Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Smartifikace průmyslu podle SKF
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Smartifikace průmyslu podle SKF

Digitalizace a mobilita mají v průmyslu stále větší význam a počet průmyslových zařízení připojených k internetu neustále vzrůstá. V průběhu několika uplynulých let se společnost SKF zapojila do procesu "smartifikace průmyslu", který přináší přidanou hodnotu v podobě vyšší výkonnosti výrobních provozů a lepší úrovně služeb.

Mezi představitele „chytrého průmyslu“ patří například systém SKF Enlight, což je mobilní a cloudové řešení, které spojuje aplikace vyvinuté SKF pro průmyslové použití s celou řadou mobilních platforem a snímacích technologií. Snímací technologie představuje SKF Enlight QuickCollect, který díky rozhraní Bluetooth umožňuje uživatelům v provozu shromažďovat a měřit stavové údaje zařízení.

Služba SKF DataCollect

Jednoduchý snímač SKF Enlight QuickCollect monitoruje vibrace a teplotu a bezdrátově je přenáší do mobilního zařízení s instalovanou aplikací QuickCollect, která následně tato data ukládá, analyzuje a používá k diagnostice stroje. V případě potřeby se zákazníci mohou okamžitě připojit k předplaceným znalostním službám SKF a využít diagnostickou podporu a doporučení.

Tato služba nazvaná SKF DataCollect umožňuje připojit se ke cloudu SKF, který data získaná snímačem SKF Enlight QuickCollect dále předá analytikům v globální síti center vzdálené diagnostiky společnosti SKF. Na jejich základě odborníci vypracují odbornou zprávu a doporučení týkající další údržby a provozu stroje.

Systém pro včasné zjišťování poruch

Dalším přístrojem, který je možné připojit ke cloudu SKF, je SKF Multilog IMx-8, který v sobě skrývá komplexní systém pro včasné zjišťování poruch. Krabička o rozměrech 104 x 173 x 40 mm pomocí čidel sbírá data z připojených přístrojů a ta následně odesílá prostřednictvím cloudu k analýze do center vzdálené diagnostiky společnosti SKF.

Automatizované pokyny pro nápravu stávajících situací nebo hrozících poruch pomáhají zvyšovat spolehlivost, dostupnost a výkonnost rotačních zařízení. Inteligentní data o stavu stroje z analyzátorů IMx-8 pomáhají eliminovat neplánované odstávky a plánovat údržbu, a to jak preventivní, tak prediktivní.

Jedno celosvětové cloudové úložiště

Cloudová technologie zajišťuje propojení a sjednocení vzdálených diagnostických služeb SKF v rámci jednoho celosvětového úložiště, které zároveň umožňuje zákazníkům rychlý přístup k softwaru pro bezdemontážní diagnostiku bez přerušení provozu stávajících IT systémů. Na základě analýzy dat zpracovaných diagnostickými centry se tak zákazníci mohou zodpovědně rozhodovat a současně zavádět změny výroby, které šetří zdroje a omezují zbytečné prostoje na nejnižší možnou míru. Data jsou přístupná prostřednictvím internetového připojení a lze je sdílet kdekoliv na světě.

Přístroj SKF Multilog IMx-8 sbírá data z připojených přístrojů a následně je odesílá prostřednictvím cloudu k analýze do center vzdálené diagnostiky.

Využití v prediktivní údržbě

V České republice probíhá digitalizace SKF v oblasti prediktivní údržby na základě monitorování stavu strojů. V závodě SKF Lubrication Systems CZ v Chodově, kde se vyrábějí centrální mazací systémy, jsou klasické mechanické poloautomatické a automatické stroje nahrazovány nejmodernějšími japonskými CNC obráběcími stroji a roboty. Aby jejich životnost byla prodloužena na maximum, provádí se monitorování jejich stavu právě pomocí přístrojů Quick Collect a IMx-8, díky čemuž lze závady objevit ještě předtím, než se promítnou do funkčnosti stroje.

Zatímco Quick Collect se využívá pro pochůzkový monitoring, IMx-8 je trvale připojen ke strojům a sesbíraná data předává prostřednictvím cloudu do centra vzdálené diagnostiky v Ostravě. Data zpracovaná do podoby diagnostických hlášení se následně využívají k plánování preventivní údržby a oprav tak, aby nedocházelo k narušení výroby.

Společnost SKF využívá možností digitalizace v oblasti prediktivní údržby i ve svých výrobních provozech.

Servisní programy

Všechny tyto technologie je možné zavádět bez nutnosti vysokých počátečních investic díky systému servisních kontraktů, které SKF svým zákazníkům připravuje na míru. Tento unikátní způsob financování diagnostiky a údržby strojů v sobě zahrnuje shromažďování dat, jejich vyhodnocování i údržbu včetně náhradních dílů.
Základním programem je SKF Premium, který se zaměřuje na výkonnost konkrétních rotačních zařízení a doplňuje rámcový kontrakt nákupu produktů. Naopak program Rotation for Life je poskytován za sjednaný pevný nebo flexibilní měsíční poplatek a zaměřuje se na smluvně stanovené výkonnostní cíle. Zaručuje spolehlivost a dostupnost vybraných klíčových rotačních strojů a snižuje tak zákazníkům celkové náklady na jejich vlastnictví v průběhu sjednaného období smlouvy. U tohoto programu je také možnost posouzení strategie řízení náhradních dílů, posouzení vybraných klíčových rotačních strojů z hlediska spolehlivosti inženýrství či jiných služeb asset managementu.

Vzdělávání zaměstnanců

Zavádění nových technologií do výroby má své dopady i do oblasti lidských zdrojů. Tak, jak si zaměstnanci postupně zvykají na práci s digitálními technologiemi, stávají se pro ně zpestřením v rámci zaběhlého pracovního cyklu. Vzdělávání zaměstnanců s ohledem na zavádění prvků Průmyslu 4.0 je pro SKF zásadní. Nejenže jim dokáže pomoci přizpůsobit se novým požadavkům, ale zároveň je ujišťuje, že i nadále mají své místo i v digitalizovaném světě, kde se s nimi počítá.

SKF

Michaela Fikejzová

michaela.fikejzova@skf.com

www.skf.com/cz


 

Další články

Průmysl 4.0
Měření ve strojírenství
Renovace a údržba

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: