Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> SimMechanics - mechanika pro MATLAB a Simulink
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura: Automatizace, regulace

SimMechanics - mechanika pro MATLAB a Simulink

Výpočetní systém MATLAB i jeho simulační nadstavba Simulink jsou pravděpodobně čtenářům časopisu MM Průmyslové spektrum dobře známy (ukázky programů naleznete na přiloženém CD). V letošním roce obohatila firma The MathWorks sestavu výpočetního prostředí MATLAB o nový nástroj pro modelování a simulaci mechanických systémů - nadstavbu SimMechanics.

SimMechanics

SimMechanics je založen na dnes již standardním nástroji pro simulace dynamických systémů - na programu Simulink. SimMechanics rozšiřuje možnosti Simulinku o prostředky na modelování a simulaci mechanických zařízení a jejich řídicích systémů. Nový produkt obsahuje knihovny simulinkových bloků, které odpovídají reálným součástem mechanických soustav. Nalezneme zde bloky představující různá tělesa, kloubová spojení, pohybové šrouby, tlumiče, pružiny, senzory, akční členy a podobně. Pomocí těchto bloků lze velmi snadno a intuitivně vytvářet grafické reprezentace složitých mechanických soustav, napojovat je na okolní prostředí a řídicí systémy modelované rovněž nástroji Simulinku. Tak lze simulovat vzájemné působení mechanických částí a jejich řídicích jednotek a vliv celé soustavy na okolní prostředí a naopak. SimMechanics nabízí kinematickou a přímou i zpětnou dynamickou analýzu mechanických systémů.
SimMechanics je další z řady tzv. "multi-domain" modelovacích nástrojů, které rozšiřují simulační schopnosti Simulinku z obecné roviny abstraktních signálových toků do oblasti reálných fyzikálních veličin, jako jsou síly, momenty a pohyby. Nový produkt dovoluje modelovat složité mechanické soustavy, které jsou součástí většiny reálných zařízení, např. výrobních a stavebních strojů, automobilů, letadel, lékařských přístrojů a podobně.

Vizualizační prostředky

Obdivuhodné jsou vizualizační prostředky nového produktu. Pro základní zobrazení mechanické soustavy lze využít animačních schopností hlavního modulu MATLABU. Doporučené je spojení programu SimMechanics s Virtual Reality Toolboxem, čímž uživatel získá realistickou animaci modelu mechanické soustavy ve 3D prostředí virtuální reality. Interaktivní vizualizace průběhu simulace Virtual Reality Toolboxem nejen zásadním způsobem rozšiřuje uživatelský komfort, ale především poskytuje uživateli jedinečně realistický pohled na konstrukci a dynamiku modelu, a umožňuje tak hlubší pochopení zákonitostí simulovaného procesu (animované ukázky naleznete na přiloženém CD).

MATLAB a Simulink

MATLAB a Simulink a jejich nadstavby tvoří špičkové integrované prostředí pro vědecko-technické výpočty, modelování, návrhy algoritmů, simulace, analýzu a prezentaci dat, měření a zpracování signálů, návrhy řídicích a komunikačních systémů. MATLAB je nástroj jak pro pohodlnou interaktivní práci, tak pro vývoj širokého spektra aplikací. Typickými uživateli jsou vědečtí pracovníci a technici v telekomunikacích, energetice, automobilovém, leteckém, kosmickém a jaderném průmyslu, pracovníci v oblasti chemie, lékařství, biotechnologie, životního prostředí a dalších přírodních věd, ale i odborníci v sektorech obrany, finančnictví, těžkého strojírenství a podobně. MATLAB a Simulink jsou v současnosti standardem v oblasti technických výpočtů a simulací. Na světě je provozováno více než 200 tisíc licencí, což představuje zhruba 600 tisíc uživatelů.

Další články

Automatizace, regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: