Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Ultrazvukové a ostřikové čisticí technologie
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Ultrazvukové a ostřikové čisticí technologie

S nástupem nových špičkových technologií v oblasti povrchových úprav vzrůstá tlak na vývoj a výrobu takových čisticích zařízení, která zabezpečí dokonalé vyčištění výrobků před jejich další úpravou. V oblasti čištění definitivně končí zastaralé a dnes již zcela ekologicky neakceptovatelné zařízení na bázi chlorovaných uhlovodíků typu trichlor a perchlor. Srovnatelnou náhradou je čištění pomocí ultrazvukové nebo ostřikové čisticí technologie.

Výběr čisticí technologie

Výběr čisticího zařízení probíhá na základě těchto kritérií:
  1. rozměr a tvar čištěného předmětu;
  2. členitost jeho povrchu;
  3. požadovaný stupeň čistoty.
Pro dosažení dokonalé čistoty u předmětů spíše menších s členitým povrchem lze doporučit čištění pomocí ultrazvukové energie. Ultrazvukovou energii do roztoku vyzařují ultrazvukové zářiče (přírubové, ponorné), které jsou tvořeny piezokeramickými měniči a napájeny ultrazvukovými generátory. Pokud požadavky na čistotu nejsou tak přísné a jedná-li se o předměty jednoduchého tvaru, lze úspěšně využít ostřikovou energii. Při této technologii je pohybující se předmět ostřikován tryskami ze všech stran.

Typy čisticího zařízení

Zařízení, která využívají účinků ultrazvukové a ostřikové energie, jsou koncipována buď jako zařízení komorová, nebo jako průběžná.
Komorová zařízení se skládají z jedné a více komor. Komorové zařízení ultrazvukové se skládá z ultrazvukových van seřazených obvykle v pořadí čištění a oplach, doplněné o sušicí komoru. Náročnější požadavky se řeší zařazením čtyř- a více ultrazvukových van, kdy čištění probíhá ve více stupních (předmáčení, odstranění hrubých nečistot, dočištění), následuje vícestupňový kaskádový oplach, oplach demi vodou - dle požadavků pasivace povrchu. V poslední komoře dochází k sušení v laminární nebo vakuové sušičce. Jednokomorové zařízení ostřikové je tvořeno kabinou, v níž je umístěn otočný koš na výrobky a ten je ostřikován. Toto zařízení bývá vybaveno nádrží na čisticí roztok a lze ho doplnit též nádrží na oplach a sušením.
Průběžná zařízení jsou koncipována jako tunel. Čištěný předmět umístěný na unašeči (pás nebo závěs) plynule prochází jednotlivými sekcemi opět v pořadí čištění-oplach-sušení.

Automatizace čisticího procesu

Důležitým faktorem pro dosažení vytyčených požadavků čištění je minimalizovat působení lidského faktoru při obsluze zařízení. Dosažení reprodukovatelných výsledků je možné v případě, že zařízení je plně automatické a je ovládáno dobře zaškolenou a zodpovědnou obsluhou.

Čisticí médium

Velmi důležitý je výběr čisticího média. Čisticí roztoky rozdělujeme na vodné roztoky a organická rozpouštědla. Vodné roztoky se dělí na neutrální tenzidové, kyselé a nejčastěji používané alkalické čističe. Tyto roztoky splňují přísné ekologické požadavky na ochranu životního prostředí. Jsou to média, která jsou biologicky velmi dobře odbouratelná, a tudíž je lze po separaci nečistot vypouštět přes neutralizační stanici.
Dalším typem jsou roztoky na rozpouštědlové bázi. Jedná se o organické uhlovodíky, u nichž v současnosti nejsou známy škodlivé vlivy na člověka a přírodu kolem nás.

Využití veškeré dodané energie

Má-li proces čištění vyhovět moderním ekologickým trendům a zároveň být ekonomicky nenáročný, je nutno zabývat se celou řadou doprovodných jevů, jako jsou využití tepelné energie, využití oplachové vody stavbou kaskád, či regenerace čisticího média. Toto vyžaduje některá přídavná zařízení, která zvyšují počáteční náklady na technologický celek. Jsou však volena tak, aby se vložená investice v dohledné době vrátila.
Firma Kraintek Czech, s. r. o., má s návrhem takovýchto zařízení využívajících k čištění ultrazvukovou a ostřikovou energii bohaté zkušenosti. Kromě velkých technologických celků dodává též malé kompaktní stolní čističky, které najdou využití například v menších provozech (čištění pilových kotoučů, fréz a filtrů do obráběcích automatů).

Další články

Technologie pro povrchové úpravy

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: