Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Školní robot pro výuku automatizace
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Školní robot pro výuku automatizace

Vzdělávání žáků pro život v první polovině 21. století, v naší tzv. industriální civilizaci.

Jak všichni víme, naše civilizace se nachází na počátku čtvrté průmyslové revoluce. V posledních dekádách 20. století proběhla revoluce digitální, v oblasti výpočetní techniky a rozvoje internetu. To vyvolalo potřebu vzdělávání IT, které je dnes již běžně ve všech školních osnovách.

Před obdobným krokem stojíme i dnes při výuce pro novou průmyslovou civilizaci. Sice nevíme detailně, jak bude budoucnost vypadat, ale zcela jistě víme, že se bude ubírat směrem k automatizaci a robotizaci.


Výukový interaktivní robot Dobot je nástroj pro výuku robotizace pro druhý stupeň základních škol a střední školy. (Zdroj: Dobot)

Výukový interaktivní robot Dobot je nástroj pro výuku robotizace. Určen je pro druhý stupeň základních škol a střední školy. Tento robot byl navržen tak, aby stimuloval tvořivost a podporoval maximální zaujetí žáků. Rozvíjí a upevňuje zásadní oblasti technických dovedností, jako jsou představivost a logika, seznamuje žáky s automatizací a robotikou a především napomáhá k pochopení průmyslové kultury. Součástí výuky na robotu je také široké spektrum úloh z oblasti průmyslové automatizace pro procvičení a přípravu na požadavky Průmyslu 4.0.

Jednoduché ovládání

Ovládání robota nevyžaduje zkušenost s programováním. Postačí pouze posunout rukou rameno robota na požadované místo nebo zadat souřadnice pohybu. Úchopy robota lze zapínat a vypínat dle potřeby, vkládat pauzy či jiné podmínky.

Programování a logika programových bloků

Program robota se provádí přesouváním příkazů (ve formě barevných bloků) do logické řady podle požadované práce robota. K dispozici jsou také programy pro funkce kreslení a psaní, 3D tisk, laserové vypalování a gravírování.


Součástí výuky na robotu je také široké spektrum úloh z oblasti průmyslové automatizace. (Zdroj: Dobot)

Za velkou přednost této školní výukové pomůcky lze označit to, že svou konstrukcí přesně odpovídá reálnému průmyslovému robotu. Nejedná se tedy o jakousi zábavnou „hračku“, ale robotickou pomůcku, která zejména v předškolním věku nebo na prvním stupni základní školy má za hlavní úkol zaujmout mládež a podchytit její zájem o digitalizaci a robotizaci.

Nízké náklady zvyšují zájem

Školní robot Dobot poskytuje nejen platformu pro současnou výuku studentů v technicky a přírodovědně zaměřených předmětech, ale umožňuje studentům všech věkových skupin používat moderní robotické rozhraní za přibližně 5 % nákladů na průmyslového robota. Velké rozšíření školních robotů Dobot je známé například v USA, Německu a Itálii. Postupně vznikají internetová centra uživatelů s výměnou informací a zajímavých zkušeností včetně soutěží a olympiád.


Ovládání robota nevyžaduje zkušenost s programováním. Program robota se provádí přesouváním příkazů do logické řady. K dispozici jsou funkce kreslení, 3D tisk, nebo gravírování. (Zdroj: Dobot)

Studenti při výuce se školním robotem Dobot načerpají znalosti odpovídající skutečné práci s roboty v praxi. Získají základní přehled o programování a o reálných aplikacích robotů běžně používaných v průmyslu. Připravenost studentů na práci s novou technikou dosahuje tak vyšší úrovně a zajistí jim současně i lepší uplatnění na trhu práce.

Ing. Ladislav Kvapil

https://www.skolni-robot.cz/

Prohlédněte si video o výukovém robotu Dobot

Další články

Vzdělávání a školství
Automatizace, regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: