Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> TOSmeet & TOSday 2018
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Do Varnsdorfu se v červnu (nejenom) opakovaně rád vracím, neboť přijíždím do rodinné firmy, kterou považuji za vzor úspěšné privatizace v náročném oboru světového renomé s osobním respektem k jejím majitelům.

Podle slov Ing. Plaňanského se ve Varnsdorfu po roce opět vrátili k původnímu, organizačně náročnějšímu provedení, kdy se první den koná Mezinárodní konference s obchodními zástupci TOSmeet 2018, následující den pak větší akce – zákaznický den TOSday. Loňský rok byl ve znamení revolučního počinu varnsdorfských konstruktérů obráběcího centra WHT 110 C, následně vystaveného na EMO Hannover a poté navrátivšího do plného provozu. Letošní pozvánka byla v kontextu světové premiéry nového, řadově většího obráběcího centra WHT 130 C v nezakrytované podobě. Srdce každého (strojaře) při možnosti zhlédnutí odhaleného subjektu zaplesá. Nejinak tomu tak bylo i v tomto případě a bezesporu to potlačilo fakt, že z důvodu dolaďování prototypu se na centru v tu dobu neobrábělo. Po dokončení technologických zkoušek dle slov Ing. Kozloka bude stroj WHT 130 C umístěn do haly Těžké mechaniky. Jedná se o horizontální vyvrtávací centrum pro přesné vyvrtávání, řezání závitů a karuselovací nebo frézovací operace. Stojan stroje je řešen jako dvouplášťový odlitek s optimalizovanou strukturou. Vysoká tuhost celé konstrukce stroje je dle slov Ing. Kozloka zajištěna vzájemným spojením loží v osách X a Z. Náhony lineárních os jsou pomocí servopohonů s vloženým řemenovým převodem a kuličkovými šrouby s vysokým stoupáním – náhony os X a Z jsou pomocí rotující matice, osy Y a W rotujícím kuličkovým šroubem. Vedení všech přestavitelných skupin stroje v osách X, Y a Z je pomocí předepnutých kompaktních valivých lineárních vedeních. Hmotnost vřeteníku je kompenzována hydromechanicky. Otočný stůl průměru 2 000 mm je uložen na radiálně-axiálním valivém ložisku. Automatická výměna technologických palet je řešena shodně, jako u menšího typu – vloni představené WHT 110 C . Nejinak je tomu i u automatické výměny nástrojů, která je realizována pomocí manipulátoru s dvouramennou rukou.

TOS Day tradičně zahájil generální ředitel Jan Rýdl ml. Tentokráte vedle angličtiny a němčiny i v ruském jazyce v azbuce zapsaného projevu. Na předchozí den TOSmeet přivítalo celkem 56 obchodních zástupců a prodejců ze 22 zemí celého světa. Organizátoři museli zajistit simultánní tlumočení do čtyřech jazyků: angličtiny, němčiny, ruštiny a čínštiny. Následující den na TOSday dorazilo na 150 hostů, z nich polovina byla z celého světa a „zbytek“ z ČR a ze Slovenska. Akce se tradičně v rámci doprovodného programu účastnili partneři, tentokráte na 20 firem z oblasti řezných nástrojů, příslušenství a software, kteří byli letos umístěny do těžké montážní haly, neboť tradiční místo – montážní hala „třináctek“ byla dle slov pana Plaňanského zaplněna montovanými stroji.


Během dvou dnů do TOS Varnsdorf zavítalo přes 200 obchodních zástupců, zákazníků a partnerů z celkem 22 zemí světa. Tradičně je přivítal generální ředitel Ing. Rýdl ve třech světových jazycích. U prezentovaných technologií podávali výklad studenti zdejší střední školy. Neopakovatelným zážitkem bezesporu každého účastníka bylo v prototypové dílně zhlédnutí obráběcího centra WHT 130 C v nezakrytované podobě. (Foto: autor)

 

Všechna pracoviště, která byla návštěvníkům zpřístupněna, prezentovala technologie názorně deklarující výhody koncepce nových strojů. Například obrábění stejného dílce bylo předváděno na loňské zbrusu nové koncepci centra WHT 110 C v porovnání s klasickou vodorovnou vyvrtávačkou WHQ 105 CNC. Nové řešení dosahovalo o 30 % vyšší produktivity, a tím i rychlejší návratnosti kupní ceny 13 vs. 8 milionů Kč. Dále např. na vodorovné vyvrtávačce WHQ 13 CNC předváděl TOS Varnsdorf trochoidální frézování a frézování vnějšího trapézového závitu. Svoji premiéru měla robotická výměna nástrojů, konkrétně na vyvrtávačce WHR 13 Q.
TOS Varnsdorf dlouhodobě investuje stovky milionů korun do vývoje nových produktů a modernizace výrobní základny, což logicky klade stále vyšší nároky na znalosti a dovednosti lidí, kteří je vytváří a využívají. Tato skutečnost vyžaduje, aby firma aktivně vstoupila do procesu přípravy mladých lidí, kteří chtějí nalézt adekvátní uplatnění a být ve svém oboru úspěšní. Proto po náročné cestě před dvěma lety zahájila svoji činnost nová soukromá Střední průmyslová škola TOS Varnsdorf. Ta reaguje na potřeby své i okolních firem, které jsou v rámci partnerství do provozu školy zapojeni a v současné době zájemcům nabízí čtyři obory: dva čtyřleté maturitní Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění a Mechanik seřizovač –programátor CNC strojů. Mezi tříletými si zájemci mohou vybírat mezi Strojním mechanikem a Obráběčem kovů. „Podruhé jsme do Zákaznického dne zapojili i své studenty,“ říká Ing. Plaňanský a pokračuje: „U pěti strojů (na čtyřech z nich byly předváděny vytipované ukázkové technologie), bylo přítomno celkem deset vybraných studentů, kteří před akcí absolvovali školení. Kromě češtiny byli připraveni i na výklad v angličtině a němčině.“ Zapojení zdejších studentů do TOSDay se tak stává tradicí a je to pro ně obrovská zkušenost, kdy se poprvé tváří v tvář setkávají a komunikují s uživateli zde vyvíjených a vyráběných strojů.

Za rok na shledanou.

Roman Dvořák, Varnsdorf

roman.dvorak@mmspektrum.com

Další články

Průmyslový design
Management a řízení
Zajímavosti ve vědě a technice
Novinky z veletrhů a výstav
Exportní příležitosti
Výzkum/ vývoj
Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky


Sledujte nás na sociálních sítích: