Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Transformace podnikání a konkurenční faktory budoucnosti
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Transformace podnikání a konkurenční faktory budoucnosti

Pod tímto názvem se konala dne 15. 6.2012 konference na počest prof. Milana Zeleného. Prof. Zelený oslavil významné životní jubileum a tak jeho žáci uspořádali netradiční výměnu názorů ze světa podnikání. Přinášíme vám v krátkosti některé postřehy.

Konference se konala v malebném prostředí zámku Vilémov u Golčova Jeníkova. Řešeny byly okruhy související s novým světem podnikání a managementu, rozvojem inovací a inovační kultury v podniku, s budováním vlastní soustavy řízení a hledáním vlastní cesty, s rozvojem lidí a znalostí a v neposlední řadě hledáním Cesty k výjimečnosti.

Prof. Zelený, který konferenci zahájil, přednesl své postřehy zabývající se problematikou související s příchodem jiných časů a zejména pak svoji teorii o transformaci ekonomiky. Autor této reportáže poprvé tuto transformační teorii od něj slyšel v roce 2009 a doslova mu vyrazila dech. Je smutné, že prof. Zelenému naslouchá tak málo vrcholných představitelů politiky a následně průmyslníků.

Ivan Baťka (Fosfa, a. s.) představil svoji vizi vlastní cesty při řízení jeho podniku a velmi poutavě hovořil o Fosfa Univerzitě. O tomto výjimečném způsobu vzdělávání svých zaměstnanců málo kdoví a nejenom firmy, ale i jiní by se mohli lecčemus přiučit.


Půvabné prostředí zámku Vilémov

Jiří Marek (Toshulin) se zabýval etikou inženýrů a otázkou, zda jsou zodpovědní či nikoliv za zneužití svých výtvorů. Pavel Juříček (Brano Group) řešil problematiku čínského trhu a zabýval se všemi aspekty, které s tímto souvisí. Pavel Kořán (LAO – průmyslové systémy) měl velmi netradičně pojatou přednášku o etice podnikání, včetně kulturní vložky, která všem přítomným evidentně zvedla náladu. Peter Krištofovič (Salve Group) přítomné seznámil s vlastními originálními způsoby řízení své firmy. Ladislav Glogar (Moravskoslezský autoklastr) se ve svém příspěvku věnoval otázce vzdělávání.


Profesor Milan Zelený zahajuje konferenci.

Poté se k přednášejícím přidali ještě Zdeněk Przybyla (Continental Automotive), Stanislav Bernard (Pivovar Bernard) a Olga Girstlová (Flexibuild) a za skvělého moderování prof. Košturiakem (IPA Slovakia) nastalo jejich „grilování“ a odpovídání na dotazy přítomných účastníků a novinářů.


Řečníci pod palbou otázek přítomných

Odpolední program již byl věnován oslavě významného životního jubilea prof. Milana Zeleného. Zpestřila jej řada jeho přátel i ze zahraničí – zejména vynikající bylo hudební vystoupení Čechokanaďana Edy Vokurky, který brilantně hrál na housle oslavencovy zamilované skladby. Prof. Zelený je bezesporu výjimečný člověk, jehož originální názory nechtějí někteří moc slyšet. A je to škoda. Jako součást našeho příspěvku vám přinášíme jeho zkrácený životopis.

prof. Jiří Marek

Jiri.marek@toshulin.cz

Milan Zelený se narodil v roce 1942 v Kluckých Chvalovicích u Čáslavi. Otec Josef Zelený, pražský organizační poradce (ZET-organizace) z české rodiny Zelených (potomek Vácslava Vladivoje Zeleného, literárního kritika, přítele Smetany a Němcové). Matka Marie, roz. Barvínková, z českobratrské rodiny z Orlických hor. Po r. 1948 byl otec převeden do dolů a jeho bratr Jaroslav do uranových dolů v Jáchymově.

Tento „hornický“ původ umožnil Milanovi studium na gymnáziu Sladkovského na Žižkově a následně i na VŠE (1959–1964), obory ekonomika práce, politická ekonomie, finance a kvantitativní metody. Byl nejlepší student, valediktorián ročníku, poté nastoupil u prof. Oty Šika v Ekonomickém ústavu ČSAV (Ekonomicko-matematická laboratoř). V roce 1965 vyhrál v ČSAV konkurz na univerzitu v Rochesteru; díky Šikově intervenci a vyřešení aféry Komárek – Kazan odešel na studium do USA již v srpnu 1967 (lodí Queen Elisabeth).

Přesvědčeným nestraníkem zůstal celý svůj život, i přes opakované nátlaky a vábení partajníků, orgánů i složek. Autonomii a nezávislost považuje za nezadatelné vlastnictví jedince. Již před odchodem do USA měl přes 40 odborných publikací v oblasti řízení složitých projektů, ekonomiky a rozhodování, mnohé v angličtině. Jeho publikace byly kritizovány pro „americký postoj“ a v Čechách v letech 1968–1989 zcela zakázány. Tato ztráta publikačních příležitostí v ČR nadále trvá a i citace jeho odborných prací jsou stále aktivně omezovány. V roce 1968 byl vyloučen z Akademie věd, zbaven místa i bytu a vyzván k okamžitému návratu. Neučinil tak, v USA dostudoval a přijal americké občanství. V letech 1989 až 2000 byl v ČR považován za cizince a musel se pravidelně hlásit u cizinecké policie.

V exilu získal tituly Master of Science a Doctor of Philosophy na univerzitě v Rochesteru. Byl 10 let profesorem podnikového řízení na Kolumbijské univerzitě a dnes drží doživotní profesuru na Fordhamově univerzitě v New Yorku. Americká profesura mu nebyla v ČR uznána. Působí také na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, ale i na univerzitách v Číně, na Tchaj-wanu, v Indii, Brazílii a jinde. V USA žije v Tenafly, stát New Jersey, má syna Maximiliána.

V žebříčcích nejcitovanějších českých ekonomů drží dlouhodobě první místo. Má také několik mezinárodních ocenění, např. Von Humboldt Stiftung, Rockefeller Foundation, Fulbright Foundation, G. Cantor Award of MCDM Society aj. Dnes je autorem téměř 500 odborných publikací (v angličtině) a přes 600 esejů, povídek, populárních a novinových článků (mnohé v češtině). Jeho krédem je: „Tvorba bohatství nesmí být předmětem politiky a ideologie; pouze přerozdělování bohatství patří do sféry politiky.“ 

Další články

Exportní příležitosti
Financování stroj. výroby/Podniková ekonomika

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: