Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Srovnávat srovnatelné
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Srovnávat srovnatelné

V dnešní době se lze poměrně často setkat s názorem o poklesu úrovně našeho školství, mimo jiné i v technické oblasti. Jako nejčastěji nabízenými důvody se uvádí podfinancování škol a pedagogů, malá popularita odborné vzdělanosti a výuky řemesel, vysoký počet studentů až honba za vědeckými výkony na vysokých školách namísto zodpovědné a individuální práce se studenty.

Není tomu však všude. A není přitom nutné objevovat už objevené nebo podléhat různým módním vzdělávacím trendům. Důležité je dlouhodobé udržení kvality studia a výchova pro potřeby praxe, které by byly srovnatelné s předními zahraničními univerzitami, a dále podpora talentovaných studentů v mladém věku mezi jejich vrstevníky na mezinárodním poli.

 
Profesor Miroslav Píška s úspěšnými absolventy programu Double Degree Industrial Engineering.

Double Degree Industrial Engineering

Jedním z takovýchto vysokoškolských programů je Double Degree Industrial Engineering, který se vyučuje na FSI VUT v Brně. Na tomto magisterském programu se podílí za českou stranu zejména Ústav strojírenské technologie, Letecký ústav a Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Partnerskou technickou univerzitou je Art et Metiérs ParisTech (ENSAM) se sítí vzdělávacích a výzkumných center, pokrývající celou Francii. V rámci tohoto trilingválního vzdělávacího systému (jazyk český, francouzský a anglický) procházejí naši studenti řadou výukových kurzů rozdílnými vzdělávacími systémy s dvouletým pobytem u partnerské univerzity (Centré Cluny). Zdání snadného studia ve sladké Francii se však rychle rozplývá, když se zjistí, že veškerá výuka je zde povinná, včetně přednášek, absence prakticky vyloučena a i případné nemoci se léčí v místní nemocnici, umístěné v areálu školy. Hluboká příprava před výukou, průběžné testy a zkoušky jsou samozřejmostí, přičemž systém se může opírat o zkušenosti se vzděláním, které se zde praktikuje více než 1100 let (nemá být 100 nebo 110???). Setkávání bývalých studentů, dnes podnikatelů a příznivců, na každoročním Grand Gala večeru v duchu udržovaných tradic je velkolepou podívanou i úžasnou reklamou, jak propagovat technické vzdělávání, prestiž a podporu této škole.


Studenti procházejí řadou výukových kurzů u partnerské univerzity (Centre de Cluny).

Asistence výrobním inženýrům

Vlastní výuka obsahuje řadu stáží ve strojírenských podnicích v rámci obou univerzit a prakticky veškerý čas o prázdninách studenti věnují nejrůznějším praxím ve formě asistencí výrobním inženýrům (o délce až 13 týdnů) formou projektů. Tyto stáže se dále doplňují tzv. mobilitním programem, v rámci kterého francouzští studenti mohou navštívit naše přední strojírenské podniky a elektrárny, neboť tyto země spojuje mj. exportní schopnost obou států v rámci výroby elektrické energie. To není překvapující u země, která vládne všemi přírodními zdroji, ale naopak u vnitrozemského státu s limitovanými možnostmi, jakými naše země disponuje, což se setkává se zaslouženým obdivem. Zájem o náš stát je ovšem komplexní a odborné přednášky jsou doplňovány informacemi o našem právním systému, dlouhodobé strategii rozvoje ČR, možnostech ochrany duševního vlastnictví i formách našich výrobních organizací. Návštěvy vybraných kulturních památek, poznávání naší gastronomie, vína a sýrů patří k přirozeným společenským aktivitám studentů obou zemí. ENSAM pořádá navíc každým rokem tzv. Mezinárodní letní školu, v rámci níž se mohou studenti setkat s politiky, novináři a diskutovat například otázky budoucnosti EU a možnostmi studia a života v jiných zemích ještě před nástupem do školy.


Ing. Marie Illeová, MSc. a Ing. Zdenka Ryšavá, MSc., získaly stříbrnou medaili Duc La Rochefoucaulda Liancourta za vynikající studijní výsledky.

Historie programu

Tento program probíhá letos již sedmým rokem, doposud do něj bylo zapojeno 23 francouzských a českých studentů a 150 frekventantů mobilitních programů. Je podporován mj. Francouzskou ambasádou a Burgundským regionem. Státní závěrečné zkoušky probíhají u jedné mezinárodní komise a úspěšní studenti získávají dva plnohodnotné tituly – inženýr VUT v Brně a ENSAM Engineer, které je opravňují k zastávání předních manažerských pozic v rámci celé EU. V letošním roce byl v této spolupráci zaznamenám mimořádný úspěch – dvě naše mimořádně úspěšné absolventky (Ing. Marie Illeová, MSc., a Ing. Zdeňka Ryšavá, MSc.) získaly stříbrnou medaili Duc La Rochefoucaulda Liancourta za vynikající studijní výsledky, což dokládá silnou konkurenceschopnost a srovnatelnost českého vzdělávacího systému a úrovně našich studentů. To jim vytvořilo i podmínky pro úspěšné uplatnění v rámci výrobních společností EU. Více informací o tomto programu lze nalézt na internetových stránkách //ensam.fme.vutbr.cz.

prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.

ÚST FSI VUT v Brně

piska@fme.vutbr.cz

www.fme.vutbr.cz

Další články

Zajímavosti ve vědě a technice
Vzdělávání a školství
Výzkum/ vývoj

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: