Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Technologie zpracování plechů od A do Z
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Technologie zpracování plechů od A do Z

Trojice konferencí s názvem Technology days 2019 hostila zájemce o tvářecí technologie v Praze, Prostějově a v Beladicích na Slovensku. Pořádala ji společnost Exinco, která na českém a slovenském trhu zastupuje několik špičkových zahraničních výrobců tvářecí techniky. Obchodní zástupci pěti z nich přijeli účastníkům konference představit novinky z vlastních výrobních portfolií. Konkrétně se jednalo o společnosti Zani, Muffato, Iron, Sangiacomo a Hürsan.

Konferenci odborníků specializovaných na štíhlou výrobu plechových dílů ze svitků (lisování, odvíjení, rovnání, podávání, ražení, klinčování, vysekávání, ohýbání) moderoval a překládal jednatel společnosti Exinco Josef Chromý.

Kompletní nabídka pro každého tvářeče

Navzdory tomu, že všechny čtyři zúčastněné italské společnosti pocházejí ze stejného silného průmyslového regionu severní Itálie, jejich lisy a ostatní zařízení si vzájemně nekonkurují, ale naopak se doplňují. Umožňují provádět kompletní spektrum tvářecích operací a představují širokou škálu tvářecích technologií od servolisů přes vysokorychlostní mechanické lisy a elektronické podavače až po celé manipulační linky na zpracování plechových dílů ze svitků. Paletu tvářecích technologií doplňují hydraulické lisy turecké společnosti Hürsan. Díky široké nabídce technologií na zpracování plechových dílů od několika milimetrů po výrobu celých karoserií uspokojí společnost Exinco každou poptávku z celé oblasti plošného tváření.

V rámci konference byly představovány jednotlivé stroje a jejich konfigurace, výrobní linky, ale také nadstavby ke strojům, jako je vzdálená diagnostika, preventivní údržba, sběr dat, řízení či využívání inovativních technologií při vývoji strojů.


Konference Technology Days 2019, kterou pořádala konzultační společnost Exinco, se v Praze zúčastnilo přes dvacet posluchačů.

Flexibilní výkonné servolisy

Specialista na výrobu servolisů společnost Zani od chvíle, kdy v roce 1960 vstoupila na trh, již vyrobila a úspěšně nainstalovala na pět tisíc lisů a její portfolio se skládá ze čtyř základních řad strojů. Jsou to excentrické lisy, lisy se zpomalením dolní úvrati, od roku 2008 společnost vyrábí také servolisy a v menším množství i vysokorychlostní lisy pracující rychlostí do 300 zdvihů za minutu. Řada, ze které byly později odvozeny servolisy, se nazývá Motion Master a vyznačuje se kloubovým uspořádáním. Pracovní síly lisu se pohybují v rozmezí 100 až 3 000 tun a rychlost do 200 zdvihů za minutu. Dvojitý kloub je vhodný zejména pro operace tažení. Výška zdvihu horního beranu se mění lineárně. Jednou z užitečných opcí těchto lisů je Link motion, která zabezpečuje vysokou stabilitu lisu tím, že lépe rozkládá síly působící na rám stroje. U servolisů s označením Servo Master bylo dosaženo vyšší flexibility, produktivity a redukce vlivu na životní prostředí. Vyznačují se možností upravovat rychlost v závislosti na složitosti dílu. Dříve byly tyto lisy vyráběny pouze jako těžkotonážní, dnes jsou v nabídce také menší, cenově přístupnější lisy s pracovní silou od 100 tun. Stroje jsou vybaveny menšími motory, které jsou levnější a úspornější. Vývoj servolisů Zani podpořila společnost Siemens, která dodává motory, ovládací panely i software. Stroje lze plně synchronizovat s příslušnou automatizací. Inovátorský přístup společnosti Zani ve vývoji strojů dokazuje např. využívání 3D technologií při konstrukci strojů pro ověření funkčnosti či zahrnutí prvků Průmyslu 4.0 do výbavy strojů, jako jsou senzory pro měření vibrací a prediktivní údržbu, analýzu dat pomocí softwaru od společnosti Siemens, či možnost dodávky stroje včetně příslušné automatizace.


Flexibilní a produktivní servolisy společnosti Zani přijel prezentovat Ing. Yarno Riva.

Podavač pásů zrychlí výrobu

Společnost Muffato postavila své portfolio na třech produktových pilířích. Jsou jimi vysokorychlostní mechanické lisy, vysokorychlostní podavače a repasované lisy. Základ lisů tvoří svařovaná, tepelně upravená konstrukce, válce zabezpečující pohyb beranu při vysekávání jsou z kalené chromované ušlechtilé oceli. Lisy pracují rychlostmi od 100 do 1 000 zdvihů za minutu a jsou vhodné pro výrobu zejména menších dílů, např. pro elektronický průmysl. Stroje jsou z drtivé většiny vyráběny zakázkově podle potřeb uživatele. Podavače DIMAC zabezpečující neustálý přísun plechových pásů do stroje jsou vyráběny v Japonsku. Prostřednictvím videa byla demonstrována jednoduchost nastavení podavače i jeho možnosti. Podavače s označením HS nebo RF se vyznačují kompaktními rozměry a snadným ovládáním. Typ RF lze použít pro pásy o šířce 70 až 500 mm. Posun je pak možný maximálně rychlostí 300 zdvihů za minutu.


Automatizované linky na zpracování plechů ze svitků společnosti Iron posluchačům představil Francesco Falghera.

Automatizované linky pro zpracování svitků

Výrobce linek na automatizované zpracování svitků, společnost Iron, se specializuje zejména na manipulaci se svitky, podélné i příčné dělení svitků, automatizované vysekávání a ohýbání dílů přímo ze svitků, laserové řezání dílů a specializované linky na komplexní výrobu dílů přímo ze svitku. Uživatel má na výběr dvě možnosti konfigurace linky: jednou je zpracování plechů ze svitků, druhou je linka na příčné dělení svitků (přístřihy), které jsou pak dále zpracovávány. Linky jsou vysoce produktivní a rychlé. Linky na příčné dělení svitků obvykle obsahují motorizované odvíječe, nakladače svitků, vstupní jednotku, rovnačku svitků s jednadvaceti válci, podávací stůl, elektronický válcový podavač, nůžky, stohovač, stůl pro stohování a odváděcí dopravník. Stohovače jsou vyráběny od 2 000 mm do 12 000 mm délky, minimální přířez je 400 mm. Pracovní rychlost je nabízena ve třech verzích: 0–20 m.mim-1, 0–40 m.mim-1, 0–60 m.mim-1. Nejnovější odvíječe jsou vybaveny enkodérem pro kontrolu odvíjeného množství plechů. Princip odvíječe se liší podle hmotnosti plechových dílů: do 10 tun je odvíjení prováděno tažením, nad 10 tun je odvíjení tlačené. Rovnač může mít podle typu aplikace mnoho podob. Moderní opce rovnače umožňují snadnější navádění nového svitku či jednodušší čištění. Na požádání je možné spojit do jednoho zařízení operaci rovnání i podávání. Samozřejmostí jsou také zákaznické modifikace celých linek.

Excentrické mechanické lisy různých konstrukcí

Společnost Sangiacomo vyrábí již od šedesátých let excentrické mechanické lisy. Typickou charakteristikou setrvačníkových lisů je C rám a lisovací síla od 10 tun do 450 tun. Druhou variantou jsou lisy přímé (sloupové) s lisovací silou od 50 tun do 500 tun. Přestože se firma věnuje zejména sériové výrobě lisů (stovky lisů ročně), až osmdesát procent z nich je zákaznicky přizpůsobeno. Už u menších lisů rostou požadavky na osazování nejdůležitějších funkcí senzory pro snažší kontrolu lisovacího procesu podle požadavků Průmyslu 4.0. Všechna sledovací zařízení jsou dnes již běžně součástí lisů a měřené hodnoty jsou automaticky zobrazovány na ovládacím panelu lisu. Stejně rostou také požadavky na produktivitu strojů při menších výrobních sériích. Až sedmdesát procent lisů je osazeno konzolami pro snadnou výměnu nástrojů a hydraulickým systémem upínání, které zkrátí přípravné časy.


Vlastnosti excentrických mechanických lisů Sangiacomo ve své prezentaci uvedl Mauro Buriola.

Vychytané hydraulické lisy díky vlastnímu vývoji

Jediná zúčastněná společnost nepocházející z italského regionu – turecká společnost Hürsan – dostala slovo závěrem konference. Výrobní portfolio společnosti se skládá výhradně z hydraulických lisů různých konfigurací. Stroje lze zákaznicky upravovat. Veškeré hydraulické díly, které jsou v lisech využívány, dodává výhradně společnost Bosch Rexroth, elektrická zařízení zase společnost Siemens. Hürsan se navíc jako jediná společnost v celém Turecku pyšní přízní státní podpory, která sponzoruje výzkum a vývoj hydraulických lisů. Vedle nových variant hydraulických lisů je pozornost vývojových pracovníků věnována např. snižování spotřeby či vývoji užitečných opcí, jako je např. zabezpečení paralelnosti beranu, stolu i plechového dílu či možnost vysunutí a otočení horního nástroje až o 180° při opravách mimo pracovní prostor stroje.


Hydraulické lisy Hürsan a jejich technické specifikace předvedl Mahmet Sari.

Výše popsané stroje a příslušenství jsou jen velmi malou ukázkou z portfolia jednotlivých společností, které se účastnily konference Technology Days 2019. Osobně si myslím, že účast na konferencích tohoto typu je nejlepší způsob, jak představit zájemcům o tvářecí technologie dostupné možnosti, které díky společnosti Exinco lze dnes snadno pořídit také na českém a slovenském trhu. Pestrost nabízených technologií a organizaci konference pozitivně hodnotili a ocenili také návštěvníci ve všech třech místech konání.


Eva Buzková

Eva.buzkova@mmspektrum.com

 

 

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Výzkum/ vývoj
Automatizace, regulace
Technologie tváření, slévárenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: