Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Strojírenské podniky v době pandemie
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Řada našich podniků naprosto nebyla na podobnou situaci připravená. Dnes se řeší nedostatek pracovníků z důvodu pandemie, příště to může být z důvodu stávky nebo živelných pohrom. Grumant má 28 let zkušeností, které nasbíral ve firmách v České republice, na Slovensku a dalších zahraničních firmách. Na základě těchto zkušeností nabízí celou škálu produktů a služeb. Na co by se nyní strojírenské podniky měly zaměřit?

TPV

První je technická příprava výroby. Pečlivě připravené výrobní postupy, NC programy a listy nástrojových sestav snižují nutnou úroveň kvalifikace obsluh strojů, a zároveň umožňují jejich snadnější vzájemnou nahraditelnost.

TPV v sobě zahrnuje celou řadu činností od přípravy technologických postupů po CNC programování. Na rozdíl od mnoha jiných firma Grumant aktivně a bezprostředně podporuje své zákazníky také v této oblasti. Pro tyto účely má silnou skupinu skvělých technologů a programátorů. Technologové připraví vzorové technologické postupy a časové studie. Ty se pak stanou základem pro rychlou tvorbu NC programů v prostředí CAM. Důležitou roli zde hraje spolehlivý a dobře odladěný postprocesor. Užitečná je také databáze nástrojů, která umožní rychlé programování bez zdlouhavého vyhledávání potřebných rozměrů nástrojů a řezných podmínek. To mimo jiné šetří čas programátorů a navyšuje jejich kapacitu. Grumant nabízí databázi nástrojů, včetně řezných podmínek pro CAD/CAM systém TOP SOLID.

Pro přenos programů je výhodné využít DNC sítě. Existuje celá řada softwarových produktů, které umožní organizovat a spravovat vaše CNC programy a související výrobní dokumentaci. To mimo jiné zahrnuje jejich archivaci, verzování a podobně. V současné krizi je výhodou i to, že se omezí kontakt mezi jednotlivými pracovníky.



‪Časový snímek dne umožní rozbor a následovnou optimalizaci výrobního procesu na jednotlivých strojích.‬ ‬
(Zdroj: Grumant)

Správa nástrojů – toolmanagement

Dalším důležitým prvkem je efektivní příprava nástrojů. Jak již bylo zmíněno, firma Grumant se zabývá již 28 let jejich prodejem. Celou tuto dobu se soustředí primárně na podporu svých zákazníků v oblasti toolmanagementu a za tuto dobu získala velmi cenné zkušenosti s provozováním výdejních automatů na nástroje, tzv. toolboxů, kterých v současné době provozuje více než 90 kusů. Díky těmto automatům mají seřizovači a obsluhy strojů neustálý přístup k nástrojům, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Všechny toolboxy jsou online monitorovány z centrály v Praze, a v případě jakýchkoliv problémů dochází k okamžitému zásahu. Grumant má početný tým odborníků specializovaných právě na výrobní automaty. To je podmínkou jejich úspěšného provozu a servisu.

Automatizace

Další oblastí, kterou se firma Grumant zabývá, je průmyslová automatizace. Průmyslový robot Zerobot umožňuje zakládat surové kusy, automatické a mechanické svěráky a palety. Jejich upnutí na stole stroje zajišťuje základní deska se systémem upnutí s nulovým bodem od stejného výrobce. Celý systém je ovládán pneumaticky, což je podmínkou pro automatizaci upínání. Stlačený vzduch se používá pro uvolnění upínacích čepů, k jejich uzamčení dojde automaticky po přerušení přívodu vzduchu. Ten se také používá k odfouknutí třísek z vnitřní dutiny disku. Další dva vzduchové kanály se používají pro obsluhu upnutého zařízení, např. pro sevření a rozevření čelistí automatického svěráku.

Zajímavou možností je propojení robota se staršími stroji bez nutnosti větších zásahů do stroje. Pneumatické svěráky ovládá robot přívodem vzduchu přes úchopník. Není tak nutné instalovat hadice průchodkou stolu. Spuštění programu provádí opět rameno robota přes speciální mechanický převodník. Není potřeba zasahovat do PLC stroje.

Systém upnutí s nulovým bodem Zero Clamp najde uplatnění i mimo automatizovaný výrobní proces. Díky tomuto systému je možno zkrátit vedlejší časy související s upínáním a seřizováním obrobku až o 90 %, a tím přinést rychlé úspory a navýšení strojní kapacity při zachování stávajícího strojního zařízení a obsluhy, a to s relativně nízkými náklady. Zároveň je Zero Clamp součástí a základnou systému robotizace Zerobot, proto jeho zavedení do výroby, mimo okamžité prudké navýšení produktivity, vytváří technickou základnu pro snadnou následnou instalaci robotického systému.

Při práci u našich zákazníků pořizujeme časové snímky, z kterých vyplývá, nakolik je využita strojní kapacita. Na základě získaných dat můžeme konstatovat, že se její využití v průměru pohybuje okolo 60 %. Mnohdy se však setkáváme i s nižšími čísly. Jako příklad prezentujeme časový snímek, kde se jedná pouze o 52 %. Vzhledem k dvousměnnému provozu byl stroj v jednom dni v provozu pouhých 8 hodin 20 minut. Stroj Hermle s robotem Zero funguje u našeho zákazníka 22 hodin denně sedm dní v týdnu. To je obrovský rozdíl.

Výrobní audit

Firma Grumant má dlouhodobé zkušenosti v oblasti řezných nástrojů, technologií a obráběcích strojů ve všech oblastech strojírenské výroby, od výroby drobných dílů po svařence s rozměry více než 20 metrů. Tyto zkušenosti se snaží nabízet svým zákazníkům a společně chtějí zvýšit kvalitu na úroveň západních podniků, nebo i vyšší. Formou technologických auditů přináší do strojírenských podniků nezávislý pohled na jejich vnitřní fungování. Správné využití získaných dat může zákazníky posunout k vyšším ziskům a větší konkurenceschopnosti. V rámci dodávek nástrojů jsou tyto audity prováděny zdarma. Během auditu sledují pracovníci Grumantu výrobní proces jako celek a mimo samotné obrábění i vedlejší procesy, jako je měření nebo manipulace s obrobky.


Robotizované pracoviště s robotem Zerobot 100v a strojem Hermle C250.
(Zdroj: Grumant)


Zdeněk Bělín, Dis.

www.grumant.cz 

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Štíhlá výroba a logistika
Automobilový průmysl
Automatizace, regulace
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: