Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Software pro inteligentní budovy
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura: Automatizace, regulace

Software pro inteligentní budovy

Integrovaný systém řízení budov SCADA Facilities na bázi softwaru pro PC s operačním systémem Windows představil nedávno výrobce softwaru pro automatizaci a informační management - firma Citect. Hlavním přínosem je jednotná platforma pro monitorování a ovládání systému vytápění, klimatizace, osvětlení, zabezpečovacího a přístupového systému za účelem zajištění ideálních podmínek v budově při minimální spotřebě energií.

Tento produkt v sobě spojuje spolehlivost a uživatelskou přívětivost skupiny softwaru CitectSCADA. Je postaven na standardní verzi 5.41, proti níž je rozšířen o některé nové vlastnosti. Nejprve upoutá jeho nový vzhled a možnosti standardních šablon, nové symboly pro oblast automatizace budov. Dále přibylo multimonitorové zobrazení, zpožděné alarmy (Alarm delay), uživatelský digitální zápisník, plánovač (Scheduler), real-time trendový systém.
Podstatná je podpora ovladačů standardních řídicích systémů a sběrnic, používaných pro automatizaci budov (BACNet, DanBuss, Exocit, IPLON, IVT, JControl, Novatune, PRV, PSRCom).
Kromě toho lze k systému připojit i další prostředky, jako např. snímače čárových kódů, televizní kamery, hlídač požárů atd. Modulární architektura softwaru umožňuje přizpůsobit velikost aplikace velikosti systému a typu použitých zařízení. Možnost rozšiřitelnosti systému s rostoucími požadavky na integraci inteligentních zařízení do stávajícího CitectSCADA Facilities zajišťuje investorům dlouhodobou ochranu jejich investic.

Snadná integrace

Vytvoření aplikace pro monitorování a řízení inteligentní budovy je vždy individuální záležitost. Závisí vždy na účelu a rozsahu konkrétní budovy (obytné prostory, kanceláře, výrobní hala), typu použitého zařízení pro vytápění, klimatizaci, zabezpečení či přístupového systému. Díky předem připraveným ovládacím nástrojům, grafickým šablonám pro zobrazení alarmů a časových průběhů je zajištěna vysoká produktivita práce při samotné tvorbě aplikace. Samozřejmostí je možnost vytvářet vlastní knihovny grafických prvků a symbolů.

Otevřenost a nezávislost

Systém je integrován s operačním systémem Windows. Podporuje prakticky všechny standardy síťové komunikace na úrovni PC (TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, RAS). Snadno lze vytvořit systém s více operátorskými stanicemi a umožnit uživatelům současně přistupovat k informacím z jednotlivých zařízení inteligentní budovy, případně tyto zařízení ovládat (např. změnit týdenní program pro vytápění, zapnout osvětlení v určité části budovy atp.). Tyto operace je možno provádět jednak z aplikace CitectSCADA Facilities, která je nainstalována přímo v budově, nebo ze vzdáleného PC. To je s řídicím PC připojeno přes modem (telefon, rádio, GSM) nebo prostřednictvím internetu.
Alarmní hlášení (o neoprávněném přístupu do budovy, o poruše kotle) lze automaticky zasílat správcům budov na jejich mobilní telefony nebo PDA zařízení. Prostřednictvím mobilního telefonu může správce budovy kdykoliv a odkudkoliv zjistit aktuální informace o monitorované budově, případně změnit nastavení žádané teploty, zapnout světla apod.
CitectSCADA Facilities, který byl vyvinut na základě produktu pro průmyslovou automatizaci, umožňuje vytvořit jednotnou platformu pro ovládání všech zařízení, která se používají v inteligentních budovách současnosti. V České republice ho distribuuje ostravský AutoCont Control Systems.
Tomáš Lín, Miroslav Horuta

Další články

Automatizace, regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: