Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> SW pro průmyslové aplikace
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura: Automatizace, regulace

SW pro průmyslové aplikace

div>Jedním z prvních míst, kde si počítačová technika našla své nezastupitelné místo, je oblast průmyslových aplikací, a to zejména na poli měřících a řídicích systémů a dále všude tam, kde je potřeba sbírat data, vyhodnocovat je a na základě výsledků provést odpovídající akce či zobrazení.

Vizualizační systémy ve formě rozhraní člověk-stroj (označované jako MMI nebo HMI - z anglických zkratek) nebo rozsáhlejší komplexní systémy rozšířené o sběr dat a řízení (SCADA) jsou často nepostradatelnou součástí moderních strojů a technologických celků, laboratorní a testovací pracoviště se zase neobejdou bez měřicích přístrojů využívajících výpočetního výkonu, zobrazovacích možností a úložných kapacit dnešních počítačů.
Je samozřejmostí, že bez kvalitního programového vybavení nemůže počítač sám vykonávat složité úkoly na něj kladené, a tudíž i společnosti zaměřené na výrobu a montáž počítačových systémů zařazují do své nabídky programové balíky, umožňující snadno požadované funkce implementovat, případně také nabízejí vlastní vývojové kapacity pro řešení zákaznických problémů.
Nejinak je tomu i u společnosti Elcom-IPC, která ve svém standardním katalogu nabízí několik vybraných produktů pro snadnou uživatelskou tvorbu měřicích a řídicích aplikací pod operačními systémy řady MS-Windows. Jako příklad uveďme systémy LabView a BridgeView firmy National Instruments a dále pak z oblasti tuzemských producentů systém Promotic společnosti Microsys.

Globální dohlížecí a monitorovací systém

Vzhledem ke speciálním nárokům některých zákazníků je často třeba přistoupit k tvorbě zakázkového programového vybavení či celých systémů. Jelikož se firma Elcom-IPC snaží vycházet všem požadavkům maximálně vstříc, vyvinula v minulosti řadu specifických řešení. Jeden z rozsáhlejších systémů se pokusíme v krátkosti popsat, jako nástin možností a používaných technologií.
Tímto systémem je Globální dohlížecí a monitorovací systém pro hlídání správné funkce obecně jakýchkoli zařízení. Systém je v současné verzi vybaven komponentami pro sledování provozního stavu počítačů na síti prostřednictvím protokolu SNMP a dále pak pro vzdálený dohled přes autonomní jednotky s GSM modemy. Pro výstup hlášení je možno využít kterékoliv ze široké nabídky rozhraní, aktuálně například e-mail, SMS, pagery apod.

Funkce systému

Globální dohlížecí a monitorovací systém je založen na univerzálním jádru, které zpracovává stavy ze vstupních serverů a na základě definovaných podmínek předává zprávy na zadané výstupy. Veškeré vazby mezi komponentami jsou dynamické, technicky založené na technologii COM (Component Object Model), kdy jednotlivé uzly mohou být distribuovány na různé počítače na síti (použití DCOM).
Každý PC, jehož stav je monitorován prostřednictvím protokolu SNMP, je vybaven standardní SNMP službou s rozšiřujícím agentem, který poskytuje například informace o teplotě ve skříni, otáčkách ventilátorů, napájecích napětích, volném místě na disku, využití operační paměti a další užitečné informace včetně možných uživatelských rozšíření. Na straně monitorovacího systému je pak spuštěn SNMP manažer, který sbírá data ze všech počítačů a dále pak i síťových komponent vybavených SNMP správou, údaje vyhodnocuje dle zadaných mezí a ve formě zpráv je dává k dispozici pro rozeslání všem zainteresovaným. Podotkněme, že toto je pouze jedna z aktuálně nabízených komponent, obdobné diagnostické funkce poskytnou také vzdálené autonomní jednotky s komunikací přes modemy (GSM, JTS), důležité informace podá též server kontrolující průchodnost TCP/IP spojení či jednoduchý server pro monitorování stavů digitálních vstupů.

Dálková diagnostika

Veškeré zprávy se po zpracování dostanou zvolenou cestou ke svému adresátovi, například servisnímu technikovi, který může ještě dříve, než se vyskytne problém, zjednat nápravu, konkrétně např. tím, že včas vymění opotřebovaný ventilátor na chladiči procesoru některého z důležitých počítačů v technologii uživatele. Důležitou vlastností celého systému je jeho plná integrace internetového rozhraní, kdy všechny činnosti spojené s administrací a prohlížením stavů zařízení jsou prováděny v rámci internetového prohlížeče kteréhokoliv počítače s přístupem do podnikové sítě.

Další články

Automatizace, regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: