Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Ve znamení produktivity i dlouhé životnosti
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Ve znamení produktivity i dlouhé životnosti

Firmy z různých průmyslových oblastí, mezi jinými výrobci velkých valivých ložisek, výrobci automobilů a jejich dodavatelé patří mezi zákazníky německého výrobce transferových obráběcích center a speciálních obráběcích strojů Elha-Maschinenbau Liemke KG.

Tato rodinná firma z města Hövelhof v Severním Porýní-Vestfálsku se může chlubit více než 85letou tradicí a celosvětovou působností. Stroje od Elha-Maschinenbau nabízejí vysokou produktivitu, procesní jistotu, vysokou přidanou hodnotu a dlouhou životnost.

Elha je známá svými obráběcími centry přizpůsobenými na míru požadavkům zákazníků, speciálními stroji a výrobními moduly. Původní elektroobchod zahájil po druhé světové válce výrobu vrtaček. Úspěch slavila ELHA s vývojem a výrobou radiálních vrtaček a vícevřetenových obráběcích jednotek. Složitost strojů narůstala, a tak ELHA od 80. let vyráběla rotační taktovací stroje, které se používají ještě dnes v oblasti aerospace, například na obrábění dílu booster pro vesmírnou nosnou raketu Ariane 5.

Znázornění celkového konceptu šestiosého horizontálního obráběcího centra SMX 5239

Výrobní modul

Díky intenzivní spolupráci s konkrétním zákazníkem vznikl koncem 90. let koncept výrobního modulu FM 3+X, který přinesl revoluční změnu v obrábění sériových dílů. Ve srovnání s běžnými obráběcími centry jsou všechny potřebné nástroje umístěné v pevně stanovené poloze pracovního prostoru. Pracovní stůl s upínacím přípravkem, na kterém je upnutý obráběný díl, se pohybuje od nástroje k nástroji, a tím je dosažený nejkratší čas tříska – tříska. Všechny nástroje mají optimalizované upnutí a pohon v příslušných vícevřetenových hlavách a vícestupňových revolverových hlavách, není tedy potřebná výměna nástrojů v procesu, a nevznikají tak žádné nepřesnosti z důvodu výměny nástrojů.


Koncept výrobního modulu FM 3+X hd – levá strana stroje: maximální produktivita díky výlučnému použití procesně optimalizovaných vícevřetenových hlav, pravá strana stroje: maximální flexibilita s až dvěma řadami vícevřetenových revolverových hlav na každé straně a 128 přímo poháněnými nástroji. Stroj se konfiguruje podle požadavků zákazníka, může být vysoce produktivní nebo vysoce flexibilní, obvykle je to kombinace obou těchto přístupů.

Velký úspěch tohoto konceptu vedl firmu Elha k rozvoji této oblasti její činnosti a k investici do další, nové výrobní haly.

Zkušenosti, další vývoj a neustálé zlepšování výrobního modulu jsou patrné na spokojenosti zákazníků firmy Elha. Firma s vedoucím postavením na trhu s takzvanými transferovými centry se svými třemi velikostmi center FM 3+X, FM 3+X hd a FM 4+X umožňuje obrábění dílů s nejrozličnějšími rozměry. Použitím nově vyvinutých vícevřetenových revolverových hlav ve svých transferových centrech firma ELHA rozšiřuje osvědčený koncept vícevřetenových hlav o flexibilní komponenty, čímž se ve stroji spojuje produktivita a flexibilita.


Znázornění stroje – nahoře bez zakrytování, dole se zakrytováním pracovního prostoru. Na obrázku nahoře je vidět kompaktní, velmi stabilní konstrukce strukturálních dílů. Dole je zakrytovaná verze s dvěma automatickými dveřmi. Spodní, větší dveře se otvírají v automatickém režimu při zakládání a vykládání, vrchní dveře je možné použít pro manipulaci pomocí jeřábu.

Speciální stroje

Požadavky zákazníků jsou pro firmu Elha prvořadé, a proto se u těchto typů strojů jedná často o unikáty. Patří k nim i stroj Elha SMX 5239, který byl s firmou Trumpf koncipován pro obrábění velkoplošných sestav. Podle slov vedení výroby v Trumpf Pasching doceňují u tohoto horizontálního obráběcího centra stabilitu, pomocí které dosahují vysoké produktivity a kvality. Zadání bylo najít uspokojivé praktické řešení pro komplexní a rozmanité obrábění, čehož se povedlo docílit díky dobře vyřešenému celkovému konceptu a díky komponentům, vyvinutým na základě know-how firmy Elha.

V současnosti Elha vyvíjí a vyrábí vertikální soustruh (VTM) pro letecký a vesmírný průmysl na obrábění těžko obrobitelných dílů s průměrem až do 1 400 mm. Tento stroj bude v budoucnu využíván na hrubování výkovků, kde jedním z nejdůležitějších parametrů je rychlost a hloubka řezu hrubování, zároveň je ale potřebné docílit velmi dobré kvality povrchu. Tak jako u dalších unikátů firmy Elha i u tohoto stroje bude plnění stanovených požadavků dosaženo za použití masivních, velmi tuhých strukturálních dílů a využitím hydrostatických vedení v lineárních osách a v rotačním stolu.

A k tomu After Sales nebo iDPS

Na základě dlouholetých zkušeností z oblasti přestavby, modernizace a generálních oprav strojů Elha založila nový firemní úsek After Sales, pod který spadají aktivity pod označením „Retrofit by Elha“ počínaje menším rozšířením strojů přes kompletní nebo částečné generálky až po modernizaci a kompletní přestavbu celých výrobních linek. Vedle přemístění strojů a zařízení v rámci Německa i v zahraničí patří k nabízeným službám i opětovné zprovoznění, včetně specifických obráběcích procesů a kvalitativní přejímky zákaznických dílů.

Firma Elha zastřešuje systémové řešení průmyslu 4.0, které zákazníkovi umožní významně zvýšit produktivitu stroje. Elha nabízí rozsáhlé nástroje pro analýzu procesů, řízení, pohonu a dalších součástí stroje z každého pracoviště nebo mobilního zařízení. K datům je samozřejmě možný také globální přístup přes cloudovou aplikaci. Takto koncipovaný diagnostický nástroj přináší mnohé výhody, hlavně když se závod zákazníka nenachází v Evropě, ale často třeba v Severní Americe nebo Japonsku.Pro zvětšení klikněte na obrázek.


Elha-Maschinenbau

diana.duffekova@seznam.cz

Další články

Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: