potřebuji poradit s legislativou a certifikací takovéto změny. Nebo: mám výrobu zdravotnického materiálu / roušek / masek / plicních ventilátorů…, ale je primárně manuální. Potřebuji se poradit, jestli lze některé části automatizovat, pokud ano, jakým způsobem? A mnohé další.

Využít nanovlákno

Do aktivit souvisejících s opatřeními proti šíření koronavirové infekce se však nepouštějí jen čistě výrobní firmy, ale pochopitelně též subjekty z oblasti vědy a výzkumu.

Jedním z nich se stal i liberecký VÚTS, který je členem klastru Nanoprogress. V rámci aktivit klastru se dlouhodobě podílí na vývoji technologií pro výrobu nanovlákenných materiálů a převádí poznatky členů klastru do průmyslově využitelné podoby.

„Nyní dokončujeme výrobu AC spinneru, na kterém bude možné připravovat textilie s nanovlákennou vrstvou, využitelné pro zhotovení ochranných vložek do textilních roušek s velmi vysokou účinností filtrace,“ říká prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel VÚTS.

Zároveň VÚTS spolupracuje se členem klastru, firmou Pardam, na vývoji technologie pro výrobu respirátorů s nejvyšší mírou účinnosti vyráběných lisováním z nanovlákenných textilií.

„Podařilo se nám navrhnout a vyrobit prototyp lisovací formy a v současné době dokončujeme výrobu střižných nástrojů a dalších sériových forem na respirátory. Předpokladem je, že bude možné během velmi krátké doby vyrobit a otestovat první prototypy respirátorů a následně ve firmě Pardam zahájit jejich velkosériovou produkci,“ dodává prof. Václavík.

Pilz Czech, významný dodavatel z oblasti automatizace, nabízí pod heslem „Pomáhejme těm, kdo pomáhají“ firmám odbornou pomoc. (Zdroj: Pilz Czech)

Dezinfekce během dvou dnů

Respirátory a roušky však nejsou jedinou zbraní v boji s koronavirem. Další nezbytnou součástí arzenálu je dezinfekce. Tu řeší v rámci své specializace například společnost Tereos TTD (člen Francouzsko-české obchodní komory FČOK) jako největší výrobce lihu v České republice. Líh totiž slouží jako základní surovina pro výrobu dezinfekčních prostředků, a tak firma začala v souladu se specifikací Ministerstva zdravotnictví ČR a Světové zdravotnické organizace vyrábět dezinfekční prostředek Anti-Covid.

„Jsem nesmírně hrdý na naše zaměstnance, kteří během několika dní dokázali zorganizovat výrobní kapacity tak, abychom mohli Anti-Covid začít vyrábět. Poděkování patří také Ministerstvu zemědělství ČR, Ministerstvu zdravotnictví ČR a Celnímu úřadu pro Pardubický kraj, s jejichž pomocí jsme dokázali během neuvěřitelných dvou dnů vyřídit veškerá potřebná povolení,“ říká generální ředitel společnosti Tereos TTD Oldřich Reinbergr.

Když prevence už nestačí

Jinou kapitolou je pak samotná léčba pacientů s covid-19. Unikátní řešení k léčbě nejtěžších případů připravila pro české nemocnice firma Linet Group ve spolupráci s MPO a MZČR. Společně s odborníky z 1. lékařské fakulty UK a KARIM VFN Linet vyvinul řešení, které dovoluje optimalizovat léčbu pacientů trpících syndromem akutní dechové tísně (ARDS), například právě v důsledku covid-19. Nyní společně s týmem expertů připravuje nasazení tohoto řešení do čtyř špičkových českých nemocnic.

Společnost Linet se už několik let podílí na výzkumu využití nejmodernějšího plicního diagnostického zařízení EIT (Elektrická impedanční tomografie) společně s platformou lůžek Multicare v intenzivní péči. „Jako první na světě jsme nabídli klasická lůžka pro intenzivní péči s možností tzv. laterálního náklonu ALT až 30 stupňů. Na základě diagnostiky umožňuje EIT lůžko pacienty polohovat dle jejich individuálních potřeb. Poloha těla během umělé plicní ventilace je velmi důležitá, ovlivňuje totiž velkou měrou plicní mechaniku. Naše řešení umožňuje každého pacienta polohovat podle jeho individuálního aktuálního stavu a získat z tohoto polohování pro pacienta v kritickém stavu co největší užitek,“ vysvětluje Martin Ričl, šéf klinického výzkumu ve společnosti Linet.

To je jen několik málo příkladů za všechny, kteří se rozhodli nevzdat. A tak, ačkoli epidemie jistě nikoho nepotěšila, je možné, že po nějaké době, při pohledu zpět zjistíme, že nás v mnohém poučila. Že nám otevřela oči a naučila nás nacházet nové, netušené možnosti i objevovat sama sebe.

Hana Janišová

Další články

Management a řízení
Legislativa, nařízení
Výzkum/ vývoj
Ekologie
Nekonvenční technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: