Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Technologické předváděcí centrum v Moravanech u Brna
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Technologické předváděcí centrum v Moravanech u Brna

Jedno z největších strojírenských technologických předváděcích center provozuje firma Imtos, spol. s r.o., ve svém sídle v Moravanech u Brna.

„Pro naše zákazníky je velmi důležité, aby pro své výrobní procesy zvolili nejvhodnější technologii. Stejně tak je pro ně důležité, aby měli jistotu, že dokážou ze své investice vytěžit maximum a plně využít potenciál zvoleného řešení.

Naše technologické předváděcí centrum jim tuto jistotu dává. Odbornou a technologickou podporu našim zákazníkům poskytujeme již 25 let od vzniku naší firmy. Využití know-how světových výrobců při volbě, optimalizaci i servisu jim dává konkurenční výhodu. Proto jsme při projektování našeho nového sídla v Moravanech věnovali velkou pozornost technologickému centru, odbornému a servisnímu zázemí,“ uvádí vedoucí obchodu firmy Imtos Petr Teverný. Technologické centrum na ploše 800 m2 otevřel Imtos hned po přestěhování do nového sídla v Moravanech na přelomu let 2014/15. Centrum poskytuje prostor pro zákaznické testy, předvádění nových strojů a technologií, vývoj speciálních komponent a přípravků, výrobu nultých sérií, předávání strojů i školení, semináře a další odborné akce.


Technologické centrum Imtos

 

Testování strojů před koupí

Technologické centrum umožňuje zájemcům o strojírenské technologie, stroje i nástroje otestovat, nakolik je zvolená varianta vhodná pro konkrétní výrobní operace na skutečných obrobcích už ve fázi výběru. Zákazník dodá požadované parametry, technici Imtos připraví odpovídající podmínky a nastaví testovaný stroj pro simulaci plánovaného provozu. Zákazník přijede s obrobky a může se celého testovacího procesu a jeho vyhodnocení na místě účastnit.
 


Měření přesnosti 3D přístrojem Wenzel

Testování pro zefektivnění výroby

Testování v technologickém centru dává možnost zkvalitnit už běžící výrobní proces. Technici Imtos (případně ve spolupráci s výrobcem konkrétního zařízení) mohou nasimulovat podmínky konkrétní výroby. Poté lze opakovaně zkoušet nové výrobní postupy, nová nastavení stroje, nové nástroje, případně média. Výstupní data umožní optimalizovat výrobní proces a maximálně využít potenciál užívaných technologií.

Testy médií

Na průmyslových pračkách instalovaných v Technologickém centru Imtos (například Mafac Java nebo Pero R1) probíhá testování vhodnosti jednotlivých médií a způsobů čištění pro různé obrobky, formy znečistění, požadované výsledné parametry a konkrétní výrobní podmínky. Průběžně se testuje čištění s médii na vodní bázi, v rozpouštědlech a modifikovaných alkoholech.

Nulté série

Instalované stroje umožňují výrobu nultých a předvýrobních sérií různých obrobků.

Vyhodnocení testů

Vyhodnocení testů obrábění probíhá s využitím 3D souřadnicového měřicího přístroje Wenzel.

Prezentace skladových strojů

800 m2 plochy technologického centra skýtá prostor pro prezentaci průřezu aktuální nabídkou dodavatelů. V centru jsou instalována například 5osá obráběcí centra, soustruhy a průmyslové pračky. Soubor strojů je průběžně obměňován podle aktuální nabídky výrobců.

Semináře, odborné akce

Prostory Technologického centra Imtos poskytují zázemí pro semináře a další odborné akce. Pravidelně zde probíhá například praktická část semináře Průmyslové čištění (spojená i se zákaznickým testováním).


Semináře v technologickém centru

 

Školení obsluhy

Zkušení technici (mnohdy ve spolupráci se specialisty výrobce) zaškolí obslužný personál pro bezproblémový náběh výroby nebo i v jejím průběhu.

Necelé tři roky provozu technologického centra prokázaly jeho opodstatnění. Mnoha partnerům testy pomohly při volbě nejvhodnější technologie a jejího nastavení pro konkrétní podmínky. Výsledky testů vhodnosti médií pro konkrétní čisticí procesy významnou měrou přispěly ke zlepšení ekologické bilance výrobních provozů.

Imtos 
Umístění na MSV: pavilon P, stánek 119

Michal Churavý

michal@churavy.cz

Další články

Novinky z veletrhů a výstav
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: