Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Startovní výstřel pro kovozpracování a subdodavatele
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Startovní výstřel pro kovozpracování a subdodavatele

Veletrhy Intec a Z 2021, které se budou konat v příštím roce od 2. do 5. března, opět promění Lipsko v centrum strojírenství a evropského subdodavatelského průmyslu. V nelehkých dobách nabídnou důležitou pomůcku pro orientaci v zásadních změnách, kterými průmysl prochází. Vystavovatelé z Česka mají na veletrzích Intec a Z ty nejlepší předpoklady navázat, či dále prohloubit obchodní vztahy s významnými společnostmi z Německa a celé Evropy. Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje společnou expozici českých firem v rámci programu na podporu exportu.

Dlouholetá projektová ředitelka veletrhů Kersten Bunke upřesňuje: „Na základě našich zkušeností věříme, že hospodářství čeká v příštím roce oživení. Naše veletržní duo je tak díky svému termínu optimálním časovým momentem pro investiční rozhodování v roce 2021.“ Přípravy příštího ročníku veletrhů Intec a Z jsou proto již v plném běhu. „Momentálně se všichni nacházíme v nelehkých časech, které přinášejí řadu výzev – to se týká samozřejmě také strojírenství a subdodavatelského průmyslu. Přesto dostáváme v posledních týdnech od mnoha našich partnerů a vystavovatelů výbornou zpětnou vazbu. Naše očekávání od příštího ročníku jsou tak velmi vysoká,“ doplňuje zkušená manažerka, která již v čele veletrhů zažila jak doby konjunktury, tak doby poklesu, včetně velkého útlumu po roce 2008 i bezprecedentního období dlouhého růstu, které poté následovalo. 


Intec – mezinárodní veletrh obráběcích strojů a automatizace výroby (2.–5. března 2021). (Foto: Uwe Frauendorf, Leipziger Messe)

Veletrhy probíhají současně

Intec, jeden z předních veletrhů pro kovozpracování v Evropě, budou pro svoji prezentaci i v příštím roce využívat nejenom velké mezinárodní koncerny s vedoucím postavením na trhu, ale také malé a střední firmy. Nabídka veletrhu zahrnuje stroje, technologická řešení a služby na všech úrovních průmyslového výrobního řetězce. Návštěvníci se rekrutují ze všech oblastí kovozpracující branže, zejména z obecného strojírenství, strojní výroby, výroby dopravních prostředků, přesné mechaniky a výroby nástrojů a forem.

Paralelně konaný veletrh Zuliefermesse (Z) patří k nejdůležitějším evropským subdodavatelským veletrhům a je ideální prezentační platformou zejména pro subdodavatele ze středních stupňů produkčního řetězce a také společnosti nabízející průmyslové služby. Návštěvníky pak jsou zejména odborníci a nákupčí ze strojírenské branže, automobilového průmyslu a dalších oblastí kovozpracování, ale i plastikářského průmyslu. 


Z – mezinárodní subdodavatelský veletrh dílů, modulů a technologií (2.–5. března 2021). (Foto: Uwe Frauendorf, Leipziger Messe)

Podpora pro české vystavovatele

Součástí veletrhu Z je již mnoho let společný stánek českých firem, který představuje jednu z největších zahraničních prezentací na této mezinárodní odborné akci. V minulosti představovaly četné objednávky a konkrétní poptávky dodávek získané na veletrhu Zuliefermesse jasně měřitelný výsledek. Proto je na tomto veletrhu plánována oficiální expozice českých firem pod záštitou MPO i v příštím roce. Velmi výhodné finanční podmínky účasti mohou v dnešní době být pro řadu zejména menších a středních českých firem vítanou podporou.
 
Během minulého ročníku v roce 2019 prezentovalo 1 324 vystavovatelů (31 zemí) své produktové novinky a svou rozsáhlou nabídku služeb. Zájem o tyto informace projevilo 24 400 návštěvníků z více než čtyřiceti zemí.

Součástí veletrhu Z je již mnoho let společný stánek českých firem pod záštitou MPO. (Foto: Jens Schlüter, Leipziger Messe)

Na cestě k průmyslu budoucnosti

 „Těžiště veletržního dua je dané,“ zdůrazňuje projektová ředitelka Kersten Bunke. „V období technologických změn se prostřednictvím speciálních prezentací a akcí v rámci odborného programu dotýkáme témat, která již nyní hrají velkou roli v průmyslových vývojových odděleních a v budoucnu budou mít rozhodující vliv na změny ve výrobě.“ Mezi ně patří v roce 2021 speciální přehlídka „Aditivně + Hybridně – Výroba ve víru změn“ a „Sensorika – Pokračování na cestě k inteligentní výrobě a smart produktům“, které organizátoři koncipují vždy společně s příslušnými odborníky programové veletržní rady.

Odborný program s přidanou hodnotou pro business

Také doplňkové akce odborného programu, které spojují výzkum na straně jedné a zástupce z praxe, hospodářské politiky a mezinárodní sféry na straně druhé, činí z veletrhů Intec a Z důležitou komunikační platformu pro dialog mezi dodavateli a odběrateli. Odborný program zprostředkuje možnost zorientovat se a představí vhodné postupy, jak může průmyslová výroba přistupovat k velkým výzvám budoucnosti.

Důležitou součástí odborného programu veletrhů Intec a Z 2021 jsou mimo jiné odborné přednášky a konference týkající se transferu znalostí a inovací, a také odborná a vystavovatelská fóra k aktuálním tématům zpracovatelského průmyslu a subdodavatelské branže.

Veletržní duo vytváří profesionální rámec pro získávání a upevňování dlouhodobých obchodních vztahů. Také v roce 2021 zve uskupení Enterprise Europe Network se svými saskými partnery vysta-vovatele a návštěvníky na burzu spolupráce „Contact: Business Meetings“. Cílem těchto setkání je zprostředkování možnosti navázat první kontakty mezi firmami, které hledají i mezinárodně půso-bící dodavatele a partnery.


Na veletrzích pravidelně probíhá (a v roce 2021 tomu nebude jinak) burza spolupráce „Con-tact: Business Meetings“. Cílem je zprostředkování možnosti navázat první kontakty mezi firmami, které hledají i mezinárodně působící dodavatele a partnery. (Foto: Jens Schlüter, Leipziger Messe)

Do Lipska z Česka i na otočku

Moderní výstaviště v Lipsku se nachází v severní části města přímo u dálnice A14. Doba jízdy z Prahy činí zhruba dvě a půl hodiny. Stejně dobře je Lipsko dosažitelné i vlakem, neboť sem z Česka každodenně míří řada spojů. Návštěva veletrhů se tak bez problémů dá zvládnout během jediného dne.

Ing. Pavel Pelikán

www.intec-lipsko.cz

www.z-lipsko.cz

Další články

Novinky z veletrhů a výstav
Materiály konstrukční kovové
Technologie spojování/ dělení materiálů
Nekonvenční technologie
Obráběcí stroje a technologie
Technologie tváření, slévárenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: