Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> SolidWorks PDM Standard prakticky
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

SolidWorks PDM Standard prakticky

Spolu se Solidworks 2016 byl na trh uveden nový nástroj na základní správu produktové dokumentace – Solidworks PDM Standard. To bylo v roce 2015 a dnes se již tedy můžeme podělit o reálné zkušenosti s funkčností, implementováním a používáním tohoto produktu.

Solidworks PDM Standard je řešení pro správu dat malých pracovních skupin, které pracují na jednom společném místě. Nahrazuje v nabídce společnosti Dassault Systèmes Solidworks Corp. starší produkt Solidworks Workgroup PDM, jehož standardní podpora končí s verzí Solidworks 2017.

Aplikace Solidworks PDM Standard je odvozená od „velkého“ PDM – Solidworks PDM Professional – a je mu velmi podobná; oba produkty jsou integrovány do Průzkumníku Windows, mají shodné uživatelské prostředí, využívají databázi Microsoft SQL. To umožňuje v případě potřeby velmi jednoduchý přechod z funkčně skromnějšího Solidworks PDM Standard na plnohodnotné PDM Professional.

Možnosti Solidworks PDM Standard

Zmínil jsem, že Solidworks PDM Standard je funkčně skromnější systém. Funkční omezení je vyváženo skutečně minimálními pořizovacími náklady – konstruktérské licence „PDM CAD Editor“ a právo provozovat PDM server jsou zahrnuty v licencích CAD aplikací Solidworks Professional a Solidworks Premium.

Již základní Solidworks PDM Standard přináší všechny nejdůležitější výhody používání PDM, včetně té největší, kterou osobně vidím v podpoře týmové spolupráce. Kdokoli oprávněný si před editací libovolných dat musí tato data „vyzvednout“. Tím je ve všech PDM systémech zajištěno, že v jeden okamžik může vybrané údaje/dokumenty měnit jediná osoba a není možné, aby si dva konstruktéři nechtěně přepsali práci – což se běžně může stát, pokud jsou data uchovávána pouze ve složkách souborového serveru. Na souborovém serveru totiž platí, že kdo uloží svou verzi jako poslední, ten vyhrál. S PDM toto nehrozí, navíc v něm můžete mít uchovány všechny vývojové verze dokumentů s možností vrátit se k nim.

Další velkou výhodou Solidworks PDM – a platí to pro Standard i Professional – je eliminace náročné ruční synchronizace dat mezi diskem pracovní stanice a jejich centrálním úložištěm na serveru, kde u CAD dat se vše ještě komplikuje potřebou řešit vzájemné reference souborů. Víme, že při práci s CAD daty je pro dosažení dobré odezvy CAD systému potřeba mít editovaná data uložena přímo na disku pracovní stanice. Pokud používáme PDM, tento systém se o vše postará, potřebná data jsou mezi serverem a pracovní stanicí přenášena na pozadí, PDM server hlídá aktuálnost dat a počítačová síť je využívána pouze pro jejich rezervování, uvolňování (check-in a check-out) a nezbytnou synchronizaci změněných dat.


Automatické zařízení pro montáž a přesné nastavení trysek ostřikovačů. Vyrobeno pro firmu Continental. (Zdroj: Atelier Technik)

Rozdíly mezi Solidworks PDM Standard a Professional

Většinu potenciálních uživatelů zajímá, v čem jsou hlavní rozdíly mezi verzemi Solidworks PDM Standard a Professional. Jedním z hlavních je verze používaného databázového stroje. Solidworks PDM Standard podporuje pouze databázi Microsoft SQL Express a z toho plyne omezení velikosti databáze. Pro menší konstrukci však toto omezení nemusí hrát velkou roli – podle našich zkušeností bude pěti průměrným konstruktérům trvat nejméně 8 let, než vytvoří tolik dokumentů, aby se informace o nich nevešly do databáze Microsoft SQL Express.

Druhým, asi nejzásadnějším omezením je nedostupnost vývojového prostředí (API) pro Solidworks PDM Standard. Pokud by chtěl uživatel vytvořit propojení na svůj informační systém, rozšířit PDM o nějakou nestandardní funkcionalitu, toto v Solidworks PDM Standard nejde a je potřeba využít vyšší verzi systému. Již jsem však zmiňoval, přechod od Solidworks PDM Standard na verzi Professional v případě potřeby je velmi jednoduchý, a pokud k němu dojde, nebude nic z dříve realizovaných nastavení a investovaných prostředků ztraceno.


Poloautomatické zařízení na frézování dřevěných kolejí. Vyrobeno pro společnost Eichhorn. (Zdroj: Atelier Technik)

Deset stavů ve workflow

Ve všech PDM systémech je možné pro dokumenty nakonfigurovat stavy, v nichž se mohou nacházet, a k nim přiřadit přístupová práva – kdo je může editovat, kdo se na soubory může podívat, kdo může dokumenty schválit nebo naopak poslat z platného stavu do revize či zneplatnit. V rámci Solidworks PDM je to dokonce nutnost, neboť pro každý typ dokumentů – ať už jsou to nativní sobory CAD Solidworks, dwg soubory, dokumenty MS Office či jiných aplikací – je třeba mít přiřazeno alespoň jednoduché workflow.

V Solidworks PDM Standard je možné nadefinovat jedno workflow o maximálně deseti stavech. Zpočátku se nám to zdálo velmi omezující. V nejednom podniku máme totiž implementováno i více než pět typů workflow o značně vyšším počtu stavů. Naštěstí ale neplatí, že každý firemní proces je nutné realizovat samostatně konfigurovaným workflow v PDM, a tak se našim implementátorům podařilo vytvořit nastavení, které zatím plně uspokojilo všechny zájemce o základní správu dat. V Solidworks PDM Standard je tak možné spravovat a vícestupňově schvalovat výrobní výkresy a řídit vytváření jejich revizí a samostatně spravovat modely nakupovaných a normalizovaných komponent. Můžete zde mít zároveň jak neřízenou dokumentaci, tak i řízené a schvalované podnikové směrnice a sami si tak můžete pomocí workflow zakládat revize vlastních dokumentů.

Integrace a typy licencí

Základní licencí Solidworks PDM Standard je licence Solidworks PDM Standard CAD Editor pro konstruktéry, která je součástí vyšších licencí CAD Solidworks. V rámci této licence je možné používat v CAD speciální doplněk, který uživateli umožní využít informace uložené na PDM serveru přímo z prostředí CAD, vyzvedávat a odevzdávat dokumenty i měnit jejich stav. Obdobný doplněk je k dispozici i pro aplikaci DraftSight Professiona a Enterprise, která je nejčastěji využívána pro práci s dwg dokumenty.

Se Solidworks PDM Standard je také zajištěno, že se do dokumentů – například rohových razítek (Solidworks i dwg) nebo záhlaví MS Office dokumentů – promítají vlastnosti, které souborům přiřadíte v rámci PDM: kdy a kdo provedl schválení, číslo a název projektu, název dílu/dokumentu apod. To jsou věci užitečné i mimo vlastní konstrukci. Proto jsou dostupné i další dva typy licence pro přístup k Solidworks PDM Standard: Contributor, která umožňuje vkládání dokumentů do PDM i pracovníkům bez CAD aplikací, a licence Viewer, jež je omezena na prohlížení (a dnes i schvalování) dokumentů zařazených do PDM.
 


Automatické zařízení na řezání a skládání netkaného textilu. Vyrobeno pro Ecotextil. (Zdroj: Atelier Technik)

 

Implementace?

O Solidworks PDM Standard se mluví jako o základním a jednoduchém nástroji pro správu dat, který je dokonce „zdarma“ zahrnut v některých CAD licencích. Nabízí se tedy otázka – může si ho uživatel kdykoliv sám zprovoznit? Naše odpověď zní – nedoporučujeme to. Pokud budete s PDM pracovat stejně, jako to dnes děláte ve složkách na serveru, sice vám pomůže, ale jeho potenciál využijete sotva na 20 procent. A než se vydat cestou slepých uliček, je lepší vyškolit jak uživatele, tak i správce a nechat si zrealizovat základní implementaci od certifikované firmy. Tyto základní služby je možné realizovat během pár dnů a jejich cena je obvykle nižší než náklady spojené se záchranou zakázky rozpracované podle neplatné verze dokumentace.

Zkušenosti uživatele

Jedním z uživatelů systému Solidworks PDM Standard je společnost Atelier Technik, s. r. o. Jedná se o českou společnost založenou v roce 1991 ve Dvoře Králové nad Labem jako konstrukční kancelář, která se postupně přetransformovala na firmu zabývající se vývojem a výrobou jednoúčelových strojů, přesných strojních celků, speciálních zařízení a technologií, zejména pro zákazníky z automobilového a elektronického průmyslu. Výrobní dokumentaci zpracovává Atelier Technik v 3D CAD stanicích pomocí 5 licencí CAD Solidworks Professional, pro správu konstrukčních dat je využíván systém Solidworks PDM Standard. Několik otázek týkajících se PDM v této firmě nám zodpověděl Roman Všetečka, konstruktér v Atelier Technik.

L. Buš: Proč jste se rozhodli pro Solidworks PDM Standard?

R. Všetečka: Jelikož končí podpora PDM Workgroup, byla nám nabídnuta alternativa v podobě PDM Standard. V tomto směru nebylo moc o čem přemýšlet. Máme pět licencí SW Professional a bylo nutné, aby nějaký software hlídal tok dokumentů mezi CAD stanicemi a uložištěm (server). To PDM Standard plně splňuje.

L. Buš: Můžete shrnout přínosy používání Solidworks PDM Standard?

R. Všetečka: Musím říct, že PDM Standard užíváme krátce a zatím se s ním seznamujeme. Asi hlavním přínosem je pro nás správa dat a hlídání, aby každý CAD soubor byl originál. Výhodou PDM Standard je také, že umí spravovat jakákoliv data. Do budoucna počítáme se zapojením CAM stanice.

L. Buš: Jak hodnotíte Solidworks PDM Standard a průběh implementace?

R. Všetečka: Myslím, že je to dobrý systém, ale také má své chyby. Na to si už člověk tak nějak zvyknul, že občas software nedělá to, co od něj uživatel očekává. Implementace i přes pár problémů, které se během procesu objevily, proběhla úspěšně. Musím říct, že od pánů ze SolidVision byla velká ochota a snaha vše co nejrychleji vyřešit.


PDM – Product Data Management – jsou systémy pro správu výrobkové dokumentace. Umožňují spravovat veškerou dokumentaci počínaje úvodními požadavky zákazníka přes vývojovou dokumentaci výrobku ve všech projektových/vývojových fázích, katalogové listy, průvodní dokumentaci nakupovaných komponent, pokyny pro výrobu/kontrolu, výrobní výkresy až po expediční dokumentaci, uživatelské návody a provozní příručky.


SolidVision

iva.tomeckova@solidvision.cz

www.solidvision.cz

Další články

Informační technologie/E-business
CAD/CAM/CAE/CIM

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: