Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Suché obrábění snižuje výrobní náklady
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Suché obrábění snižuje výrobní náklady

U předních světových firem v oblasti obrábění kovů bylo zjištěno, že další možností, jak výrazně snížit výrobní náklady a zvětšit produktivitu výroby, je obrábění bez používání řezné kapaliny

Nový trend obrábění označovaný v západoevropských státech zkratkou DM znamená soustružení, frézování a v určitém rozsahu i vrtání bez používání jakékoliv řezné kapaliny. Tento přístup umožňuje dosahovat velkých úspor výrobních nákladů a má značné výhody z hlediska ochrany životního prostředí.
Podle dostupných údajů se např. jen v Německu spotřebuje ve strojírenské výrobě za rok přes 75 tisíc tun různých druhů řezných kapalin. Je ovšem samozřejmé, že ne každé obrábění lze uskutečnit bez používání řezné kapaliny. Odhaduje se však, že nepoužíváním řezné kapaliny mohou klesnout náklady vynaložené na obrábění přibližně o 10 až 15 %. Evropský průmysl si pomalu začíná uvědomovat výhody metody DM, která se zatím využívá při obrábění přibližně 12 % hromadně vyráběných dílů. V USA je rozvoj v tomto směru poněkud pomalejší, ale i tam je o metodu DM velký zájem.

Výhody metody DM

Využití metody DM umožňuje dosahovat velkých úspor výrobních nákladů. V prvé řadě odpadnou náklady potřebné na nákup řezných kapalin a na jejich likvidaci po využití. Dále nejsou nutné investice do zařízení pro manipulaci, čištění a skladování řezných kapalin.
Manipulace, skladování, čištění a likvidace řezných kapalin je náročný a složitý proces s velkými riziky úniku. Přechodem na metodu DM lze získat čistější a zdravější dílny. Nedochází k rozprašování řezné kapaliny a ke vzniku nepořádku na pracovišti, takže se zlepší pracovní i životní prostředí a také bezpečnost práce. Odpadá nutnost čištění obrobků před následujícími operacemi, čímž se zmenší riziko vzniku alergických reakcí u pracovníků obsluhujících obráběcí stroje.
Obecně platí, že používání řezné kapaliny zejména na velmi výkonných CNC obráběcích strojích není bez problémů. Kromě úspory výrobních nákladů, ochrany životního prostředí a zdraví má metoda DM další výhodu, a tou je větší produktivita obrábění. Pokud se řezná kapalina přestane používat, je teplota při obrábění větší, ale také stálejší. To často znamená delší trvanlivost břitů nástrojů, lepší utváření třísky a větší výkon obrábění.

Řezné materiály pro DM

V současné době například švédská firma AB Sandvik Coromant ze Sandvikenu nabízí již řadu břitových destiček ze slinutých karbidů, určených speciálně k používání při obrábění metodou DM. Příkladem jsou destičky s označením Ultraspeed 4015 se zvětšenou tloušťkou vrstvy povlaku z oxidu hlinitého Al2O3 a další vývoj v této oblasti velmi rychle pokračuje. Vznikají nové řezné materiály vhodné pro obrábění metodou DM. Jsou to například cermety, řezná keramika, kubický nitrid boru a umělé polykrystalické diamanty.
Bylo také přijato rozhodnutí, že v budoucnosti budou strategické řezné materiály vyvíjeny vždy v provedení pro obrábění s řeznou kapalinou i pro obrábění za sucha, tedy metodou DM.
Volbou vhodného druhu řezného materiálu a jeho aplikací pak bude možno optimalizovat různé oblasti použití metody DM a dosáhnout značných úspor nákladů na obrábění, a tím i celkových výrobních nákladů.
Vladimír Roček

Další články

Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: