Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Tool management pohání digitalizaci vpřed
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Tool management pohání digitalizaci vpřed

BTS Technik Společnost TDM Systems uvedla 7. července na trh nejnovější verzi svých řešení TDM a TDM Global Line. Obě "release 2020" tohoto softwaru pro digitální management nástrojů nabízejí vedle početných vylepšení také nové moduly, s nimiž uživatelé sníží své náklady na nástroje a zvýší svoji efektivitu.

„Výzvy pro obrábějící podniky jsou enormní: aby zdolaly krizi, musí rychle a masivně redukovat své náklady,“ zdůrazňuje Dietmar Bohn, jednatel společnosti TDM Systems. Klíčem k nákladově efektivnější, rychlejší a agilnější výrobě je pro ně digitalizace. S nejnovější generací softwaru pro management nástrojů TDM a TDM Global Line mohou nyní podle Bohna obrábějící závody uskutečnit další krok směrem ke sdílení a vyššímu využití dat. „U nových verzí klademe důraz na nabídku komplexního řešení pro celopodnikový digitální management nástrojů a provozních prostředků. Tato řešení pak zvyšují efektivitu a konkurenceschopnost obrábějících závodů,“ říká Bohn.


Pomocí softwaru Global Line Release 2020 jsou nástrojová data znázorňována transparentně a přehledně. (Zdroj: TDM Systems)

Důležitá je v této souvislosti skutečnost, že uživatelé s novou verzí TDM Global Line 2020 získávají větší transparentnost svých nákladů na nástroje i v dalších ukazatelích, neboť každý uživatel si nyní může svůj TDM Global Line Dashboard individuálně konfigurovat. Jednotlivé reporty mohou být přitom ukázány buď v Dashboardu na obrazovce, nebo také vytisknuty či jednoduše převedeny do souboru programu Excel. Protože jsou vždy vyhodnocována data v reálném čase – například o hodnotě použitých a nových nástrojů nebo o založených komponentech a nástrojových sestavách – je controlling aktuální. „Uživatelé sledují přesně ta čísla, která potřebují. To výrazně zvyšuje jejich schopnost reakce,“ zdůrazňuje Dietmar Bohn.

Nové moduly v TDM Global Line

Vedle početných zlepšení v TDM Shopfloor Managementu a v aplikacích pro správu skladů jsou v aktuální verzi TDM Global Line k dispozici také nové moduly:

 • TDM NC Program Manager Global Line – výkonný nástroj, který díky transparentnímu managementu NC dokumentů zajišťuje nerušený výrobní proces. Přitom je udržováno stávající know-how o aplikacích v podniku;
   
 • TDM Objednávkový modul Global Line – s touto aplikací je snadno spravována potřeba nástrojů, která je dále předávána systému ERP. Tím je dále posílena transparentnost objednávek nástrojů, což podporuje schopnost podniku vychystat pro výrobu všechny potřebné nástroje v potřebných množstvích a časech;
   
 • TDM Barcode Module Global Line – tento modul ideálním způsobem doplňuje
   
 • TDM Skladový modul Global Line a umožňuje řídit procesy jednoduše pomocí čárového kódu. Uživatelé díky tomu jednají v oblasti skladové logistiky bezchybně a rychle. Dále tento modul podporuje automatizaci různých procesů;
   
 • TDM 3D Solid Editor Global Line – s tímto editorem je možné nekomplikovaně modifikovat a přizpůsobovat 3D modely nástrojů. Firmy tak generují znatelné úspory času při vytváření knihovny 3D modelů. Tím se navíc zvyšuje kvalita grafiky a 3D modely jsou snáze použitelné pro simulační analýzy.

Nový modul TDM 2020 uzavírá mezeru mezi plánováním a výrobou

Kromě prací na TDM Global Line pokračuje také vývoj klasického řešení TDM. S novou verzí je uživatelům k dispozici mimo jiné TDM Feeds & Speeds Management. Ve spojení s Comara Boxem jsou zpracovávány a vyhodnocovány reálné řezné parametry přímo ze strojů. Díky srovnání plánovaných a v NC programu definovaných řezných parametrů se skutečně realizovanými technologickými daty ve stroji mohou být v budoucnu zadávány spolehlivé hodnoty řezných parametrů již ve fázi plánování. To redukuje nebezpečí prostojů strojů kvůli chybným technologickým údajům a snižuje náklady na nástroje pomocí cílenějšího výběru a správy nástrojů. Použitím tohoto modulu je možné realizovat rozsáhlou úsporu času v plánování a výrobě. Navíc se díky verifikovaným datům zlepšuje kvalita obrobku již ve fázi NC programování. Pro použití TDM Feeds & Speeds Managementu hovoří také skutečnost, že know-how z výroby je ukládáno centrálně, což znamená, že znalosti zůstávají zachovány i poté, co příslušní pracovníci opustí podnik.

 
V nové verzi TDM jsou skutečná řezná data získávaná přímo ze stroje dále vyhodnocována, zpracovávána a ukládána jako verifikovaná řezná data k dalšímu použití. (Zdroj: TDM Systems)

I v aktuální verzi jsou mnohá zlepšení výsledkem intenzivní komunikace se zákazníky, resp. analýz použití TDM v podnicích. Díky tomu byly některé aplikace správy dat a grafiky optimalizovány s ohledem na skutečnou praxi a užitný potenciál stávajících dat tak může být maximálně využit. Verze 2020 také přinesla transparentnější kontrolu kompletnosti specifických CAM nástrojových dat. V neposlední řadě přibyl také automatizovaný výpočet kolizních údajů, který ocení především uživatelé CAM systémů CATIA a NX.


„Protože se naše strategie vývoje orientuje na potřeby našich zákazníků a budoucí trendy v oblasti výroby, nabízí náš digitální management nástrojů inovativní řešení blízké praxi s vysokou přidanou hodnotou,“ dodává Dietmar Bohn.

BTS Technik

www.btstechnik.cz

www.tdmsystems.com

Další články

Informační technologie/E-business
CAD/CAM/CAE/CIM
Nástroje pro obrábění / řezné materiály

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: