Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Trendy ve světě přesné měřicí techniky
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Postupně se firmy stále více snaží zavádět nové systémy na spravování velkého množství dat, které by jim pomohly optimalizovat výrobní náklady ve všech směrech. Tak jako se stále zvyšuje přenášený objem dat ze samotných výrobních strojů a výrobních linek, je tomu podobně i s daty vhodnými pro sledování kvality výroby. Pokud se tato data vhodně zkombinují a zpracují, lze mnohem snadněji analyzovat a predikovat možná rizika, která pak přinášejí mnohdy i zbytečné vícenáklady, a naopak tato rizika již dopředu snižovat a připravovat možná řešení.

Konektivita a zpracování naměřených dat

Když se zamyslíme, kde se tvoří kvalita finální produkce každé firmy, nalezneme následující základní hrubý procesní řetězec – tak jak je znázorněno na obrázku. Každý článek uvedeného řetězce generuje svá data vzhledem k vyhodnocování kvality jako celku. Je proto nasnadě maximálně využívat tato data, sdružovat je a na základě jejich analýzy pak provádět samotné účinné zásahy.

Firma Mitutoyo jako světoznámý výrobce přesné měřicí techniky může díky rozložení své působnosti na všech hlavních kontinentech světa hledat a nacházet optimální řešení pro své zákazníky pomocí přenášení ohromného množství zkušeností do vlastních finálních produktů. Takováto nová řešení se pak implementují i do samotných měřidel anebo i do podpůrného SW, který ulehčuje organizaci a sběr dat.

 

Hrubý procesní řetězec v oblasti kvality

MeasurLink – SW pro QDM (Quality Data Management)

Tento SW je vyvíjen v SW laboratoři firmy Mitutoyo v USA, kde navazuje na dlouholeté zkušenosti s hromadnou výrobou a je na tomto kontinentě velice rozšířen. Obsahuje moduly pro sběr dat v reálném čase, pořizování a zadávání dat jak měřitelných, tak i atributivních. Zde jsou s výhodou využívána propojení na digitální měřidla značky Mitutoyo s datovým výstupem Digimatic, ale je samozřejmě možné začlenit do systému také měřidla od jiných výrobců. Pro celofiremní aplikace je k dispozici i síťová verze, která pracuje s odpovídajícím SQL serverem.

Základní moduly SW MeasurLink jsou: MeasurLink Real-Time Professional, který sbírá data v reálném čase; Measurlink Process Analyzer Professional, který zprostředkovává SPC analýzu naměřených dat a monitorování; MeasurLink Gage R&R, který analyzuje systém měření, a MeasurLink Gage Management, který spravuje měřidla.

SPC analýza naměřených dat pomocí MeasureLink Proces Analyzer Professional

 Analýza v reálném čase pomocí MeasureLink Real-Time Professional

Dálkový přenos dat U-Wave fit pro nadřazené systémové zpracování

 Firma Mitutoyo již mnoho let umožňuje přenosy dat ze svých měřidel, a to mnoha způsoby. Jedná se buď o přenos pomocí kabelu do vytvořené lokální sítě, nebo pomocí USB kabelu přímo do vhodných aplikací. Stejně tak už několik let nabízí pro dálkový přenos naměřených dat vlastní systém U-Wave , bezdrátový přenos dat až do 20 m, a to i v průmyslovém dílenském prostředí. Určitou nevýhodou tohoto systému dosud bylo, že dosavadní vysílače nebyly upevněny u samotných měřidel, ale byly přes kabel propojeny autonomně, což bylo mnohdy nepraktické. Nyní byly vyvinuty dva nové typy vysílačů, a to pro nejčastěji používaná ruční měřidla – posuvky a mikrometry, které lze přímo ke stávajícím měřidlům jednoduše připevnit tak, aby se z daného celku stalo jedno kompaktní měřidlo. Samozřejmě že data již mohou být přenášena ve formátu Digimatic 2 tak, aby vyhověla např. vysoce přesnému mikrometru Mitutoyo s rozlišením 0,1 µm.

Mikrometr IP65 se systémem U-Wave fit (provedení se bzučákem) a připojovací jednotkou

Standardní posuvné měřítko se systémem U-Wave fit (provedení se bzučákem) a připojovací jednotkou

 Závěr

Systémy a produkty firmy Mitutoyo jsou určeny pro širokou škálu uživatelů z mnoha oborů a oblastí hlavně průmyslové praxe. Díky budování svých poboček a síti autorizovaných (vyškolených) prodejců se pak firma Mitutoyo snaží být vždy co nejvíce nablízku každému, kdo buduje moderní a spolehlivý systém kontroly a řízení kvality.

Mitutoyo

Petr Zahálka

zahalka@mitutoyo.cz

www.mitutoyo.cz

Další články

Průmysl 4.0
Měření ve strojírenství
Metrologie/ kontrola jakosti
Technologie tváření, slévárenství
Obráběcí stroje a technologie
Nekonvenční technologie
Elektrotechnika a regulace
Převody/pohony/ložiska/spojky
Automatizace, regulace
CAD/CAM/CAE/CIM
Výzkum/ vývoj
Informační technologie/E-business

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: