Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> V Ostravě vznikají díly pro podmořskou těžbu ropy
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

V Ostravě vznikají díly pro podmořskou těžbu ropy

Historie společnosti V-NASS sahá do roku 1917. Po 2. svštové válce se stala nástrojárnou podniku Vítkovice. Pod současným názvem je známa od roku 1997, kdy byla privatizována a postupně přeměněna n azakázkovou obrobnu, která se specializuje na přesnou a technologicky náročnou výrobu strojních dílů.

 
Frézované hydraulické díly pro podmořskou těžbu ropy. (Foto: autor)

Do vítkovického areálu jsem dorazil spolu s Miroslavem Vaněm, obchodním manažerem společnosti Walter CZ, na jejíž pozvání jsem do Ostravy přijel. O pár minut později nás ve firmě přijali Pavel Krpec, ředitel společnosti V-NASS, a Martin Krpec, jenž je vedoucím technického úseku. Zakrátko mě již Pavel Krpec při obligátní kávě seznamuje s výrobní náplní společnosti.

Zaměření firmy

Největší podíl výroby zaujímají díly určené pro podmořskou těžbu ropy a zemního plynu, které odebírají přední světoví výrobci těchto zařízení, například společnosti TechnipFMC, GE, OneSubsea, Aker a L&N Scotland. Dále jsou to součásti pro jadernou energetiku, o něž má zájem například tuzemský podnik Škoda jaderné strojírenství. Na tradici nástrojárny navazuje výroba nástrojů pro hutní průmysl, které odebírá zejména nedaleká lahvárna – jsou to například protlačovací nástroje, dělicí nože a tvářecí nástroje pro teplé procesy.

Obecně se jedná o obrábění těžkoobrobitelných materiálů a složitých detailů. Běžně jde o legované oceli, oceli s návarem tvrdokovu, oceli s návarem inconelu 625 a o inconel 718. Rozsah hmotnosti vyráběných dílů se pohybuje od 1 kg po 1,5 t. Jejich průměr může být až 1 m a délka až 5 m. 


Pohled do haly obrobny. (Foto: autor)

Příklady výrobků

Typickým příkladem výrobku pro podmořskou těžbu jsou velké hydraulické kostky, které slouží pro ovládání zařízení vrtu. Rozměr stran se pohybuje kolem 1 m, tloušťka stěn bývá kolem 150 mm. Kostka mívá až ke stovce různě hlubokých otvorů, výjimkou není vrtání do hloubky 30 až 40 D. Přitom se klade důraz na přesnost obrábění, kvalitu povrchu a finální čistotu. „U podmořských aplikací jde o to, že výrobek pracuje 20 až 25 let na mořském dně v hloubce až 3 km, v případě Mexického zálivu i 3,5 km,“ uvádí Pavel Krpec. „Spolehlivost musí být stoprocentní, protože oprava není možná.“ 


Na dílně se sešli Miroslav Vaňo, obchodní manažer společnosti Walter CZ, Martin Krpec, vedoucí technického úseku, a Pavel Krpec, ředitel společnosti V-NASS. (Foto: autor)

Zajímalo mě, jak se firma ze „suchozemské“ střední Evropy dostane k takovému oboru. „Vítkovice mají poměrně dlouhou tradici výroby komponent pro námořní aplikace. Už za Rakouska-Uherska patřily tehdejší Vítkovické provozy mezi nejvýznamnější firmy a dodávaly materiál nebo strojírenské komponenty do zemí rakousko-uherské koruny, ať již šlo o kolejnice, plechy, výkovky, komponenty parních strojů a podobně. Tato tradice se udržela a rozvíjela i po obou světových válkách a tehdejší Vítkovice neustále rozšiřovaly svůj sortiment. Dodnes se říká, že co se nevyrobí ve vítkovickém „werku“, nevyrobí se jinde na světě. Mezi produkty vítkovických firem tak najdeme vše od malého šroubku až po kuriozity, jakými jsou kormidlový systém největších kontejnerových lodí, nádoba jaderného reaktoru nebo 150tunová kliková hřídel. Toho všeho byl V-NASS součástí, a tak staví na zkušenostech a umu lidí získávaných po dlouhá léta,“ uvádí ředitel. „V devadesátých letech u nás západní firmy hledaly dodavatele mezi malými a středními firmami, které byly mnohem pružnější než bývalé státní kolosy. V roce 1997 jsme byli osloveni společností FMC, dostali jsme zkušební zakázku a ta byla úspěšná. Tak vznikl náš byznys dodávek dílů pro podmořskou těžbu ropy. V loňském roce do segmentu ,oil & gas‛ směřovaly tři čtvrtiny naší výroby.“ Tento obor však přináší různá specifika: „Výroba závisí na realizaci projektů,“ vysvětluje P. Krpec. „Projekty nasmlouvané jsou, ale v případě poklesu ceny ropy mohou být odloženy. Sice se pak nakonec zrealizují, ale o nějakou dobu později.“ Pro jadernou energetiku firma V-NASS vyrábí díly primárního okruhu. Jedná se například o tělesa převodovek, které spouštějí svazek palivových tyčí do reaktoru, dále o spojovací materiál pro víka reaktoru nebo zaslepovací zátky tepelných výměníků. 


Unikátní technologie navařování inconelu 625 metodou TIG. (Foto: autor)

Používané technologie

Pokud jde o obráběcí technologie, jsou zastoupeny soustružením, frézováním, vrtáním a broušením. „Základem úspěšného obrábění těžkoobrobitelných materiálů jsou kvalitní stroje s dostatečnou tuhostí a stabilitou, vysokou spolehlivostí a odpovídajícím výkonem,“ uvádí P. Krpec. „Máme zde pětiosá centra, soustruhy s poháněnými nástroji a také dva multifunkční stroje pro soustružnické a frézovací operace, přičemž plánujeme nákup třetího. Výhodou multifunkčních strojů je vysoká produktivita, protože dílec pak dokážeme komplexně obrobit na jediném stroji s minimálním počtem upnutí, zpravidla dvou nebo tří. Tím eliminujeme přípravné časy.“
Dále stojí za zmínku především speciální technologie navařování. Firma dokonce jako jediná v ČR využívá navařování metodou TIG v ochranné atmosféře argonu. Z oblasti tepelného zpracování je k dispozici kalení na kalicí lince nebo žíhání ke snížení pnutí podle americké normy API 6A. Z kontrolních technologií můžeme zmínit měření na 3D souřadnicových strojích, spektrální analýzu PMI (pozitivní materiálová identifikace) či zkoušky tvrdosti. Firma má i vlastní kalibrační laboratoř.


Těleso převodovky pro spouštění svazku palivových tyčí do jaderného reaktoru. (Foto: autor)

Nástroje pro obrábění

Společnost má asi čtyři hlavní dodavatele nástrojů, z nichž největší podíl (více než 1/3) zaujímají nástroje Walter. „Walter má nejširší portfolio nástrojů vyhovujících našim požadavkům z hlediska kvality, výkonu, přesnosti a ceny,“ říká Martin Krpec. Nejde přitom jen o nástroje jako takové, ale i o jejich dostupnost: „Charakter naší výroby přináší neočekávané změny. Často musíme řešit náhradní výrobu z důvodů výpadků v dodávkách materiálů, kterým se v podstatě nedá zabránit. Walter dodává nástroje do 24 hodin (při objednání do 16. hodiny předchozího dne) a díky tomu nemusíme vytvářet nadměrné zásoby nástrojů.“

K dodávkám firmy Walter patří zejména frézy, ať už s břitovými destičkami, nebo monolitní, monolitní i destičkové vrtáky, nástroje pro výrobu závitů a okrajově i nástroje pro soustružení. Většinou se jedná o standardní nástroje, ale pokud je potřeba, navrhnou se i speciální, obvykle pro technologie frézování nebo vrtání. Relativní novinkou, kterou Walter svým zákazníkům nabízí, je 3D tisk makety speciálního nástroje na 3D tiskárně, aby zákazník měl dokonalou představu, jak nástroj bude vypadat. „Plastové modely nástrojů tiskneme u nás v Kuřimi,“ říká M. Vaňo. „S 3D tiskem jsme začali asi před dvěma lety a mezi zákazníky to má velkou odezvu.“ 


Díly rychlospojky pro podmořskou těžbu ropy. (Foto: autor)

Služby

Jako velký odběratel se společnost může spolehnout i na odpovídající servis. V rámci služby toolmanagementu dodavatel nástrojů hlídá spotřebu, navrhuje optimální nástroje pro danou výrobu a nespotřebované nástroje odebírá zpět. To představuje velkou úsporu finanční i časovou, neboť jak M. Krpec podotýká, jen v provozních zásobách nástrojů má firma uloženo několik milionů korun. Připomíná i jeden nešvar, který se ve spolupráci s dodavatelem nástrojů podařilo vymýtit: „Když se v minulosti objevila nová sorta standardních destiček, zaměstnanci chtěli dělat jen s nimi a stávalo se, že starší zásoby zůstávaly nespotřebované. Nyní nás Walter upozorní předem, že se taková změna chystá, a případně odebere starší zásoby zpět.“


Od firmy Walter společnost V-NASS odebírá zejména frézy, vrtáky a nástroje pro výrobu závitů. (Foto: autor)

Další službou, kterou firma V-NASS využívá, je spolupráce při návrhu nejvhodnější technologie. Přestože má vlastní zkušené technology, kteří běžně navrhují technologické postupy, ráda využije i detailních znalostí dodavatele nástrojů. Walter v takovém případě navrhne výrobní postup, vybere vhodné nástroje včetně speciálních a zpracuje časovou studii. Pokud je postup schválen, následuje odladění nástrojů v praxi. První díl se obrábí za asistence aplikačního technika společnosti Walter, přičemž se upraví navržené parametry s ohledem na časy, optimální zatížení stroje i nástroje a požadovanou kvalitu. „Optimalizace technologie nám šetří peníze,“ hodnotí spolupráci M. Krpec. „Walter má k dispozici tým odborníků, kteří dokonale znají možnosti svých nástrojů. Také odladění trvá kratší dobu, než kdybychom jej dělali vlastními silami.“

„Firma Walter přitom na sebe bere odpovědnost za navržené nástroje,“ doplňuje Miroslav Vaňo. „Navíc výrobu pravidelně navštěvuje náš aplikační technik, a pokud zjistí, že zvolený nástroj nebo dosahované parametry nejsou optimální, navrhne změnu.“Ježkové frézy Walter se připravují k „akci“. (Foto: autor)

Obě strany se shodují v tom, že takováto spolupráce je pro ně oboustranně výhodná. „Pro nás je důležitá zpětná vazba, protože chceme být informováni, jak proces funguje a zda nejsou problémy,“ připomíná Vaňo. Výsledek spolupráce je zřejmý i z pohledu na vývoj nákladů na spotřebu nástrojů. „Náklady na nástroje nám rostou pomaleji než vlastní cena nástrojů – to znamená, že dostáváme optimální řešení,“ uzavírá Pavel Krpec.


Pavel Marek

www.v-nass.cz

www.walter-tools.com/cs-cz

Další články

Informační technologie/E-business
Průmyslové kapaliny
Výzkum/ vývoj
CAD/CAM/CAE/CIM
Automatizace, regulace
Převody/pohony/ložiska/spojky
Elektrotechnika a regulace
Pneumatické prvky/ kompresory
Renovace a údržba
Nekonvenční technologie
Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie
Technologie tváření, slévárenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: