Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Trend v sušení velkých průtoků stlačeného vzduchu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Trend v sušení velkých průtoků stlačeného vzduchu

Na letošním strojírenském veletrhu v Brně společnost domnick hunter hiross , největší světový výrobce kondenzačních sušičů pro velké vzduchové výkony, poprvé představí veřejnosti inovovanou řadu kondenzačních sušičů se suchým výparníkem pro průtoky 7800 až 21 000 m3/hod.

Nový výrobek dostal název Quasar a poukazuje na velmi výrazná technická vylepšení v porovnání se svým předchůdcem - sušičem Hiross řady LED.

Sušič Quasar

Sušič Quasar navazuje na jedinečnou koncepci jedné dvojité tlakové nádoby vzduchového výměníku a výparníku, která byla vyvinuta firmou Hiross a která byla poprvé představena na sušičích řady LED. Tato patentově chráněná konstrukce je na sušiči Quasar dále rozvinuta a zařazuje ji technicky na úroveň klasických sušičů pro velké vzduchové výkony (se zaplaveným výparníkem - např. sušič Hiross řady LCD). Konkrétní technická řešení jednotlivých uzlů sušiče Quasar byla zvolena zejména s ohledem na dosažení co nejvýhodnějších užitných vlastností. Konfigurace sušiče s jednou nádobou pro výměník vzduch - vzduch a výparník je maximálně kompaktním řešením, jehož přínosem je značná úspora prostoru v kompresorové stanici. Průběh stlačeného vzduchu vzduchovým okruhem sušiče byl zjednodušen při použití minimálního počtu svařovaných spojů, čímž se snižuje pravděpodobnost výskytu úniků. Tato okolnost je dále podpořena stoprocentní kontrolou těsnosti v průběhu výroby. Nadmíru dimenzovaný výměníkový systém, minimální množství záhybů ve vzduchovém okruhu a využití trubkových vložek ve tvaru trojlístku zajišťují vysokou účinnost zařízení, nízkou tlakovou ztrátu a optimální rosný bod +3 °C.

Spirálové kompresory

Využití systému se dvěma tandemovými spirálovými kompresory (standardně do velikosti 225 m3/min) ve spojení s chladivem R407C s sebou přináší značné snížení spotřeby energie. Této úspory je dosaženo skutečnou regulací na 50 % výkonu, kdy se při sníženém průtoku jeden kompresor odstaví z provozu. Spirálové kompresory jsou téměř nezničitelné, nevykazují poruchovost v případě výskytu kapalného chladiva na sání a jsou zdrojem jen velmi lehkých vibrací. Chladicí okruh sušiče Quasar je vybaven obtokovým ventilem na výtlaku z kompresoru. Ventil zajišťuje optimální řízení chladicího výkonu od 0 do 100 %.

Odlučovač kondenzátu

Odlučovač kondenzátu typu demister se vyznačuje výjimečně vysokou mírou odloučení kondenzátu s nejnižší možnou tlakovou ztrátou. Na rozdíl od filtračních nebo odstředivých separátorů demister odlučuje kondenzát stejně dobře i při sníženém průtoku vzduchu a tlaku, čímž je dosahováno nízkého rosného bodu i za takto nepříznivých podmínek.Všechny modely jsou vybaveny filtrační sítovou clonou na vstupu do sušiče, která vykazuje minimální tlakovou ztrátu, zabezpečuje ošetření výměníkového systému proti mechanickým nečistotám a snižuje nároky na údržbu.

Mikroprocesorové řízení

Sušič Quasar je standardně vybaven mikroprocesorovým řízením. Na displeji řídicí jednotky je průběžně zobrazována aktuální hodnota rosného bodu. Všechny funkce jsou plně programovatelné, čímž uživatel získává kompletní kontrolu nad provozem sušiče. Dalšími možnostmi je zaznamenávání dat provedení údržby či servisu a využití počítadla provozních hodin. Modul zpráv zobrazuje 20 posledních provozních alarmů a varování, zatímco sekundární paměť zachovává hodnoty parametrů při těchto událostech pro zjednodušení diagnostiky poruchy. Další předností mikroprocesorové řídicí jednotky je možnost programování všech poruchových stavů včetně případného provedení tisku informace a standardní vybavení beznapěťovým kontaktem hlavního alarmu.
Ekologie
Sušič Quasar pracuje standardně s ekologickým chladivem R 407C, jehož objem je díky použitému systému přímé expanze desetinový oproti sušičům klasické konstrukce. Dva tandemové spirálové kompresory, kterými jsou vybaveny modely QSR 130, 170 a 225, se vyznačují velmi nízkou hlučností a značně přispívají ke zlepšení pracovního prostředí v kompresorové stanici. Sušič Quasar je schválen podle předpisu PED, který je v souladu s většinou mezinárodních norem pro tlaková zařízení. Tento aspekt a schopnost sušiče pracovat s teplotou na vstupu až do 65 °C předurčují toto zařízení k bezproblémové instalaci na jakémkoli místě na světě. Volitelné chlazení vzduchem umožňuje využití sušiče i tam, kde není k dispozici chladicí voda.

Technické poradenství

Pro správnou volbu sušiče podle konkrétních provozních podmínek je využíván speciální selekční program. Technické poradenství a dodávky zabezpečuje česká dceřiná společnost výrobce dh group, s. r. o., nebo distributoři zařízení na úpravu stlačeného vzduchu a průmyslové chlazení značky Hiross.

Další články

Pneumatické prvky/ kompresory
Vzduchotechnika/ klimatizace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: