Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Specialista pro vývrty a závity
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Specialista pro vývrty a závity

Firma JEL Präzisionswerkzeuge Joh. + Ernst Link GmbH + Co. KG, založená před více než 60 lety, známá jako výrobce závitořezných a speciálních nástrojů, náleží již déle než tři roky ke skupině Komet. Co se změnilo? Na otázky Klause Malleho odpovídá ing. Hans-Jörg Link, jednatel společnosti JEL.

V r. 1988 byl v USA představen nový závitořezný nástroj, jenž změnil obrábění závitů na obráběcích centrech. Namísto dosavadního předvrtání, sražení hrany a řezání závitu pomocí dvou nebo tří nástrojů se tyto operace nyní provádějí pomocí jednoho nástroje v jediné operaci. Německá firma JEL koupila licenci na výrobu a prodej těchto nástrojů a na základě amerického patentu vyvinula závitořezné frézy v mnoha provedeních. Při vrtání a frézování závitů se nejprve vrtací částí nástroje vyvrtá základní otvor pod závit. Těsně před dosažením konečné hloubky díry vytvoří nástroj na povrchu obrobku sražení pro základní otvor. Poté se nástroj axiálně posune a najede 180° nájezdovou křivkou na obrys vytvářeného závitu. Následující frézování závitu je prováděno spirálovým pohybem kolem středové osy otvoru, přičemž nástroj je posunován v axiálním směru o podíl stoupání závitu. Nakonec se nástroj vrátí po výjezdové křivce zpět do středu otvoru, takže může vyjet ven z díry. Těžištěm aplikace je obrábění součástek ze slitin hliníku a šedé litiny, minimální rozměr závitu je M2.

Lepší využití kompetencí

KM: 31. ledna1999 koupil renomovaný výrobce nástrojů Komet specializovanou firmu JEL, vyrábějící nástroje pro řezání závitů a speciální nářadí JEL. Jak k tomu došlo?
Link: S našimi nástroji a metodami jsme se dostali k zákazníkům, kteří pracují po celém světě. Při svých cestách jsem došel k závěru, že komplexní servis našich nástrojů vyžadovaný v celém světě není při velikosti naší firmy zvládnutelný. Nemohli jsme být v mezinárodním měřítku dodavatelem systémů a zároveň poskytovat služby typu tool management. Výrobce obráběcích strojů dodávající například do Brazílie však očekává kvalifikovanou přítomnost výrobce nástrojů na místě, což místní zástupce nemůže zajistit. Tak nás napadlo, že spojením s kompetentním partnerem, s nímž svážeme nabídku nástrojů, bude zajištěna i naše přítomnost na daném místě. Základním předpokladem pro nás přitom bylo zachování výrobního závodu ve Stuttgartu. Firmy Komet a JEL se již navzájem znaly z realizace společných projektů. Pro Komet bylo spektrum výrobků JEL zajímavé jako doplněk jejich programu. JEL profituje z celosvětové odbytové sítě Kometu a může těchto odbytových cest výtečně využívat. Spojení Kometu, Dihartu a JEL ve společné skupině Komet nabízí zákazníkovi silného partnera v oboru obrábění otvorů včetně komplexního servisu.
KM: Výroba závitů, zvláště frézováním, vyžaduje speciální know-how, které Komet prozatím nemůže mít. Jak se však dostane technologie výroby závitů při výrobě hlav válců například k onomu odběrateli do Brazílie a jak se tam může dále rozvíjet?
Link: V roce 1999 jsme školili odborníky Kometu v otázkách zaškolování, a to tady ve Stuttgartu i v USA. Chceme přece samozřejmě mít specialisty na výrobu závitů přímo v místě, kde se vyrábějí.
KM: Celkový profil JEL je tedy možné celosvětově lépe využívat. Čím je tato nabídka jedinečná?
Link: Můžeme dodávat všechno, co je v souvislosti s našimi nástroji třeba - programy pro CNC stroje pro používání nástrojů, jež respektují všechna technologická data. Zde jsme tak perfektní, že zákazník dostane v co nejkratší době pro dané materiály a hloubky děr všechna potřebná data k nástroji a jeho použití.
KM: Co se po spojení firem změnilo na práci a nabídce JEL?
Link: Paleta našich výrobků sestává z plně tvrdokovových nástrojů pro stupňovité vrtání, závitníků, závitových fréz, vrtacích závitových fréz a kombinovaných nástrojů pro frézování otvorů a závitů. Náš variabilní systém pro vyvrtávání, zahlubování a frézování závitů se nazývá Vabos. Držák a řeznou část této frézy pro zhotovení závitů vyrábí Komet. Kombinované nástroje se prodávají stále více. Jde-li o řezání závitů ve spojení se zahlubováním nebo čelním zarovnáním ploch, a to i se zahlubováním nebo odstraňováním otřepů při zpětném chodu, pak je o nás zájem. Vyvrtávací nástroj pro průměr 80,1 mm, osazený pilovou závitovou frézou o průměru 25 mm v ose je dalším výrazným příkladem kombinace techniky Komet a JEL. Zpracování projektů se u JEL velmi rozvinulo. Zákazník přichází se svým obrobkem a my vypracujeme nabídku pro jeho celkové obrobení. Nabídka obsahuje veškeré výkresy k nástrojům, technologické časy, dodací lhůtu a cenu, v případě potřeby i přípravky, CNC programy a upozornění na kolize. Na rozvodové skříni (na obrázku) se velký otvor zhotoví nástroji Kometu nebo Dihartu, podle toho, zda zákazník požaduje otvor vystružený, nebo nikoliv. Nástrojem Vabos s výměnnými břitovými destičkami se zahlubuje čelní dosedací plocha a vyfrézuje závit. Dalším nástrojem je vrtací závitová fréza JEL, která frézuje závit a na konci vrtání vytváří těsnicí kužel. Pro motor jednoho výrobce motocyklů provedla JEL kompletní dodávku vybavení nástroji na opracování hlav válců a klikové skříně. I zde byly použity nástroje od JEL, Kometu a Dihartu. Vývojová oddělení JEL a Kometu těsně spolupracují. Při realizaci projektů neexistují žádné obavy ani ze spolupráce s dalšími firmami.
Prodejci JEL pracují se systémem WapCAD pro konstrukci nástrojů. Přitom se definuje postup obrábění včetně všech stupňů vyvrtávání a zahlubování. Pomocí tohoto programu lze rychle vytvářet a předávat nabídky s příslušnými technologickými parametry, a to i ve formě souborů DXF. Po objednání se na základě zadaných dat vypracuje výrobní výkres.

Další technické možnosti

Na zkušebně JEL jsou demonstrovány další možnosti high-tech technologie výroby závitů. Na obráběcím centru Chiron FZ 18 S Magnum High speed II se vrtají a frézují závity do bloku ze slitiny GAlSi10Mg. Do plného materiálu se vrtají a frézují závity M6 do hloubky 12 mm a M10 do hloubky 20 mm a kromě toho se nástrojem s břitovými destičkami PKD frézují průchozí závity M20 x 1,5. Technologický čas pro zhotovení závitu M6 je 3,13 s, pro M10 je 3,39 s a pro řezání závitu M20 x 1,5 jsou zapotřebí 2,0 s. JEL vyrábí i nástroje pro frézování z nitridu křemíku, které umožňují frézování na sucho. Např. závit M20 x 1,5 v GG25 s hloubkou 24 mm je proveden za 2,8 s, životnost nástroje je cca 1250 závitů, při čtyřech přebroušeních cca 5000 závitů. Výkonnost tohoto nástroje nelze přenášet na menší průměry závitů, protože pak otáčky vřetena nestačí k tomu, aby bylo možno dosáhnout odpovídající řezné rychlosti, například 650 m.min-1. Pro zpracování 16MnCr5 jsou nabízeny nástroje pro frézování závitů z materiálu Cermet, jež pracují rovněž na sucho.
Link: Máme křemíkové nástroje pro frézování závitů a kombinované nástroje, jež nemůžeme prodávat proto, že stroje jsou pro ně dosud příliš pomalé. Tyto nástroje by měly být určeny pro zpracování šedé litiny. Je zapotřebí vysokých řezných rychlostí. Čekáme na to, až se něco udělá ve strojní technologii. Celý svět také mluví o obrábění na sucho. My máme pro tuto technologii ty nejlepší nástroje, např. nástroj pro frézování závitů z povlakovaného Cermetu pro obrábění oceli.

Resumé

JEL má téměř 100 pracovníků, skupina Komet zaměstnává více než 1400 lidí. Podle názoru jednatele JEL Hanse-Jörga Linka bylo propojení s Kometem nejen ekonomicky úspěšné, ale i rozumné pro pracovníky JEL. Schopní mladí lidé dostali nové příležitosti - například jeden oblastní vedoucí odbytu JEL byl jmenován vedoucím odbytu pro celé Německo u firmy Komet.

Další články

Obráběcí stroje a technologie
Nástroje pro obrábění / řezné materiály

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: