Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Těsnění pro chemická čerpadla
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Těsnění pro chemická čerpadla

Pod značkou Parofluor představuje společnost Parker Hannifin GmbH, člen americké skupiny Parker Seal Group, těsnicí O-kroužky z perfluoroelastomerů, určené pro nejvyšší nároky ve výrobě polovodičů a v raketové technice, ale především pro zajištění nulových emisí u chemických čerpadel a armatur.

I když označení perfluoroelastomer (FFKM) je pro tyto materiály vznikající jako kopolymer tetrafluorethylenu (TFE) a perfluormethylvinyletheru (PFMVE) poněkud zavádějící, jejich vlastnosti se více blíží elastomerům na rozdíl od jiných polymerů, jako například PTFE. Proti standardním elastomerům ale mají podstatně vyšší teplotní a chemickou odolnost. Odolávají většině extrémně agresivních anorganických a organických látek, kyselin a alkálií, leteckých a raketových paliv (hydrazinů a tetroxidu dusíku) při použití jako statická i dynamická těsnění; nicméně u některých rozpouštědel, jako jsou tetrachlormethan, 2-methyltetrahydrofuran, tetrachlorethylen a tetrahydrofuran je použití O-kroužků Parofluor omezeno pouze na statická těsnění. Jako všechny elastomery jsou i perfluoroelastomery permeabilní pro plyny. Možné úniky závisí na druhu plynu, typu elastomeru (v tomto ohledu jsou FFKM nejlepší se součinitelem F [cm3.cm1.s-1.bar-1. 10-8] pro hélium s hodnotou 4), a dále na teplotě a tlaku. Teplotní použitelnost se podle druhu směsi pohybuje od -30 do 300 °C.

Volba materiálu podle aplikace

Těsnicí O-kroužky se dodávají ve 4 skupinách směsí podle aplikace: standardní směsi, speciální směsi, vysokoteplotní směsi a speciální směsi pro polovodičovou a ultračistou techniku, a to ve 2 typech pro suché procesy a ve 3 typech pro mokré procesy. Základním typem pokrývajícím většinu aplikací do teploty 260 °C je standardní směs bílé barvy s titandioxidovým plněním V3860-75. Univerzálním typem pro chemické a vysokoteplotní aplikace je standardní směs černé barvy V8545-75 s plněním, s vysokou chemickou stabilitou, vysokou teplotní odolností až do 300 °C, vysokou odolností vůči stárnutí za tepla a jako nejlepší typ pro horkou vodu a přehřátou páru. Pro náročné petrochemické aplikace s chemickou odolností na úrovni směsi V3860-75, s vysokou pevností v tahu až 21,8 MPa při tvrdosti 90±5 Shore A a zejména s odolností proti poškození explozivní dekompresí byla vytvořena speciální směs V8588-90.
Směs V8742-70 byla nedávno schválena americkou agenturou FDA pro použití v potravinářství, biochemii, farmacii a genové technologii. Vyhovuje i podmínkám pro pracoviště Clean-in-Place (CIP) a Steam-in-Place (SIP) se sterilizací vodní parou při 150 °C, kde již fluoroelastomery nestačí.
V polovodičové technice vyžadují zvláštní podmínky plazmového leptání v kyslíku a směsi kyslíku a hexafluorethanu zvláštní zesíťované směsi připravované ultračistou technologií a odolné vůči oxidačnímu napadení, s vysokou chemickou odolností a nízkou permeabilitou pro plyny. Základem jsou typy V8562-75 a V3879-75.

Konstrukční řešení těsnicích O-kroužků

Teplotní roztažnost perfluoroelastomerů (FFKM) je mnohem větší (asi 22 % při ohřevu na teplotu 250 °C) než u nitril-butadienových elastomerů NBR, např. Perbunanu, Hycaru, Krynacu aj. Na to je třeba brát ohled při úvaze ucpávkové drážky, která nesmí být při normální teplotě vyplněna těsněním z více než 75 %, nemá-li dojít k jeho vytlačení při ohřevu. U vakuových těsnění je nutné 100% vyplnění. Perfluoroelastomery mají i příznivé hodnoty pružnosti po odlehčení.
U dynamických těsnění v radiálním uložení je pro správnou funkci významné i opracování povrchu v místě kontaktu u nepulzujících uložení Ra = 1,6 při Rmax = 6,3 a u pulzujících Ra = 0,8 při Rmax = 3,2; drážky u nepulzujících Ra = 3,2 při Rmax = 12,5 a u pulzujících Ra = 1,6 při Rmax = 6,3. Pro výpočet a výběr materiálu O-kroužků poskytuje Parker Hannifin informační CD-ROM inPHorm
V katalogu výrobce je více než 2000 různých typů standardních O-kroužků s vnitřním průměrem x průřez od 0,74 x 1,02 mm po 658,88 x 6,99 mm v metrické i palcové řadě. Za zmínku stojí, že v urgentních případech se vyrábí v závodech Pleidelsheimu (SRN) a v Lexingtonu, KY (USA) malé série standardních O-kroužků od 50 do 1000 kusů z 19 materiálů vnitřních průměrů 2 - 100 mm a průřezů min. 1 mm, příp. i jiných rozměrů než podle AS 568, DIN 3771 nebo ISO 3601 na objednávku do 24 hodin, a to včetně výroby nástrojů.

Další články

Čerpadla/ armatury/ doprava tekutin
Materiály konstrukční nekovové
Výzkum/ vývoj

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky


Sledujte nás na sociálních sítích: