Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Technická podpora očima aplikačního inženýra
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Technická podpora očima aplikačního inženýra

V minulém vydání nám Ing. Jan Klement, technický ředitel společnosti SKF CZ, představil profesi aplikačního inženýra. Druhá část třídílného seriálu přináší další pohled (nejen) na aplikační inženýrství.

O tom, s čím se ve své práci potkává, nám řekl aplikační inženýr Ing. Jiří Kubice.


Ing. Jiří Kubice, aplikační inženýr SKF

 

Jak vypadá vaše práce, pokud se na vás zákazník obrátí například s žádostí o pomoc při výběru ložiska?

Ing. Kubice: Spolupráce na vývoji nového zařízení je jedna z nejzajímavějších částí naší práce. Zákazník se však obvykle neobrací přímo na mne, ale na obchodního zástupce SKF, protože vše musí proběhnout na základě schváleného obchodního projektu, v němž jsou také dohodnuty podmínky technické podpory. Když spolupracujeme na vývoji nového uložení pro takové zařízení, začínáme vytipováním ložisek podle způsobu provozu, následně se řeší velikost ložisek a doporučení konstrukce souvisejících dílů, jako je hřídel nebo ložiskové těleso, a způsob mazání. Provádíme také výpočty trvanlivosti, různé analýzy a simulace v konkrétních provozních podmínkách.

Můžete uvést nějaký příklad takovéto spolupráce?

Ing. Kubice: Spolupracovali jsme například na vývoji zařízení pro testování náprav nákladních automobilů. Jde o zařízení, do kterého se namontuje testovaná náprava opatřená „falešnými“ koly, která během testů stojí a roztáčejí se pouze náboje kol. V daném případě se jednalo o vývoj zcela nového zařízení, jaké nemá obdoby a jehož konstrukce využívá atypické uložení jdoucí proti všem zvyklostem. Při vývoji se řešilo mnoho problémů, jak ze strany provozu, tak vlastní konstrukce. Následně se celé zařízení namodelovalo včetně ložisek a zatížení a byly provedeny výpočty trvanlivosti. Výsledkem simulací bylo, že ložiska byla vyměněna za větší, protože ta původně navržená nevyhověla. Nyní se staví prototypy, které se budou zkoušet, a následně získáme zpětnou vazbu z provedených testů.


Při vývoji zařízení pro testování náprav se celé zařízení namodelovalo včetně ložisek a zatížení a byly provedeny výpočty trvanlivosti.

Jak dlouho taková spolupráce na vývoji trvá?

Ing. Kubice: Většinou se jedná o roky – od prvních výpočtů až po analýzu ložisek z testovaného prototypu.

Máte vždy nějak zajištěnou zpětnou vazbu od zákazníků?

Ing. Kubice: Když se zákazník neozve, většinou jsme poradili dobře (smích). Ale pokud u konstrukce stojíme od začátku, jde o dlouhodobou spolupráci, kde zpětnou vazbu zajištěnou máme a projeví se minimálně v objednávce ložisek na sérii. Často s takovými zákazníky spolupracujeme dlouhodobě – ne na vývoji jediného zařízení, ale třeba desítky let.

Poskytujete i nějaké krátkodobější služby?

Ing. Kubice: Ano, samozřejmě. Často volají uživatelé z provozu, že mají problém, a ptají se, co mají udělat jinak. V takovém případě zjišťujeme, jak dotyčná aplikace vypadá a jak je provozována. Zjistíme-li například, že se jedná o prašné prostředí a že těsněním proniká prach do ložisek, doporučíme jiné těsnění. Případně můžeme doporučit použití vnějšího těsnění a vyplnění prostoru plastickým mazivem, aby se zvýšila těsnicí schopnost daného uložení a ochránilo se tak před průnikem prachu.

Můžete uvést i nějaký jiný příklad toho, co zákazníci požadují?

Ing. Kubice: Zákazníci se také často ptají, jak u staršího stroje nahradit již nevyráběné náhradní díly. Jindy zjišťují možnost provozu stroje v jiných podmínkách, než jaké udává výrobce stroje – typickým příkladem jsou sériově vyráběné elektromotory s předepsaným rozsahem provozních teplot, který nemusí odpovídat konkrétním provozním podmínkám. Výsledkem naší rychlé analýzy pak může být, že doporučíme jiné mazivo pro širší rozsah teplot.

Co k provádění takovýchto analýz potřebujete?

Ing. Kubice: Především selský rozum. To je první nástroj, který aplikační technik používá. Kromě toho samozřejmě také celou řadu pokročilých výpočtových nástrojů, metod a know-how SKF získané v průběhu 110 let na trhu.

Závěrem dnes dejme opět slovo technickému řediteli Ing. Janu Klementovi...

Ing. Klement: V souvislosti s prací aplikačního technika bych chtěl připomenout, že my primárně nekonstruujeme, my aplikujeme. Tím, že aplikujeme chytře, jsme schopni i pro velmi specifické provozní podmínky nabídnout některé ze standardních řešení. Nestandardní řešení nabízíme jen tehdy, pokud žádné ze standardních řešení nevyhovuje podmínkám zadání. Našimi zákazníky jsou tyto služby vyžadovány a také velmi oceňovány – mohou si být totiž jisti, že jsme zvážili všechna pro a proti a zvolili, resp. aplikovali pro ně nejlepší možné ekonomicky obhajitelné technické řešení

Děkujeme za rozhovor.

SKF CZ

dominika.hanova@skf.com

www.skf.cz

Další články

Převody/pohony/ložiska/spojky
Renovace a údržba

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: