Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Transparentní management nástrojových dat zvyšuje efektivitu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Transparentní management nástrojových dat zvyšuje efektivitu

Plechové známky, kartotékové lístky a excelové tabulky - i ty jsou v některých výrobních závodech stále ještě používány k evidenci nástrojů. Moderní Tool Data Management (TDM) však nepřináší jen transparentnost v zásobách nástrojů, ale také komunikuje s nadřazenými systémy plánování, jako jsou například ERP, FMS nebo MES.


TDM 3D Solid Editor nabízí speciální funkce pro úpravu 3D modelů nástrojů získaných z externích zdrojů. Pomocí jen několika málo „kliků" je možno 3D modely modifikovat tak, aby byly použitelné pro CAM programovací systémy a pro reálnou simulaci obrábění. (Zdroj: TDM Systems)

Ve výrobních podnicích jsou dnes relativně často používány MES systémy, které plánují procesy až k jednotlivým výrobním strojům a jsou propojeny s ekonomicky orientovanými ERP systémy. Těžištěm zájmu jsou zde výrobní zakázky, procesy a zajištění zdrojů. Plánovací software však neobsahuje data provozních prostředků. Přitom celistvé detailní plánování všech výrobních prostředků funguje jen s verifikovanými nástrojovými daty. Přesné plánování a přípravu výrobních zakázek umožňuje teprve centrální digitální správa nástrojů. Ta přináší informace, které nástroje jsou k dispozici, které skutečně musejí být připraveny a kdy je smysluplné začít s přípravou nástrojů pro danou operaci.

Náklady na nástroje klesají, doba použití roste

Firma, která nemá přehled o svých nástrojích, pracuje nutně neefektivně a draze. Dochází k nepotřebným duplicitním nákupům již existujících nástrojů a nákup podobných nástrojů zbytečně zvyšuje jejich sortiment. Nekontrolované zásoby nástrojů vedou k vysokému vázání kapitálu. To si již dnes může sotvakdo dovolit.
Pokud má firma o svých nástrojích přehled, je schopna zajistit skutečně efektivní správu skladových zásob. Nákup je pak orientován na spotřebu, což dále minimalizuje zásoby. Takový management umožňuje kontrolu celého toku nástrojů ve výrobě. Náklady na nástroje je možné přesně zkalkulovat a přiřadit je konkrétní zakázce nebo konkrétnímu výrobku. To vede ke zvýšení jistoty plánování výroby.

Předpokladem pro automatizované plánování nástrojů a jejich skladování je komplexní digitalizace. Kontrolovaný odběr ze skladu a evidence všech pohybů nástrojů v podniku pomocí zaúčtování na konkrétní nákladové středisko pak umožňují účinný controlling.


Automatizovaná tvorba nástrojových sestav s kontrolou použitelnosti jednotlivých komponentů je důležitou součástí systémů pro správu nástrojů. (Zdroj: TDM Systems)

Cíl: nulová chybovost

Pokud v procesu chybí spolehlivost, pravidelně dochází k prostojům ve výrobě, což zvyšuje výrobní náklady. Chybějící průchodnost procesů vede k přerušení procesního řetězce a způsobuje vysokou náchylnost k chybovosti. V důsledku chybějící spolehlivosti pak zpravidla trpí také kvalita i průběžná doba výroby.
Tomu ovšem dobrý TDM dokáže zamezit. Minimalizuje čas na hledání nástrojů a dalších výrobních prostředků. Především ale zajišťuje průchozí tok dat mezi stroji, zařízeními a systémy podílejícími se na obrábění. Předpokladem k tomu jsou odpovídající rozhraní k ERP a MES systémům, k NC programování, seřizování nástrojů a k obráběcím strojům, neboť pro zajištění kontinuity výroby jsou vedle dat nástrojů potřeba i informace o výrobních zakázkách a o výrobcích.

Centrální databáze nástrojů poskytuje aktuální a spolehlivá nástrojová data. Pomocí rozhraní k plánovacím a výrobním systémům je TDM integrován do stávajících procesů. Vedle čistého poskytování dat by měl zároveň podporovat všechny zúčastněné osoby, například formou dialogů, návodů a know-how.

Redukce prostojů strojů a růst produktivity

Aktuální situace výrobního průmyslu se vyznačuje vzrůstající komplexností vyráběných dílů, avšak datová podpora pro plánovací a výrobní systémy je často nedostatečná. To vede ke klesajícímu koeficientu využití strojů.

Tomu je možné předcházet mimo jiné digitálním plánováním toku nástrojů ze skladu až ke stroji. Nástroje musejí být navrženy na základě výrobních plánů až po jednotlivé operace, přičemž dostupnost nástroje k okamžiku začátku operace je zajištěna pomocí prediktivního výpočtu. Díky znalosti těchto údajů lze dále projektovat vytížení strojů s ohledem na co nejmenší potřebu přeseřizování a přípravu nástrojů.

Digitální plánovací nástroje pro automatizované workflow ve výrobě definují akce a nákladová střediska. V každém okamžiku znázorňují status přípravy nástrojů. Takové digitální nástroje jsou integrovány v MES a v systémech pro detailní plánování výroby a zajišťují automatizovaný a včasný transfer dat ke stroji.


Propojení nástrojů, nástrojových sestav a nástrojových listů: uživatel má v každém okamžiku přehled o tom, jaké nástroje jsou použity v nástrojových sestavách a jaké nástrojové sestavy jsou obsaženy v jednotlivých nástrojových listech. (Zdroj: TDM Systems)

Digitální nástrojová data pro agilní výrobu

Trhy se mění stále rychleji. Zvyšující se individualizace mnoha produktů vede ke snižování výrobních dávek. Častá změna produktu vytváří ve výrobě enormní požadavky na plánování a na seřizování strojů. Stále důležitější je „time-to-market“, aby byl výrobce s novým produktem na trhu jako první. Aby toho bylo možné dosáhnout a aby bylo možné reagovat rychle na změny na trhu, je agilní výroba skutečně zásadní.

To vyžaduje opět spolehlivé NC programování a plánování. Nutností jsou jednoduchý výběr nástrojů a spolehlivá nástrojová data. 3D modely nástrojů umožňují reálnou simulaci výroby a v důsledku toho bezchybnou výrobu již od prvního „najížděcího“ kusu. Transparentní řízení zásob nástrojů napomáhá k optimalizaci řízení výroby.

Také k tomu je potřebná centrální databáze nástrojů s harmonizovanými, verifikovanými daty. Systém by měl nabízet vhodné a dostupné nástroje a v ideálním případě již poskytovat informace o odladěných aplikacích použití nástrojů. Alternativy v použití nástrojů vedou k lepšímu využití zásob a snižují nadbytečné objednávání nových nástrojů.

Digitální tooling pro globální výrobní standardy

Výrobní podniky stále častěji pracují v globálních spojeních, někdy přesahujících i hranice firmy. Přitom transfer odladěných výrobních standardů zde často bývá neúplný. Důvodem je, že jsou sice propojeny obchodní úseky, ale výrobní jednotky pokulhávají. To vede k decentralizaci know-how a rozdílným standardům kvality v jednotlivých výrobních jednotkách.

Proto jsou potřebné celosvětové nástrojové standardy, které se vztahují k nástrojovým datům samotným, ale také k technologickým datům a know-how. To umožňuje benchmarking výrobních jednotek, aby bylo možné celosvětově vyrábět na stejné úrovni. Mezinárodní výrobní standardy dále vedou k optimálním podmínkám nákupu, neboť se automaticky zvyšují objednávaná množství.

Moderní třívrstvá architektura současných softwarů umožňuje celosvětový přístup do centrální nástrojové databáze. Architektura tak zajišťuje vysoký výkon, protože výpočtově náročné procesy jsou prováděny centrálně a sítí jsou transportovány pouze požadavky a výsledky. Taková řešení musejí vedle více jazykových mutací nabízet také možnost připojení většího počtu výrobních závodů a spravovat vysoký počet uživatelů.

 
BTS Technik

www.btstechnik.cz

www.tdmsystems.com

Další články

Informační technologie/E-business
Nástroje pro obrábění / řezné materiály

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: