Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Technické školství u nás zcela propadlo
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura:

Technické školství u nás zcela propadlo

Josef Toman

MM: Pane řediteli, i když se dá předpokládat, že většina čtenářů vaši společnost zná, mohl byste ji alespoň v krátkosti představit?

Ing. Toman: Společnosti B. O. S., spol. s r. o., vznikla jako obchodní firma v roce 1990. Zpočátku byla její činnost zaměřena hlavně na prodej seřizovacích přístrojů pro NC a CNC stroje, měřidla a přístroje pro strojírenské podniky. Postupem doby byl rozšiřován obchodní program o nářadí, nástroje, zařízení a v omezené míře i o stroje. V roce 1999 došlo k radikálnímu rozšíření sortimentu o výrobky firmy Hahn + Kolb, která patří mezi největší evropské obchodní firmy. Díky tomu dnes disponujeme velmi širokým sortimentem nářadí, nástrojů, měřidel, přístrojů, strojů a zařízení, který čítá cca 60 tisíc druhů. Musím ale podotknout, že náš obchodní program mimo výrobky Hahn + Kolb obsahuje ještě výrobky jak českých, tak i zahraničních firem. Rozsáhlý sortiment výrobků a služeb je naší hlavní devizou v podnikání.

MM: Charakterizujte prosím současnou technickou úroveň českých obráběcích a tvářecích strojů a jejich konkurenceschopnost na zahraničních trzích a v tuzemsku.

Ing. Toman: Úroveň českých obráběcích strojů byla dobře patrná na 3. ročníku IMT v Brně v září letošního roku. Některé české firmy zde představily nové výrobky, které budou jistě konkurenčně schopné. Za rozhodující však považuji, že výrobní firmy vidí perspektivu dalšího rozvoje v řešení uceleného souboru stroj - nástroj - software - technologická aplikace. Čeští výrobci si již vydobyli dobré pozice na zahraničních trzích a i v tuzemsku, ale pro jejich neustálé obhajování musí vynakládat nemalé úsilí.

MM: Jaká je současná poptávka po strojích a jakým směrem se bude ubírat?

Ing. Toman: Náš okruh zákazníků lze rozdělit na dvě skupiny. První tvoří zákazníci, kteří mají zájem o komplexní řešení celého systému stroj - nástroj - software - technologické aplikace. Zde spolupracujeme přímo s výrobci a jejich odbornými útvary ve smyslu naplnit představy zákazníků. V dnešní době to představuje denní konfrontaci výrobek - cena - kvalita - dodací lhůta. Druhou skupinu zákazníků tvoří ti, kteří již provozují obráběcí a tvářecí stroje a kterým dodáváme nářadí a nástroje. Perspektivnější se mi jeví první skupina, ale vše je nakonec otázka finančních prostředků a jejich účelného využití.

MM: Jak byste charakterizoval úroveň českých výrobců z hlediska personální konstrukční a technologické vybavenosti v evropském kontextu?

Ing. Toman: Vzhledem k tomu, že v převážné míře jsme dodavateli předních českých firem, můžeme vzájemně porovnávat jednotlivé výrobce. Tam, kde privatizace proběhla velmi rychle a nový majitel měl jasnou vizi o budoucnosti podniku, lze z větší části konstatovat, že takovéto firmy jsou samozřejmě v popředí daného oboru. Předpokládá to však investovat do všech kategorií, což je velmi náročné, a to nejen finančně. Dnes vidíme, že podnikům chybí kvalifikovaní odborníci nejen např. v konstrukci a technologiích, ale i ve výrobě. Školství v celé své řadě, počínaje učilišti a konče vysokými školami, zcela propadlo. Špičkové stroje, zařízení a technologie můžete nakoupit jak od tuzemských, tak hlavně zahraničních dodavatelů, ale kvalitních odborníků budou mít strojírenské podniky nedostatek. A v tom v evropském kontextu jednoznačně prohráváme.

MM: Jak vaši dodavatelé reagují na současné požadavky trhů? Jak se díváte na problematiku marketingově orientovaného výzkumu a vývoje?

Ing. Toman: Tuzemští i zahraniční dodavatelé se potýkají v současné době s trvající recesí a dle toho pak můžeme usoudit, jaké dopady to na jejich podnikání má. Problémy jsou nyní u většiny tuzemských firem. Je potřebné vědět, že i naši odběratelé požadují větší rabaty na dodávané výrobky a služby. Pochopitelně si tímto snižují své náklady. Lze říci, že většina našich dodavatelů reaguje promptně na naše požadavky, ale na druhé straně je pravdou, že sortiment některých firem se spíše zužuje než rozšiřuje. U zahraničních firem je spíše k vidění pravý opak. Náš zahraniční partner zvyšuje počet nových výrobků ročně minimálně o 5 %, což je ve výsledných číslech poměrně velký nárůst. Nové výrobky v návaznosti na technologie zde vznikají skutečně cíleně - lze hovořit o vazbě na marketingově orientovaný výzkum a vývoj. U nás si tento přístup může dovolit jen málo našich dodavatelů.

MM: Jaký bude podle vás vývoj marží obchodních společnosti za situace, kdy se zvyšují tuzemské náklady a pokračuje celosvětový trend snižování ceny finálních výrobků?

Ing. Toman: V předchozích otázkách jsem již na to částečně reagoval. Jistěže dochází ke snižování marží, ale my musíme nabídnout zákazníkovi takové služby, které nám tento propad částečně zacelí. Na druhé straně musíme zvyšovat obrat. V neposlední řadě máme pořád snahu sortiment rozšiřovat. Odběratelé od malých až k těm velkým v nás musí vidět partnery, kteří neustále přicházejí z něčím novým. Vše, co jsem vyjmenoval včetně snahy více vyvážet, je velmi těžké, ale ne nesplnitelné.

MM: Jakou úlohu hrají v současné době a jak se budou vyvíjet obchodní společnosti za situace, kdy většina podniků usiluje o přímý vztah s odběratelem?

Ing. Toman: Zde bych s vámi polemizoval. Podniky mají snahu o přímý vztah jen tehdy, bude-li to pro ně ekonomicky výhodné. Toto má své opodstatnění, kde je nabízena špičková technologie v celé své šíři, která se u zákazníka ověřuje. Ale následně při opakovaných dodávkách už to nemusí být pravda. Pokud budeme významnými partnery našich dodavatelů, pak bychom přece měli dosáhnout lepších rabatů než jednotlivý podnik. Myslím si však, že naše snaha po co nejširším sortimentu musí sehrát v budoucnu svou úlohu. Shrnul bych to asi takto: široký sortiment - kvalita - rychlé dodací lhůty - přijatelná cena - služby, to musí být pro naše zákazníky přínosem.

MM: Jaké metody financování vývozu používáte a jaký máte pohled na současné přístupy bank k profinancování obchodu strojírenskými výrobky?

Ing. Toman: Z našeho pohledu používáme standardní metody financování vývozu. S profinancováním obchodu máme určité problémy, ale náš "bankovní partner" má pro nás pochopení, takže si nestěžujeme. Řekl bych, že jejich nabídka převyšuje naši poptávku.
Děkujeme vám za rozhovor
Ing. Josef Toman
generální ředitel B.O.S., spol. s r. o.

Další články

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: