Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Soustružení kalených materiálů
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Soustružení kalených materiálů

Japonská společnost Tungaloy, jeden z nejvýznamnějších světových výrobců CBN řezných materiálů, uvádí na trh nový systém aplikace kubického nitridu boru (CBN) na vyměnitelné břitové destičky WavyJoint. Inovovaný tvar CBN pájeného břitu významně zvyšuje produktivitu při soustružení kalených materiálů.

Technologické trendy v automobilovém průmyslu, a nejen tam, přinášejí požadavky na vysoké přesnosti finálního výrobku, použití speciálních materiálů a v neposlední řadě i snižování nákladů. Výrobci jsou tak nuceni hledat stále nová a nákladově efektivnější řešení pro zvýšení produktivity obrábění. Aplikace CBN technologií ve výrobním procesu je tak efektivním řešením při obrábění kalených materiálů.

Konvenční CBN vs. WavyJoint

CBN břit pájený konvenční technologií ke karbidové destičce je při vysokých řezných parametrech náchylný k uvolnění. Zvláště při soustružení za sucha a větší hloubce řezu vzniká vysoká teplota a může dojít k destrukci nástroje. Kvůli tomuto obecně známému problému je proto nutné volit při použití konvenční CBN destičky více průchodů s malou hloubkou řezu.

Velkého zvýšení produktivity lze dosáhnout použitím nově vyvinuté CBN destičky s WavyJoint konstrukcí břitu. Prostřednictvím větší velikosti CBN břitu a speciálnímu tvaru spojení se základní destičkou došlo v místě spojení ke zvětšení styčné plochy a bylo dosaženo lepšího rozložení teplot na destičce. Toto řešení umožňuje výrazně zvýšit efektivitu obrábění kalených dílů zmenšením počtu průchodů při větší hloubce řezu a vyšším posuvu. Nové CBN destičky umožňují zvýšit hloubku řezu až na hodnotu ap = 0,8 mm. Díky snížení rizika uvolnění CBN břitu je tak možné tyto destičky aplikovat i při aplikaci přerušovaného řezu za sucha.


 CBN destičky s WavyJoint konstrukcí břitu umožňují výrazně zvýšit efektivitu obrábění kalených dílů zmenšením počtu průchodů při větší hloubce řezu a vyšším posuvu.


DESTIČKY S CVD POVLAKEM T9215 PRO SOUSTRUŽENÍ OCELI

Nová generace soustružnických destiček T9215 s CVD povlakem od společnosti Tungaloy vyniká svojí mimořádnou výkonností a produktivitou při soustružení ocelí.

 Výraznou inovací u tohoto materiálu T9125 je vytvoření silné vrstvy Al2O3 s homogenní strukturou a speciální tvrdokeramické vrstvy, která je mnohem tvrdší než klasický TiN povlak. Tyto aplikované prvky zvyšují odolnost destičky proti opotřebení a zároveň zvyšují produktivitu při operacích soustružení oceli a ocelových slitin. Unikátní technologie povrchové úpravy destiček PremiumTec dále zvyšuje stabilitu řezného procesu a pomáhá bránit vzniku a šíření mikrotrhlin v povlaku, čímž se předchází celkové destrukci destičky.

Nový materiál bude k dispozici u 349 konfigurací

T9215 je nový karbidový materiál třídy P15, vhodný pro využití u aplikací soustružení v plynulém či lehce přerušovaném řezu při vysokých až středních řezných rychlostech. T9215 pokrývá celé spektrum standardních ISO destiček s utvařeči třísek TSF, TM, TH a dále pak ekonomickou řadu destiček ISO EcoTurn. Celkově bude materiál destiček T9215 k dispozici u 349 konfigurací soustružnických destiček.


Nezávazné porovnání destiček T9215 s CVD povlakem s dosud používanými nástroji nabízí distributor těchto destiček – společnost Tungaloy Czech.


Tungaloy

Ing. Michal Karkoš

michal.karkos@tungaloy.cz

https://www.tungaloy.com/cz/

 

Další články

Nástroje pro obrábění / řezné materiály

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: