Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Silný výkon českého zpracovatelského sektoru
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Silný výkon českého zpracovatelského sektoru

Od začátku roku na internetových stránkách www.mmspektrum.com ve speciální sekci přinášíme ve spolupráci se společností IHS Markit měsíční reporty indexu nákupních manažerů (PMI), který je nejvíce sledovaným obchodním průzkumem na světě a je pro svou schopnost poskytovat aktuální, přesné a často jedinečné měsíční indikace ekonomických tendencí oblíben mezi zástupci relevantních institucí a firem. Tento text přináší shrnutí prvního pololetí a výhled na další období.

Čeští výrobci začali rok 2017 dobře. Výrobní index PMI pro Českou republiku od ledna vykazuje výrazné tempo růstu a oficiální data pozitivní výsledky podporují zprávou o 2,9% růstu v prvním čtvrtletí. Dosavadní výkon českých výrobců v tomto roce se na evropské (i světové) scéně se drží na vysoké pozici.

Očekává se, že růst bude pokračovat solidním tempem i ve druhé polovině roku. IHS Markit momentálně předpovídá 3,3% meziroční růst HDP ve třetím i čtvrtém čtvrtletí. To však neznamená, že by se v průběhu roku nemohla objevit rizika, která by růst ovlivnila. Nedostatek pracovních sil a výkyvy měny by mohly mít na růst české ekonomiky širokosáhlý dopad.

Český růst v evropském kontextu

Rychlejší růst v tomto roce zatím registruje řada velkých ekonomik. Podobně jako v České republice, data PMI ze zpracovatelských sektorů Německa, Nizozemska, Itálie a Polska vykazují solidní zvyšování výroby. A podobný, ač ne tak hladký trend pozorujeme i v hospodářstvích Francie a Velké Británie.

Průměrná hodnota výrobního PMI pro Českou republiku je vyšší než průměr eurozóny a jen nepatrně slabší než v Německu. Klíčovým partnerům českých výrobců se tedy daří dobře. Aktuální předpověď společnosti IHS Markit týkající se celkového ekonomického růstu České republiky stojí na 2,9 % a je z velké části založena na solidní evropské poptávce.

Výrobní PMI pro Českou republiku od IHSMarkit a oficiální průmyslová výroba


Změny v indexech PMI (květen 2016 vs. 2017).

Body zájmu po zbytek roku 2017

Ve středně- a dlouhodobém horizontu bude česká ekonomika čelit překážkám jak na pracovním, tak na kurzovém trhu. Obojí by mohly ovlivnit potenciální růst a konkurenceschopnost.

Po ukončení kurzového závazku se očekávalo, že než se koruna usadí, tak bude kolísat a bude silně nestálá. Před ukončením intervencí se o měně mnoho spekulovalo a předpokládalo se, že koruna krátkodobě oslabí. Střednědobá předpověď společnosti IHS Markit je taková, že měna posílí. To by mělo české ekonomice pomoci využít přebytek na účtu a nízký externí dluh.

Nezaměstnanost v České republice rychle klesá jak mezi nekvalifikovanými silami, tak mezi odborníky. V lednu 2017 bylo v českém hospodářství 150 000 volných míst. Prozatímní výsledky za první čtvrtletí ukazují míru nezaměstnanosti jen 3,4 %. Mnoho firem si získalo mezinárodní konkurenceschopnost udržením nízkých personálních výdajů, ale mzdy se zřejmě budou muset zvýšit, aby přilákaly pracovní sílu ze zahraničí. Vzhledem k tomu, že porodnost v České republice v posledních letech klesá, ubylo zde také lidí v produktivním věku.

Další růst nových zakázek a výroby by mohl zatížit kapacity českých výrobních firem natolik, že by zbrzdil jejich schopnost plnit zakázky. Ve střednědobém horizontu to pro firmy znamená zvýšení efektivity a produktivity. Dlouhodobě by to však mohlo zbrzdit růst následkem neschopnosti reagovat na silnou poptávku z domova i ze zahraničí.

Vyhlídky na rok 2018

Současná česká vláda usiluje o vstup do ERM v roce 2018 s tím, že by zavedla euro na začátku příštího desetiletí. To ovšem omezí moc České národní banky zasáhnout v případě nestálosti měny a podobná pomoc nebude k dispozici, jakmile se země stane součástí eurozóny.

Nedostatek pracovní síly a změny v měně se budou monitorovat, protože obojí by mohlo značně ovlivnit růst i konkurenceschopnost firem. Výkon v první polovině roku 2017 byl ovšem silný a známek toho, že by se situace mohla přirozeně změnit, je málo. Aktuální předpověď společnosti IHS Markit je stále pozitivní pro třetí i čtvrté čtvrtletí. Očekává se, že růst bude pokračovat i v příštím roce a celkový meziroční růst se odhaduje na 2,8 %.
 


  • Podle průzkumu PMI společnosti IHS Markit se čeští výrobci těší nejlepšímu ročnímu startu od roku 2001
  • Index PMI zatím v roce 2017 signalizuje solidní růst
  • V rámci Evropy si český zpracovatelský sektor vede dobře

Výrobní PMI pro Českou republiku od IHS Markit a oficiální průmyslová výroba

 

IHS Markit

Sian Jones

sian.jones@ihsmarkit.com

Další články

Management a řízení
Financování stroj. výroby/Podniková ekonomika

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: