Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Tři novinky pro náročný Evropský trh
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Tři novinky pro náročný Evropský trh

Libor Kuchař, generální ředitel Kovosvitu MAS, označuje rok 2017 z pohledu své firmy rokem inovací. Přesvědčit se o tom může odborná i široká veřejnost na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kde Kovosvit představí tři letošní novinky z vlastní produkce obráběcích strojů. Dva budou vystaveny přímo na stánku jihočeské strojírenské firmy, třetí bude součástí prezentace společnosti Siemens, která k novému obráběcímu stroji dodala řídicí systém.

 „Vzhledem k tomu, že Kovosvit MAS se zaměřuje na velmi náročný trh Evropské unie, jsou pro nás inovace a nové produkty nezbytností, abychom byli nadále konkurenceschopní. Zároveň jsou však naše novinky součástí dlouhodobé strategie, k níž patří i doplnění a rozšíření jednotlivých produktových řad. Stroj MCU450 je pokračováním naší řady pětiosého obrábění, MCV800 představuje významný facelift stroje, který je v nabídce Kovosvitu již dvacet let. Třetí novinkou, kterou jsme již prezentovali v dubnu v rámci zákaznických dnů v Kovosvitu, je stroj WeldPrint 5AX, kombinující aditivní technologii s následným obráběním kovových dílců v jednom pracovním prostoru,“ představil Libor Kuchař novinky.

Doplnění řady pětiosého obrábění

Stroj MCU450 bude v Brně vystaven na stánku společnosti Siemens, dodavatele řídicího systému Siemens 840D. Variantou je řídicí systém Heidenhain TNC640. MCU450 je kompletně nový produkt vyvinutý v Kovosvitu MAS, který zároveň doplňuje pětiosé obráběcí stroje MCU1100 a MCU700. Svou velikostí je MCU 450 nejmenší v této řadě s rozjezdem osy X 450 mm. Jeho vývoj byl zahájen v roce 2015.
 


Úplně nový stroj MCU450 bude v Brně vystaven na stánku společnosti Siemens.

 


Menší velikost stroje a současné požadavky na zvýšenou přesnost a výkonnost stroje si vyžádaly změnu kinematiky oproti strojům MCU700 a MCU1100. Na základě analýzy a porovnání byla zvolena koncepce s otočným a naklápěcím stolem, který koná pohyb v ose X a který má osu A rovnoběžnou s osou X, pohyby v ose Y a Z jsou realizovány na straně nástroje, resp. vřetena.

MCU450 je vhodné pro ty, kteří ve své výrobě využívají pětiosé kontinuální obrábění pro komplexní často tvarově náročné dílce, jsou zaměřeni na maximální možnou kvalitu povrchu a dodržení jeho přesného tvaru. U menších dílců jsou požadavky na odchylky přesnosti tvarových ploch v řádech mikrometrů, např. do 5 µm. Z tohoto důvodu byla konstrukce, výroba a stavba stroje primárně podřízena kritériím pro dosažení vysoké přesnosti na obrobku.

Při výběru stroje zde existuje možnost volby ze dvou provedení otočně-sklopných stolů. Jedna je postavena s uplatněním klasických šnekových pohonů s vysokou únosností a momentem a druhá verze s uplatněním přímých prstencových (torque) motorů.

Sortiment vřetenových jednotek nabízených pro MCU450 vychází ze současného sortimentu společnosti Kovosvit MAS, který začíná vřetenem speed s maximálními otáčkami 12 000 min-1, pokračuje vřetenem sprint s maximem 18 000 min-1 a končí vřetenem rapid s 24 000 min-1.

Statická, dynamická a teplotní optimalizace stroje byla řešena ve spolupráci s RCMT při ČVUT Praha a byly uplatněny nejmodernější návrhové a výpočetní postupy v oblasti virtuálního modelování obráběcích strojů.

V současnosti má Kovosvit MAS vyrobeny dva prototypy stroje, z nichž jeden je již dokonce prodaný a po brněnském veletrhu se přesune k zákazníkovi. Na druhém stroji budou odborníci Kovosvitu MAS testovat jeho funkce a možnosti tak, aby do zahájení prodeje MCU450 v příštím roce plně zmapovali všechny jeho funkcionality.

Komplexní inovace stroje MCV754Quick

Nově představený stroj MCV800Quick představuje inovaci dříve vyráběného MCV754Quick. Inovace je natolik zásadní, že došlo ke změně názvu stroje na MCV800Quick. Důvodem pro rozhodnutí inovovat úspěšný stroj byla snaha vytvořit ideální tříosý vertikální frézovací stroj ve velikosti do 800 mm zdvihu osy X a vytvořit etalon výkonu a přesnosti v této velikostní kategorii.

Na vývoji MCV800Quick se podílel speciální projektový tým společnosti Kovosvit složený z různých profesí a odborných zaměření. Podkladem pro jednotlivé inovace bylo detailní zadání vytvořené na základě rozsáhlého průzkumu požadavků a obsahující náměty od uživatelů, servisních techniků a aplikačních technologů Kovosvit MAS.

Zásadním rozhodnutím, které se vymyká běžné inovaci, bylo přepracování kinematické konfigurace křížového stolu. Cílem bylo maximálně zvýšit statickou tuhost nosné struktury na straně obrobkové skupiny, která musí odolávat gravitačním silám ve všech polohách stolu s upnutým obrobkem. MCV800Quick má nyní uspořádání stolu na robustních saních, obdobně jako větší stroje z produkce společnosti Kovosvit MAS.

Mezi významná kritéria uvedená uživateli jako potenciál pro zlepšení patří velikost stroje. Proto byl půdorys stroje jedním z akcentovaných témat při inovaci. Přepracované vnitřní krytování snížilo předsunutí přední části stroje o 100 mm, byla minimalizována šířka panelu před dveřmi do pracovního prostoru a obsluha se nyní již nebude muset naklánět do pracovního prostoru přes tuto mechanickou bariéru.

Pro ty, pro něž je důležitá kompaktnost stroje a vyžadují dopravník třísek, je nově připravena varianta stroje se šnekovým dopravníkem. Navržen je jako velmi robustní s průřezem spirály 20 x 20 mm s vnějším průměrem 100 mm a zajistí spolehlivé vynášení všech druhů třísek.

Jak plyne z nového názvu stroje, tak i přes menší vnější rozměry stroje je zvětšen pojezdový pracovní rozsah osy X na 800 mm. Rozsahy zbylých dvou os zůstaly stejné jako u stroje MCV754Quick. Další změnou, kterou určitě každý přivítá, je zvýšení počtu upínacích drážek na stole. Stůl je opět s hoblovaným povrchem, který je standardem u všech strojů z produkce Kovosvit MAS.

Z dalších technických řešení, která budou usnadňovat obsluhu, uveďme použití velkého dotykového panelu s posledními verzemi řídicích systémů. Po rozsáhlém testování starší verze CNC systémů a jejich nastavení strojních dat jsme si jistí, že nový produkt TNC620 od firmy Heidenhain s novým nastavením je ve spojení s novým strojem MCV800Quick výkonnější než jeho předchozí generace iTNC530. To samé lze tvrdit o systémech firmy Siemens 828D.

3D tisk a obrábění v jednom pracovním prostoru

Stroj WeldPrint 5AX uvedl Kovosvit MAS v premiéře na zákaznických dnech v dubnu. Novinkou, která nebude chybět ani na MSV v Brně, společnost vstupuje na trh výrobních technologií a průmyslových výrobních strojů pro additive manufacturing (AM) a hybrid manufacturing (HM). Základem pro nabídku nového stroje a technologie je nově vyvinutá unikátní technologie HM, která byla vyvíjena a testována na prototypech v letech 2013 až 2016. Technologii společně vlastní a dále rozvíjí společnost Kovosvit MAS s Výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní techniku a technologii – RCMT – při ČVUT v Praze, Fakultě strojní.

 


Stroj WeldPrint 5AX je z kategorie hybrid manufacturing, kombinující plnohodnotnou generickou technologii (navařování kovu) a plnohodnotnou subtraktivní technologii pomocí frézování až v 5 osách.

 

Technologii, která byla jako dosud jediná tohoto druhu plně vyvinuta v ČR, byl Úřadem průmyslového vlastnictví v ČR udělen patent č. 306654 s názvem „Způsob vytváření kovových dílců pomocí depozice materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu“ a současně probíhá patentové řízení k podanému návrhu mezinárodního patentu. Kovosvit MAS předpokládá prodej prvních strojů včetně zákaznické technologie v roce 2018.

Stroj je z kategorie hybrid manufacturing, kombinující plnohodnotnou generickou technologii (navařování kovu) a plnohodnotnou subtraktivní technologii pomocí frézování až v 5 osách. Nese označení WeldPrint 5AX, ve kterém je naznačeno, že stroj umožňuje tisk, „print“, a že je uplatněna technologie navařování, resp. svařování „weld“. Označení 5AX pak koresponduje se sériovou kinematickou konfigurací stroje s jednou souvisle řízenou pohybovou osou na straně vřetena a navařovací hlavy a se čtyřmi souvisle řízenými pohybovými osami na straně stolu, resp. dílce. Stroj umožňuje zpracovávat – vytvářet, svařovat i obrábět dílce do hmotnosti 400 kg, maximálního průměru 520 mm a maximální výšky dílce od upínací plochy stolu 475 mm.
 


Tenkostěnný dutý dílec s vnitřní podpůrnou strukturou je příkladem produktu vyrobeného technologií hybrid manufacturing.

 

WeldPrint 5AX je řízen standardním NC kódem odpovídajícím zvolenému CNC systému a konfiguraci stroje. Oproti běžnému obráběcímu stroji je vybaven řadou programově ovládaných funkcí, které souvisejí s dílčími technologickými operacemi aditivní a hybridní technologie. Všechny tyto funkce si může uživatel programově volit a nastavovat podle individuálních potřeb řešené technologie. Stroj je možné pro standardní obráběcí operace i hybridní operace programovat ručně nebo pomocí CAM systému. Kovosvit MAS a RCMT vyvíjejí vlastní technologický CAM modul pro zpracování HM technologie v rámci CAD/CAM systému NX.

Kovosvit MAS
Umístění na MSV: pavilon P, stánek 150

Jan Hruška

hruskaj@kovosvit.cz

www.kovosvit.cz
www.masmachinetools.com
www.masautomation.cz
 

Další články

3D technologie
Inovace
CAD/CAM/CAE/CIM
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: