Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Tvoříme digitální budoucnost průmyslu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Tvoříme digitální budoucnost průmyslu

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně se letos koná již po jednašedesáté. Stejně dlouho na něm vystavuje i společnost Siemens. Její expozice novinek a řešení již tradičně ukazuje směr dalšího vývoje nejen v oboru obráběcích strojů a průmyslové automatizace, ale především digitalizace. Na co se mohou návštěvníci veletrhu těšit letos, jsme se ptali Ing. Tomáše Duby, zástupce divize Digital Industries společnosti Siemens.

MM: Hlavním sloganem Siemens pro letošní ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu je „Tvoříme digitální budoucnost průmyslu“. Jak ji tvoříte a jaká bude?

T. Duba: Sloganem jsme chtěli vyzvat své zákazníky a celou českou společnost, aby se přestali obávat digitalizace, a podpořit je v její implementaci. Jen tak totiž mohou do budoucna obstát v náročné lokální i globální konkurenci. Ukazujeme to na příkladu čtyř našich tuzemských partnerů z řad předních výrobců strojů a dvou výrobních závodů Siemens v České republice. Na jejich výsledcích lze vidět, co jsme na tomto poli již společně vytvořili a že má velký smysl v digitalizaci pokračovat.


Sloganem „Tvoříme digitální budoucnost průmyslu“ chceme vyzvat své zákazníky a celou českou společnost, aby se přestali obávat digitalizace, a podpořit je v její implementaci,“ říká Tomáš Duba.

MM: Jaká je koncepce letošní veletržní expozice Siemens?

T. Duba: Vyjadřuje kontinuitu se stylem prezentace v minulých třech letech. Soustřeďujeme se na předvedení digitalizačních řešení a jejich úspěšné nasazení v tuzemském průmyslu.

Jádrem expozice bude pět pracovních stanic s monitory, kde poběží ukázky řešení Siemens pro kompletní řetězec hodnot prezentovaný v pěti krocích životního cyklu stroje. Od samotného návrhu stroje nebo linky přes jeho optimalizaci, vyprojektování, uvedení do provozu až po následný servis. Těchto pět kroků budeme ukazovat i v reálném nasazení ve výrobních závodech Siemens v Mohelnici a ve Frenštátu pod Radhoštěm nebo na instalacích u svých zákazníků či na univerzitách.
Digitalizaci ukážeme jak z pohledu výrobce stroje nebo linky, tak z pohledu jejich uživatele. Na virtuálních dvojčatech strojů budeme představovat digitalizaci z pohledu výrobce stroje a na virtuálních dvojčatech výrobních závodů ve Frenštátě a Mohelnici ukážeme digitalizaci z pohledu uživatele stroje nebo výrobní linky. Velký přínos má toto řešení pro obě strany.Chytrá motorka, díky Siemens MindSphere je možné analyzovat každý ujetý kilometr.

MM: Jaká digitální dvojčata strojů budou na stánku k vidění a vyzkoušení?

T. Duba: Půjde o digitální dvojčata obráběcích strojů od firmy TOS Hulín, Škoda Machine Tool a TOS Varnsdorf. Chceme předvést i digitální dvojče balicího stroje od společnosti Viking Mašek, který se fyzicky nachází v našem novém aplikačním centru v Praze na Stodůlkách.

Návštěvníci také budou moci nahlédnout prostřednictvím virtuálních dvojčat výrobních linek přímo do našich závodů na výrobu elektromotorů Siemens ve Frenštátě a Mohelnici. Implementaci digitalizace předvedeme na našich vlastních továrnách. Chceme zákazníkům v českém průmyslu ukázat, že digitální továrna není žádný abstraktní pojem, ale realita, ke které se můžete přiblížit v kterémkoliv stádiu vývoje.

Řada českých výrobců již s digitalizací začala a v podniku má nasazeno několik izolovaných řešení – například monitoring provozních dat strojů. Většinou ale chybí páteřní systém, který by tyto ostrůvky digitalizace propojil do jednoho celku a zajistil, aby spolu všechny dílčí systémy komunikovaly a spolupracovaly.


MindSphere je otevřený operační systém a cloudové řešení pro internet věcí, který slouží k připojování různých zařízení ke cloudu a ke sběru dat. Propojuje všechny senzory, strojapod.

MM: Budou na stánku vystavené reálné stroje?

T. Duba: Letos budou na stánku Siemens naše exponáty pouze v digitální podobě. Místo reálných strojů budeme používat jen jejich digitální dvojčata. Pokračujeme tak v trendu z loňského ročníku, kdy jsme od vystavování reálných strojů pozvolna ustupovali.

Jediným reálným strojem v naší expozici – ale ne výrobním – bude závodní motocykl. Na něm budeme demonstrovat možnosti využití naší cloudové platformy pro internet věcí MindSphere. Její možnosti jsou téměř nekonečné a chceme ukázat, že se uplatní i mimo klasické průmyslové prostředí. Záleží jen na fantazii každého uživatele, z jakých zařízení potřebuje nebo chce sbírat a analyzovat provozní data.

MM: Můžete o vystavované motorce prozradit něco více?

T. Duba: Jde o závodní stroj Honda CBR 600RR, se kterým v letošní sezoně závodí Petra Fuchsíková, naše kolegyně ze Siemensu. Motorka je opatřena řadou senzorů, které během jízdy sledují požadované parametry a naměřená data okamžitě odesílají do cloudu. Údaje analyzují mechanici pomocí aplikace Fleet Manager buď online přímo při jízdě, anebo po jejím skončení. Využívají přitom knihovny MindSphere, takže mohou využívat například neuronové sítě, strojové učení nebo prediktivní analýzu, které jsou zabudované v knihovnách platformy Siemens.

Takto vylepšená „chytrá motorka“ poskytuje závodnici obrovskou zpětnou vazbu a možnost zlepšovat nejen technický stav stroje, ale i závodní strategii a styl jízdy.

MM: Budete cloudovou platformu pro IoT MindSphere prezentovat i na jiných příkladech?

T. Duba: Samozřejmě, společně s partnery Siemens máme připravenou řadu reálných příkladů a aplikací. Za rok od uvedení platformy na český trh se nám podařilo vytvořit základ fungujícího ekosystému. Myslím, že pro návštěvníky, kteří loni na veletrhu slyšeli o MindSphere poprvé, bude zajímavé vidět, kam jsme se za tu dobu posunuli.

Zároveň s tím, jak se oblast digitálních řešení pro podniky rozrůstá, jsme začali nabízet i odborné konzultace, jak k implementaci digitalizace přistoupit. Siemens tak dnes působí i jako konzultant pro oblast zavádění a rozvoje digitalizace v průmyslu. Zúročujeme tím své dlouholeté zkušenosti v oblasti průmyslu a reagujeme na změny, které v průmyslu a ve společnosti probíhají v okolních zemích i u nás.


Sinumerik One je nový systém pro CNC stroje, který představuje zcela novou generaci řídicích systémů pro obráběcí stroje.

MM: Provozní data souvisejí i se servisem. Ukážete v Brně řešení i z této oblasti?

T. Duba: V expozici bude také nejnovější řešení z oblasti servisu, které připravili kolegové z oddělení Customer Services – náš vlastní systém Condition Monitoring, který vznikl na základě požadavků zákazníků sledovat provozní stavy strojních zařízení. Na jeho vývoji kolegové neustále pracují a letos plánují, že zákazníkům představí novinku právě v podobě propojení aplikace s platformou MindSphere. Zákazníci si tak nově budu moci vybrat, zda chtějí svá data ukládat na lokálním úložišti, nebo v cloudu. Napojení na IoT platformu mohou využít společnosti, které provozují více závodů, často i umístěných v různých koutech světa. Propojení dosud izolovaných datových ostrovů jim přinese zcela nový náhled na efektivitu provozu celé skupiny.

MM: Můžeme se těšit také na ukázku softwarových řešení?

T. Duba: Ano, samozřejmě, řešení ze softwarového portfolia Siemens Industry Software (dříve PLM Software) je nedílnou součástí všech pěti kroků životního cyklu výrobku i samotné digitální výroby. Na našem hlavním stánku v pavilonu P návštěvníci uvidí konkrétní ukázky, jak může vypadat digitální továrna v Česku.

Software pro digitální továrny bude náplní samostatné paralelně probíhající výstavy v pavilonu A, kde budeme prezentovat své řešení pro tuto oblast. V rámci této paralelní výstavy se uskuteční řada panelových diskuzí, z nichž jednu bude Siemens přímo moderovat.

Během veletrhu proběhne také konference zaměřená na aditivní výrobu, které se budeme účastnit prostřednictvím své dceřiné společnosti Siemens Industry Software. Ukázku 3D tisku chystáme pro návštěvníky také na svém stánku.

MM: Představíte také nějaké produktové novinky?

T. Duba: Na veletrhu uvedeme v české premiéře nový systém pro CNC stroje Sinumerik One, který představuje zcela novou generaci řídicích systémů pro obráběcí stroje. Oproti předchozím verzím obsahuje jeho řídicí jednotka již od samého počátku digitální dvojče.

Rádi bychom také představili inovativní řešení stroje, který bude k dispozici pro výuku na středních odborných školách.

Podpoře českého školství se na MSV budeme věnovat již tradičně. Jako každoročně jsme hrdým partnerem soutěže mladých programátorů, která po dobu konání veletrhu probíhá pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Svazu strojírenské technologie. Mladí strojaři zde soutěží, kdo z nich dokáže nejlépe a nejrychleji naprogramovat obráběcí cyklus na CNC systému Siemens.

Na stánku také představíme svůj program spolupráce se školami. Dlouhodobě podporujeme české školství na všech úrovních – od základních škol přes střední odborné školy a učiliště až po univerzity.

Johana Hrabalová

hana.el_bournova@siemens.com

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Novinky z veletrhů a výstav

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: